نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبیاری قطره‌ای نقش فعالیت‌های ترویج بر پذیرش آبیاری قطره‌ای توسط باغداران شهرستان قائم‌شهر [(مقالات آماده انتشار)]
 • آبزی‌پروری بررسی آسیب پذیری آبزی پروران نسبت به تغییرات آب وهوایی مورد مطالعه : شهرستان قصرشیرین [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 33-50]
 • آذربایجان‌شرقی اولویت‌بندی روستاهای دارای جاذبه گردشگری در استان آذربایجان-شرقی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 3-3]
 • آرامگاه شمس تبریزی برآورد ارزش تفرجی آرامگاه شمس تبریزی با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 1-15]
 • آزمایش خاک منابع اطلاعاتی تأثیرگذار بر تصمیم پذیرش نوآوری آزمایش خاک توسط انگورکاران شهرستان خرمدره [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 81-100]
 • آسیب‌پذیری بررسی آسیب پذیری آبزی پروران نسبت به تغییرات آب وهوایی مورد مطالعه : شهرستان قصرشیرین [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 33-50]
 • آسیب پذیری آبخوان کاربرد مدل GODS در انتخاب محل مناسب دفن پسماند روستایی (مطالعه موردی: شهرستان کارون) [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 391-403]
 • آسیب پذیری کالبدی تحلیل نقش مدیریت محلی در کاهش آسیب پذیری کالبدی با رویکرد حکمروایی خوب(مطالعه موردی: دهستان بهمئی سرحدی غربی) [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 405-426]
 • آیش‌گذاری اراضی کشاورزی آبی امکان سنجی اجرای طرح "کم‌کاشت" در راستای احیای تالاب جازموریان؛ مطالعه موردی شهرستان جیرفت [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 287-298]
 • آفلاتوکسین بررسی عوامل مؤثر بر نیت پسته‌کاران در مناطق روستایی سیرجان نسبت به مقابله با آفلاتوکسین بر اساس مدل اعتقادات سلامت [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 509-524]
 • آلودگی زیست محیطی تحلیل خودهمبستگی فضایی آلودگی‌های زیست‌محیطی و بیماری سالک در شهر مشهد با تأکید بر سکونتگاه‌های غیررسمی [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 3-3]
 • آمایش سرزمین اولویتبندی راهبردهای توسعة گردشگری روستایی از منظر آمایش سرزمین، مطالعة موردی: روستای گایکان (شهرستان الیگودرز) [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 69-84]
 • آینده پژوهی آینده‌پژوهی توانمندسازی روان‌شناختی روستاییان در تغییر الگوی معیشت (مطالعه موردی: منطقه سیستان) [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 513-530]

ا

 • اثرات" بررسی اثرات صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی بر توسعه کشاورزی در استان آذربایجان غربی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 121-135]
 • اثرات اجتماعی اثرات توسعه گردشگری در روستاهای بخش مرکزی شهرستان بویر احمد [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 427-440]
 • اثرات اقتصادی اثرات توسعه گردشگری در روستاهای بخش مرکزی شهرستان بویر احمد [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 427-440]
 • اثرات اقتصادی ‌و اجتماعی بررسی اثرات طرح‌های‌منابع طبیعی و آبخیزداری اجرا شده با مشارکت بهره‌برداران حوزه در توسعه روستا (مطالعه موردی: حوزه قره شیران شهرستان نیر استان اردبیل) [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 347-362]
 • اثرات زیرساختی اثرات توسعه گردشگری در روستاهای بخش مرکزی شهرستان بویر احمد [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 427-440]
 • اثرات زیست محیطی اثرات توسعه گردشگری در روستاهای بخش مرکزی شهرستان بویر احمد [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 427-440]
 • احداث سد امکان سنجی اجرای طرح "کم‌کاشت" در راستای احیای تالاب جازموریان؛ مطالعه موردی شهرستان جیرفت [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 287-298]
 • اراضی کشاورزی ارزیابی مدیریت پایدار اراضی کشاورزی استان آذربایجان شرقی (مطالعه موردی شهرستان ملکان) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 61-80]
 • ایران بررسی تأثیر صادرات بر اشتغال در زیر‌بخش‌های کشاورزی ایران [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 15-28]
 • ایران ارزیابی و اولویت‌بندی معیارها و شاخص‌های معیشت پایدار روستایی ایران با استفاده از روش دلفی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 217-232]
 • ارزیابی ارزیابی پیامدهای اجتماعی- اقتصادی کشت حنا: مورد دهستان محمدآباد شهرستان قلعه گنج [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 73-91]
 • ارزیابی اقتصادی ارزیابی اقتصادی استفاده از سیستم فتوولتائیک مستقل از شبکه در روستاها با شبیه‌سازی مونت‌کارلو (مطالعة موردی: تهران) [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 19-33]
 • ارزیابی اقتصادی بررسی عوامل مؤثر بر سودآوری واحدهای گلخانه‌ای در دشت ورامین [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 537-554]
 • ارزیابی مشارکت روستایی بررسی عوامل موثر برایجاد تعاونی های زنان روستایی (مطالعه موردی : سکونتگاههای روستایی بخش نیر و شهرستان ابرکوه استان یزد) [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 105-119]
 • ارزش اقتصادی برآورد ارزش اقتصادی کاربرد رواناب های سطحی آلوده در بخش کشاورزی جنوب استان تهران [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 247-258]
 • ارزش تفرجی برآورد ارزش تفرجی آرامگاه شمس تبریزی با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 1-15]
 • ارزش‌گذاری مشروط برآورد ارزش تفرجی آرامگاه شمس تبریزی با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 1-15]
 • ارزشگذاری مشروط (CVM) بررسی عوامل مؤثر بر میزان تمایل به دریافت و تمایل به کم‌کاشت کشاورزان حوضه غرب تالاب جازموریان به منظور احیای تالاب [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 251-265]
 • اروستاییان و گردشگران برآورد ارزش‌ حفاظتی مواهب طبیعی پارک ملی خَبر از دیدگاه روستاییان درون پارک و گردشگران با استفاده از روش تمایل به پرداخت [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 122-135]
 • استان البرز بررسی عامل‌های مؤثر بر نظر کشاورزان استان البرز در پذیرش کشاورزی ارگانیک [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 141-163]
 • استان البرز بررسی عوامل مؤثر بر نگرش گلخانه داران به کشاورزی پایدار در استان البرز [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 267-285]
 • استان خراسان رضوی تحلیل عوامل مؤثر بر صادرات محصولات صنایع غذایی با رویکرد توسعه روستایی [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 335-353]
 • استان خراسان شمالی تاثیر نوآوری بر توسعه روستایی با تاکید بر نقش میانجی کارآفرینی روستایی (مطالعه موردی خراسان شمالی) [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 441-453]
 • استان خوزستان تحلیل عوامل مؤثر بر نگرش خانوارهای روستایی تالاب شادگان در خصوص تنوع زیستی کشاورزی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 109-126]
 • استان خوزستان بررسی سنجش وضعیت ناامنی غذایی خانوارهای شهرستان باوی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 231-246]
 • استان زنجان خوشه‌بندی انگور‌کاران استان زنجان براساس رفتار اطلاع‌یابی آنان [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 213-230]
 • استان کردستان شناسایی و اولویت‌بندی جاذبه‌های گردشگری در راستای توسعه منطقه‌ای با استفاده از مدل تاپسیس و ویکور، مطالعه موردی: استان کردستان [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 195-212]
 • استان کردستان تحلیل سطوح پایداری معیشت روستاییان (مطالعه موردی روستاهای شهرستان سقز) [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 1-1]
 • استان گیلان ارزش‌گذاری اقتصادی عرضة آب آبیاری کافی و مطمئن در زمین‌های شالیکاری استان گیلان [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 1-17]
 • استان گلستان تجزیه رشد ارزش محصولات کشاورزی استان گلستان [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 447-454]
 • استان مازندران واکاوی صلاحیت حرفه ای مورد نیاز کارشناسان سطح عملیاتی ترویج کشاورزی در استان مازندران [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 101-120]
 • استان های ایران تعیین سطح توسعه یافتگی کشاورزی استان های کشور [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 55-71]
 • استان همدان شناسایی پتانسیل تعاونی‌های کشاورزی استان همدان در جذب سرمایه در بین دیگر حوزه‌های تعاون با استفاده از تکنیک AHP [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 47-61]
 • استان همدان تحلیلی بر وضعیت موجود و مطلوب ارائه خدمات دولت الکترونیک در مناطق روستایی استان همدان [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 108-121]
 • استان همدان سنجش و تحلیل فضایی سطح توسعه یافتگی دهستان های استان همدان [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 281-298]
 • اشتغال شناسایی راهبردهای توسعه اشتغال در مناطق روستایی با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردی: دهستان بدر، شهرستان روانسر) [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 133-149]
 • اشتغال روستاییان عوامل بازدارنده توسعه کسب‌وکارهای خرد در مناطق روستایی (مورد مطالعه: دهستان گویجه‌بئل بخش مرکزی شهرستان اهر) [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 317-333]
 • اشتغال‌زایی تحلیل عوامل مؤثر در کارآفرینی گردشگری روستایی مطالعه موردی: دهستان زوارم شهرستان شیروان [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 329-346]
 • اشتغال زنان بررسی عوامل موثر برایجاد تعاونی های زنان روستایی (مطالعه موردی : سکونتگاههای روستایی بخش نیر و شهرستان ابرکوه استان یزد) [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 105-119]
 • اصلاح مراتع نقش جوامع روستایی در حفاظت از مراتع در شهرستان ماهنشان [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 1-21]
 • اعتبارات خرد بررسی تطبیقی نقش اعتبارات خرد در توسعه روستایی نواحی کوهستانی و دشتی (مورد مطالعه: دهستان‌های کارده و میان ولایت شهرستان مشهد) [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 157-180]
 • اعتبارت خرد تحلیل و اولویت‌بندی واحدهای اعتباری شرکت‌های تعاونی روستایی بر اساس میزان دستیابی به توسعه پایدار روستایی استان اصفهان [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 397-414]
 • اقتصاد روستایی بررسی نقش فعالیت‌های غیر زراعی در امنیت غذایی خانوارهای روستایی مورد مطالعه: دهستان فضل، شهرستان نیشابور [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 51-66]
 • اقتصاد غیرزراعی سازه‌های مؤثر بر تعدد فعالیت‌های غیرزراعی بین خانوارهای روستایی شهرستان کوار در استان فارس [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 3-14]
 • اقدامات‌آبخیزداری بررسی اثرات طرح‌های‌منابع طبیعی و آبخیزداری اجرا شده با مشارکت بهره‌برداران حوزه در توسعه روستا (مطالعه موردی: حوزه قره شیران شهرستان نیر استان اردبیل) [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 347-362]
 • اقدام حفاظتی نقش جوامع روستایی در حفاظت از مراتع در شهرستان ماهنشان [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 1-21]
 • اکوسیستم‌های پایین‌دست امکان سنجی اجرای طرح "کم‌کاشت" در راستای احیای تالاب جازموریان؛ مطالعه موردی شهرستان جیرفت [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 287-298]
 • الگوی بهینه الگوی بهینه حمل و نقل صیفی‌جات در شبکه راههای روستایی استان خراسان رضوی [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 7-7]
 • الگوی پنل دیتا بررسی تأثیر تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی بر رشد زیر بخش‌های کشاورزی [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 1-11]
 • الگوی توبیت ارزش‌گذاری اقتصادی عرضة آب آبیاری کافی و مطمئن در زمین‌های شالیکاری استان گیلان [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 1-17]
 • الگوی حمل و نقل الگوی بهینه حمل و نقل صیفی‌جات در شبکه راههای روستایی استان خراسان رضوی [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 7-7]
 • الگوی کشت کاربرد برنامه ریزی چند هدفی در تعیین الگوی بهینه کشت در بخش مرکزی شهرستان تربت‌ حیدریه [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 259-270]
 • الگوی کشت تعیین راهبرد اقتصادی مناسب برای حفاظت از منابع آب زیرزمینی دشت قزوین [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 477-496]
 • الگوی لاجیت تعیین عامل‌های مؤثر بر تقاضای بیمۀ دام روستایی (مطالعۀ موردی: شهرستان مرند) [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 1-18]
 • الگوی لوجیت برآورد ارزش تفرجی آرامگاه شمس تبریزی با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 1-15]
 • الگوی مصرف بررسی عوامل مؤثر بر مصرف سوخت در خانوارهای روستایی بخش مرکزی شهرستان زاهدان [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 119-135]
 • الگوی معیشت آینده‌پژوهی توانمندسازی روان‌شناختی روستاییان در تغییر الگوی معیشت (مطالعه موردی: منطقه سیستان) [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 513-530]
 • امنیت بررسی اثر بازارچه‌های مرزی در کیفیت زندگی مناطق روستایی مطالعه موردی: بازارچه مرزی تمرچین پیرانشهر [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 491-511]
 • امنیت ارتباطی تحلیل امنیت اجتماعی و اثرات آن در توسعه گردشگری مورد مطالعه: روستای سراب هرسم- شهرستان اسلام آباد غرب [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 383-395]
 • امنیت بهداشت و سلامت تحلیل امنیت اجتماعی و اثرات آن در توسعه گردشگری مورد مطالعه: روستای سراب هرسم- شهرستان اسلام آباد غرب [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 383-395]
 • امنیت جانی و مالی تحلیل امنیت اجتماعی و اثرات آن در توسعه گردشگری مورد مطالعه: روستای سراب هرسم- شهرستان اسلام آباد غرب [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 383-395]
 • امنیت شغلی نقش متغیرهای شغلی (کیفیت زندگی کاری، امنیت شغلی و رضایت شغلی) در رضایت از زندگی کشاورزان استان یزد [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 549-561]
 • امنیت غذایی شناسایی عوامل مؤثر بر نگرش سبزیکاران شهرستان باوی استان خوزستان نسبت به کشاورزی ارگانیک [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 105-118]
 • امنیت غذایی اثر عوامل اقتصادی بر تقاضای کالری خانوار روستایی [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 355-364]
 • انتقال مدیریت آبیاری تحلیل عوامل بازدارنده انتقال مدیریت شبکه‏ی آبیاری به بهره‏برداران: مورد مطالعه دهستان میان‏دربند، شهرستان کرمانشاه [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 119-132]
 • انرژی باد امکان‌سنجی احداث نیروگاه بادی در شهرستان تربت‌حیدریه جهت توسعه روستایی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 223-265]
 • انرژی تجدیدپذیر ارزیابی اقتصادی استفاده از سیستم فتوولتائیک مستقل از شبکه در روستاها با شبیه‌سازی مونت‌کارلو (مطالعة موردی: تهران) [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 19-33]
 • انگور ارزیابی قابلیت کشت انگور دیم در نواحی روستایی شهرستان مریوان با استفاده از روش SWOT در دهستان سرکل [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 415-434]
 • انگورکار خوشه‌بندی انگور‌کاران استان زنجان براساس رفتار اطلاع‌یابی آنان [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 213-230]
 • انگورکاران منابع اطلاعاتی تأثیرگذار بر تصمیم پذیرش نوآوری آزمایش خاک توسط انگورکاران شهرستان خرمدره [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 81-100]
 • اولویت شناسایی پتانسیل تعاونی‌های کشاورزی استان همدان در جذب سرمایه در بین دیگر حوزه‌های تعاون با استفاده از تکنیک AHP [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 47-61]
 • اولویت بندی شناسایی و اولویت بندی مهارت های کارآفرینی روستایی: کاربرد تکنیک شبکه عصبی مصنوعی [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 547-565]
 • اولویت‌بندی اولویت‌بندی ایجاد تشکل‌های آب بران کشاورزی در مناطق روستایی (مطالعۀ موردی: روستاهای دهستان سلامی شهرستان خواف) [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 57-69]
 • اولویت‌بندی ارزیابی و اولویت‌بندی معیارها و شاخص‌های معیشت پایدار روستایی ایران با استفاده از روش دلفی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 217-232]

ب

 • بادشکن امکان‌سنجی احداث نیروگاه بادی در شهرستان تربت‌حیدریه جهت توسعه روستایی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 223-265]
 • باز ارزش‌گذاری اقتصادی عرضة آب آبیاری کافی و مطمئن در زمین‌های شالیکاری استان گیلان [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 1-17]
 • باغداران انار سازه‌های مؤثر بر تمایل به بیمة محصول انار: مطالعة موردی انارکاران شهرستان نطنز [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 101-117]
 • بانک کشاورزی بررسی تأثیر تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی بر رشد زیر بخش‌های کشاورزی [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 1-11]
 • بخش کردیان بررسی عوامل مؤثر بر تحولات ساختاری- کارکردی سکونت‌گاه‌های روستایی (مورد مطالعه: بخش کردیان- شهرستان جهرم) [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 173-196]
 • بخش کشاورزی عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت های خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان اصفهان [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 1-20]
 • بخش کشاورزی نقش و اهمیت کشاورزی در جلوگیری از مهاجرت روستایی – مطالعه موردی شهرستان بهمئی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 87-104]
 • بذر بررسی عوامل مؤثر بر پایدارسازی شرکت‌های تولیدکننده بذر استان خوزستان با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 525-533]
 • برنامه‌ آموزشی نقش نگرش روستائیان نسبت به طرح‌های آبخیزداری بر مشارکت آنها (مطالعه موردی حوزه آبخیز سعیدآباد کیاسر) [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 6-6]
 • برنامه ریزی تحلیل فضایی نابرابری های توسعه دهستان های منطقه مغان (موردمطالعه: شهرستان های پارس آباد،گرمی و بیله سوار) [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 475-492]
 • برنامه‏ریزی آرمانی تعیین برنامه زراعی به منظور تولید محصولات ارگانیک در مناطق منتخب استان کرمان [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 455-476]
 • برنامه‌ریزی توافقی بررسی توسعة پایدار کشاورزی در مناطق روستایی با تأکید بر رهیافت اقتصادی ( مطالعة موردی: روستاهای شهرستان کاشمر) [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 51-68]
 • برنامه‌ریزی ریاضی الگوی بهینه حمل و نقل صیفی‌جات در شبکه راههای روستایی استان خراسان رضوی [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 7-7]
 • برنامه‌ریزی روستایی بررسی اثر بازارچه‌های مرزی در کیفیت زندگی مناطق روستایی مطالعه موردی: بازارچه مرزی تمرچین پیرانشهر [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 491-511]
 • برنامه ریزی هدف چی‌بی‌شف کاربرد برنامه ریزی چند هدفی در تعیین الگوی بهینه کشت در بخش مرکزی شهرستان تربت‌ حیدریه [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 259-270]
 • بعد ساختاری بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر نیت و رفتار حفاظت از آب کشاورزی در شهرستان الشتر [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 237-253]
 • بعد شناختی بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر نیت و رفتار حفاظت از آب کشاورزی در شهرستان الشتر [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 237-253]
 • بلایای طبیعی واکاوی عوامل موثر بر توسعه بیمه محصولات باغی جنوب استان کرمان [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 515-534]
 • بیمة محصولات کشاورزی سازه‌های مؤثر بر تمایل به بیمة محصول انار: مطالعة موردی انارکاران شهرستان نطنز [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 101-117]
 • بیمه واکاوی عوامل موثر بر توسعه بیمه محصولات باغی جنوب استان کرمان [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 515-534]
 • بهره‌برداران نقش جوامع روستایی در حفاظت از مراتع در شهرستان ماهنشان [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 1-21]
 • بهره وری بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری انرژی کشت ارگانیک (مطالعه موردی روستائیان استان گلستان) [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 25-37]
 • بهره‌وری عوامل تولید بررسی تاثیر نظام بهره برداری بر بهره وری عوامل تولید مطالعه موردی؛ محصول سیب زمینی استان های کردستان و همدان [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 401-414]
 • بهینه‏سازی تعیین برنامه زراعی به منظور تولید محصولات ارگانیک در مناطق منتخب استان کرمان [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 455-476]
 • بویراحمد واکاوی راهبردی جنگلداری اجتماعی با استفاده از روش‌شناسی تحلیلی سوات – آنتروپی: مطالعه موردی روستاهای مارگون در شهرستان بویراحمد [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 299-318]
 • بوکان بررسی عوامل مؤثر بر پایداری رفتار زیست‏محیطی گندمکاران شهرستان بوکان [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 15-32]

پ

 • پایداری سنجش پایداری کیفیت زندگی در سکونتگاه‏های روستایی (مورد مطالعه: دهستان حسنلو، آذربایجان غربی، ایران) [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 427-452]
 • پایداری بررسی عوامل مؤثر بر پایداری رفتار زیست‏محیطی گندمکاران شهرستان بوکان [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 15-32]
 • پایدارسازی بررسی عوامل مؤثر بر پایدارسازی شرکت‌های تولیدکننده بذر استان خوزستان با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 525-533]
 • پارک جنگلی چهل‌چای ارزش‌گذاری تفرجگاه‌های طبیعی در مناطق روستایی (مطالعۀ موردی: پارک جنگلی‌ چهل‌چای) [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 1-14]
 • پیامدهای اجتماعی- اقتصادی ارزیابی پیامدهای اجتماعی- اقتصادی کشت حنا: مورد دهستان محمدآباد شهرستان قلعه گنج [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 73-91]
 • پیامدهای اقتصادی-اجتماعی و زیست محیطی تحلیل اثرات تغییر الگوی کشت ناشی از خشک‌سالی در مناطق روستایی به محصول زعفران در روستاهای دهستان زبرخان [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 40-59]
 • پیامدهای فضایی تبیین پیامدهای فضایی استقرار صنایع بر توسعه روستاهای پیرامونی در مجتمع صنعتی باریج اسانس کاشان [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 60-75]
 • پانل دیتا بررسی عوامل مؤثر بر توزیع درآمد مناطق روستایی با تأکید بر فنّاوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 29-39]
 • پدافند غیرعامل شناسایی نقش زنان‌روستایی در پدافند‌ غیرعامل کشاورزی با تأکید بر محیط-زیست در شهرستان باوی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 4-4]
 • پدرسالاری بررسی موانع فردی و خانوادگی مشارکت زنان در امور سیاسی و اجتماعی روستا (مورد مطالعه: شهرستان هرسین- دهستان شیرز) [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 21-39]
 • پذیرش بررسی عامل‌های مؤثر بر نظر کشاورزان استان البرز در پذیرش کشاورزی ارگانیک [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 141-163]
 • پذیرش نقش فعالیت‌های ترویج بر پذیرش آبیاری قطره‌ای توسط باغداران شهرستان قائم‌شهر [(مقالات آماده انتشار)]
 • پذیرش بیمه تعیین عامل‌های مؤثر بر تقاضای بیمۀ دام روستایی (مطالعۀ موردی: شهرستان مرند) [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 1-18]
 • پذیرش فناوری تحلیل پذیرش کنترل بیولوژیک در مزارع گوجه فرنگی شهرستان جیرفت با استفاده از تحلیل بقا [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 351-365]
 • پروبیت تحلیل اقتصادی تبدیل سیستم سنتی به مدرن آبیاری محصول گندم در استان فارس [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 141-160]
 • پرومته تحلیل فضایی نابرابری های توسعه دهستان های منطقه مغان (موردمطالعه: شهرستان های پارس آباد،گرمی و بیله سوار) [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 475-492]
 • پسته بررسی عوامل مؤثر بر نیت پسته‌کاران در مناطق روستایی سیرجان نسبت به مقابله با آفلاتوکسین بر اساس مدل اعتقادات سلامت [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 509-524]
 • پسماندهای خانگی تحلیل و تبیین مسائل و مشکلات مدیریت پسماندهای روستایی شهرستان قزوین [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 6-6]
 • پسماندهای کشاورزی تحلیل و تبیین مسائل و مشکلات مدیریت پسماندهای روستایی شهرستان قزوین [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 6-6]
 • پیمایش رابطه سرمایه اجتماعی و رفتار کشاورزان در حفاظت از آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت قزوین) [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 363-382]

ت

 • تابع تقاضای مسافرت ارزش‌گذاری اقتصادی خدمات تفریحی منابع محیط‌زیست (مطالعه موردی: روستای رودمعجن تربت حیدریه؛ استان خراسان‌رضوی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • تابع تولید برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصول سیب‌زمینی؛ مطالعة موردی: روستاهای استان‌های کردستان و همدان [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 19-32]
 • تابع تولید برآورد ارزش اقتصادی کاربرد رواناب های سطحی آلوده در بخش کشاورزی جنوب استان تهران [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 247-258]
 • تابع تولیدتفریح ارزش‌گذاری اقتصادی خدمات تفریحی منابع محیط‌زیست (مطالعه موردی: روستای رودمعجن تربت حیدریه؛ استان خراسان‌رضوی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • تابع فرامرزی تحلیل اقتصادی تبدیل سیستم سنتی به مدرن آبیاری محصول گندم در استان فارس [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 141-160]
 • تأثیرهای گردشگری روستایی تحلیل نگرش روستائیان نسبت به تأثیرهای گردشگری روستایی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 113-124]
 • تالاب جازموریان بررسی عوامل مؤثر بر میزان تمایل به دریافت و تمایل به کم‌کاشت کشاورزان حوضه غرب تالاب جازموریان به منظور احیای تالاب [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 251-265]
 • تالاب شادگان تحلیل عوامل مؤثر بر نگرش خانوارهای روستایی تالاب شادگان در خصوص تنوع زیستی کشاورزی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 109-126]
 • تجزیه تکاثری تجزیه رشد ارزش محصولات کشاورزی استان گلستان [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 447-454]
 • تحلیل SWOT تحلیل راهبردی نظام ترویج به عنوان ابزار توسعه روستایی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 197-215]
 • تحلیل پوششی داده ها بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری انرژی کشت ارگانیک (مطالعه موردی روستائیان استان گلستان) [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 25-37]
 • تحلیل تشخیصی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در به‌کارگیری اقدامات خاک‌ورزی حفاظتی؛ مطالعة موردی: کشاورزان دهستان شباب، استان ایلام [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 99-117]
 • تحلیل تشخیصی تحلیل عوامل مؤثر بر نگرش خانوارهای روستایی تالاب شادگان در خصوص تنوع زیستی کشاورزی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 109-126]
 • تحلیل خوشه‌ای خوشه‌بندی انگور‌کاران استان زنجان براساس رفتار اطلاع‌یابی آنان [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 213-230]
 • تحلیل سلسله مراتبی اولویت‌بندی روستاهای دارای جاذبه گردشگری در استان آذربایجان-شرقی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 3-3]
 • تحلیل سلسله مراتبی ارزیابی سطوح توسعه‌یافتگی مناطق روستایی شهرستان کوهرنگ [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 400-383]
 • تحلیل سلسله مراتبی ماندگاری جوانان، کارآفرینی و اشتغال پایدار در مناطق روستایی شهرستان اهر [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 265-279]
 • تحلیل سلسله مراتبی (AHP) شناسایی پتانسیل تعاونی‌های کشاورزی استان همدان در جذب سرمایه در بین دیگر حوزه‌های تعاون با استفاده از تکنیک AHP [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 47-61]
 • تحلیل عاملی تحلیل پیامدهای توسعة گردشگری برتوسعة مناطق روستایی (مطالعة موردی: دهستان کسلیان استان مازندران) [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 71-83]
 • تحلیل عاملی شناسایی موانع توسعه‌ کشاورزی از دیدگاه کشاورزان دهستان قراتوره [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 311-327]
 • تحلیل فضایی سنجش و تحلیل فضایی سطح توسعه یافتگی دهستان های استان همدان [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 281-298]
 • تحلیل مسیر تحلیل سازه‌های مؤثر بر نگرش روستائیان در خصوص گردشگری روستایی در بخش درودزن شهرستان مرودشت [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 303-316]
 • تحلیل مولفه های اصلی تعیین سطح توسعه یافتگی کشاورزی استان های کشور [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 55-71]
 • تحول بررسی عوامل مؤثر بر تحولات ساختاری- کارکردی سکونت‌گاه‌های روستایی (مورد مطالعه: بخش کردیان- شهرستان جهرم) [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 173-196]
 • ترسیب کربن اثر سه نوع کارکرد پروژه بین المللی ترسیب کربن بر توانمندسازی جوامع محلی خراسان جنوبی [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 379-395]
 • ترویج کشاورزی واکاوی صلاحیت حرفه ای مورد نیاز کارشناسان سطح عملیاتی ترویج کشاورزی در استان مازندران [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 101-120]
 • ترویج کشاورزی نقش فعالیت‌های ترویج بر پذیرش آبیاری قطره‌ای توسط باغداران شهرستان قائم‌شهر [(مقالات آماده انتشار)]
 • ترویج کشاورزی خصوصی تعیین کارکرد سازمان‌ها در نظام ترویج تکثرگرا در راستای توسعه روستایی ایران [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 3-20]
 • ترویج کشاورزی دولتی تعیین کارکرد سازمان‌ها در نظام ترویج تکثرگرا در راستای توسعه روستایی ایران [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 3-20]
 • تسهیلات پرداختی بررسی تأثیر تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی بر رشد زیر بخش‌های کشاورزی [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 1-11]
 • تشکل آب‌بران تحلیل ‌موانع مشارکت گندم‌کاران در زمینه تشکیل تشکل آب‌بران، شبکه آبیاری دز [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 365-378]
 • تشکل آب‌بران کشاورزی اولویت‌بندی ایجاد تشکل‌های آب بران کشاورزی در مناطق روستایی (مطالعۀ موردی: روستاهای دهستان سلامی شهرستان خواف) [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 57-69]
 • تصمیم پذیرش منابع اطلاعاتی تأثیرگذار بر تصمیم پذیرش نوآوری آزمایش خاک توسط انگورکاران شهرستان خرمدره [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 81-100]
 • تعاونی‌ شناسایی پتانسیل تعاونی‌های کشاورزی استان همدان در جذب سرمایه در بین دیگر حوزه‌های تعاون با استفاده از تکنیک AHP [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 47-61]
 • تعاونی توسعه روستایی شناسایی و تحلیل موانع توسعه کارآفرینی سازمانی در تعاونی‌های توسعه روستایی استان زنجان [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 21-40]
 • تعاونی تولید بررسی نقش تعاونی‌های تولید روستایی در افزایش توانمندی‌ فنی و اقتصادی کشاورزان مناطق روستایی شهرستان نیشابور [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 443-459]
 • تعاونی تولید مقایسه تطبیقی- تحلیلی کارایی تولید و عملکرد محصولات کشاورزی در نظام‌های بهره‌برداری خرده‌مالکی و تعاونی‌تولید روستایی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 155-172]
 • تعاونی تولید روستایی نقش تعاونی های تولید روستایی در ارتقای توانمندسازی روان شناختی گندمکاران (مورد مطالعه: شهرستان اسلام آباد غرب) [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 563-577]
 • تعاونی روستایی تحلیل و اولویت‌بندی واحدهای اعتباری شرکت‌های تعاونی روستایی بر اساس میزان دستیابی به توسعه پایدار روستایی استان اصفهان [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 397-414]
 • تعاونی روستایی بررسی عوامل موثر برایجاد تعاونی های زنان روستایی (مطالعه موردی : سکونتگاههای روستایی بخش نیر و شهرستان ابرکوه استان یزد) [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 105-119]
 • تعاونی فرآوری محصولات کشاورزی مکان یابی استقرار تعاونی های فرآوری محصولات کشاورزی [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 435-446]
 • تعاونی های تولیدی بررسی عوامل موثر برایجاد تعاونی های زنان روستایی (مطالعه موردی : سکونتگاههای روستایی بخش نیر و شهرستان ابرکوه استان یزد) [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 105-119]
 • تعاونی‌های تولید کشاورزی بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی در تعاونی‌های تولید کشاورزی فعال و غیرفعال شهرستان اردبیل [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 371-389]
 • تعاونی‌های کشاورزی واکاوی وضعیت کارآفرینی سازمانی در تعاونی‌ها‌ (مورد مطالعه: تعاونی‌های مرغ‌داران استان کرمانشاه) [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 181-194]
 • تعاونی‌های مرغ‌داران واکاوی وضعیت کارآفرینی سازمانی در تعاونی‌ها‌ (مورد مطالعه: تعاونی‌های مرغ‌داران استان کرمانشاه) [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 181-194]
 • تغییرات آب‌وهوایی بررسی آسیب پذیری آبزی پروران نسبت به تغییرات آب وهوایی مورد مطالعه : شهرستان قصرشیرین [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 33-50]
 • تفرجگاه سازه‌های تعیین کننده جذب گردشگران در مناطق روستایی از دیدگاه جامعه میزبان روستای اسفیدان، شهرستان بجنورد [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 2-2]
 • تقاضای آب برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصول سیب‌زمینی؛ مطالعة موردی: روستاهای استان‌های کردستان و همدان [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 19-32]
 • تقاضای برق کشاورزی برآورد تابع تقاضای برق روستایی با کاربرد مدل خود توضیح با وقفه های گسترده (مطالعه موردی روستاهای شهرستان زابل) [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 17-25]
 • تقاضای خدمات روستاییان الویت بندی خدمات کشاورزی و شناسایی عوامل موثر بر آن در مراکز جهادکشاورزی استان گیلان [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 93-104]
 • تمایل به پرداخت برآورد ارزش تفرجی آرامگاه شمس تبریزی با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 1-15]
 • تمایل به پرداخت برآورد ارزش‌ حفاظتی مواهب طبیعی پارک ملی خَبر از دیدگاه روستاییان درون پارک و گردشگران با استفاده از روش تمایل به پرداخت [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 122-135]
 • تمایل به پرداخت بررسی عوامل مؤثر بر میزان تمایل به دریافت و تمایل به کم‌کاشت کشاورزان حوضه غرب تالاب جازموریان به منظور احیای تالاب [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 251-265]
 • تمایل به دریافت بررسی عوامل مؤثر بر میزان تمایل به دریافت و تمایل به کم‌کاشت کشاورزان حوضه غرب تالاب جازموریان به منظور احیای تالاب [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 251-265]
 • تمایل کشاورزان سنجش میزان تمایل کشاورزان نسبت به مشارکت در طرح یکپارچه‌سازی اراضی در بخش مرکزی شهرستان ارزوئیه استان کرمان [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 255-265]
 • تنوع زیستی کشاورزی تحلیل عوامل مؤثر بر نگرش خانوارهای روستایی تالاب شادگان در خصوص تنوع زیستی کشاورزی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 109-126]
 • تنوع فعالیت‌های اقتصادی بررسی نقش فعالیت‌های غیر زراعی در امنیت غذایی خانوارهای روستایی مورد مطالعه: دهستان فضل، شهرستان نیشابور [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 51-66]
 • تهاجمی ارزیابی قابلیت کشت انگور دیم در نواحی روستایی شهرستان مریوان با استفاده از روش SWOT در دهستان سرکل [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 415-434]
 • تهیه و بسته بندی کشمش سنجش دانش انگورکاران نسبت به تهیه و بسته بندی کشمش و ارتباط آن با میزان استفاده از منابع اطلاعاتی توسط آن ها (مورد مطالعه: شهرستان تاکستان) [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 535-548]
 • توانایی رویارویی تحلیلی بر آسیب‌پذیری نظام‌ بهره‌برداری خانوادگی روستایی در استان کرمانشاه؛ مطالعة موردی: گندمکاران [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 81-96]
 • توانمندسازی اثر سه نوع کارکرد پروژه بین المللی ترسیب کربن بر توانمندسازی جوامع محلی خراسان جنوبی [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 379-395]
 • توانمندسازی نقش تعاونی های تولید روستایی در ارتقای توانمندسازی روان شناختی گندمکاران (مورد مطالعه: شهرستان اسلام آباد غرب) [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 563-577]
 • توانمندسازی روان شناختی نقش تعاونی های تولید روستایی در ارتقای توانمندسازی روان شناختی گندمکاران (مورد مطالعه: شهرستان اسلام آباد غرب) [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 563-577]
 • توانمندسازی روان شناختی آینده‌پژوهی توانمندسازی روان‌شناختی روستاییان در تغییر الگوی معیشت (مطالعه موردی: منطقه سیستان) [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 513-530]
 • توربین بادی امکان‌سنجی احداث نیروگاه بادی در شهرستان تربت‌حیدریه جهت توسعه روستایی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 223-265]
 • توزیع خدمات تحلیل عدم تعادل فضایی توزیع خدمات اقتصادی، اجتماعی دهستان های استان قزوین [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 267-285]
 • توزیع درآمد بررسی عوامل مؤثر بر توزیع درآمد مناطق روستایی با تأکید بر فنّاوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 29-39]
 • توزیع درآمد مقایسة معیارهای رفاه اجتماعی، توزیع درآمد و فقر خانوارهای روستایی استان خراسان شمالی و کشور طی سال‌های 1390-1384 [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 35-50]
 • توزیع درآمد بررسی وضعیت توزیع درآمد و تأثیر آن بر رفاه اجتماعی خانوارهای روستایی (مطالعه موردی منطقه الموت) [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 91-108]
 • توسعة پایدار بررسی توسعة پایدار کشاورزی در مناطق روستایی با تأکید بر رهیافت اقتصادی ( مطالعة موردی: روستاهای شهرستان کاشمر) [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 51-68]
 • توسعة پایدار کارکردهای اجتماعی مزرعه‌های خانوادگی در فرآیند توسعة پایدار روستایی: سنجش گرایش کارشناسان کشاورزی استان گلستان [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 97-111]
 • توسعة روستایی تحلیل عامل‌های پیش‏برنده و بازدارندۀ گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) در روستاهای بخش مرکزی شهرستان نجف‌آباد [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 125-140]
 • توسعه تحلیل پیامدهای توسعة گردشگری برتوسعة مناطق روستایی (مطالعة موردی: دهستان کسلیان استان مازندران) [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 71-83]
 • توسعه نقش و اهمیت کشاورزی در جلوگیری از مهاجرت روستایی – مطالعه موردی شهرستان بهمئی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 87-104]
 • توسعه نقش نگرش روستائیان نسبت به طرح‌های آبخیزداری بر مشارکت آنها (مطالعه موردی حوزه آبخیز سعیدآباد کیاسر) [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 6-6]
 • توسعه اقتصادی مکانیابی صنایع فراوری – بسته‌بندی زعفران با هدف توسعه اقتصادی در روستاهای بخش جلگه رخ تربت حیدریه [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 7-7]
 • توسعه اقتصادی تأثیر روند خشک‌شدن دریاچه ارومیه بر وضعیت اقتصادی مناطق روستایی اطراف از دیدگاه خانوارهای روستایی در دهستان بکشلوچای، شهرستان ارومیه [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 1-1]
 • توسعه اقتصادی شناسایی و اولویت‌بندی جاذبه‌های گردشگری در راستای توسعه منطقه‌ای با استفاده از مدل تاپسیس و ویکور، مطالعه موردی: استان کردستان [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 195-212]
 • توسعه پایدار بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت ترویجی شوراهای اسلامی روستایی شهرستان ساری پیرامون توسعه پایدارروستایی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 61-74]
 • توسعه پایدار ظرفیت تحمل توسعه‌ گردشگری روستایی و تدوین برنامه راهبردی روستای قلات (شهرستان شیراز) [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 481-495]
 • توسعه پایدار تحلیل عوامل مؤثر در کارآفرینی گردشگری روستایی مطالعه موردی: دهستان زوارم شهرستان شیروان [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 329-346]
 • توسعه پایدار بررسی اثر بازارچه‌های مرزی در کیفیت زندگی مناطق روستایی مطالعه موردی: بازارچه مرزی تمرچین پیرانشهر [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 491-511]
 • توسعه‌پایدار تحلیل پایداری مساکن نوساز روستایی در روستای پل‌بابا حسین [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 175-192]
 • توسعه‌پایدار آینده‌پژوهی توانمندسازی روان‌شناختی روستاییان در تغییر الگوی معیشت (مطالعه موردی: منطقه سیستان) [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 513-530]
 • توسعه پایدار روستایی واکاوی راهبردی جنگلداری اجتماعی با استفاده از روش‌شناسی تحلیلی سوات – آنتروپی: مطالعه موردی روستاهای مارگون در شهرستان بویراحمد [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 299-318]
 • توسعه پایدار روستایی تحلیل و اولویت‌بندی واحدهای اعتباری شرکت‌های تعاونی روستایی بر اساس میزان دستیابی به توسعه پایدار روستایی استان اصفهان [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 397-414]
 • توسعه روستایی شناسایی راهبردهای توسعه اشتغال در مناطق روستایی با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردی: دهستان بدر، شهرستان روانسر) [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 133-149]
 • توسعه روستایی ارزیابی رفاه اجتماعی در مناطق روستایی مطالعه موردی: دهستان خیر(شهرستان استهبان) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 121-140]
 • توسعه روستایی ارزیابی سطوح توسعه‌یافتگی مناطق روستایی شهرستان کوهرنگ [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 400-383]
 • توسعه روستایی مکان یابی استقرار تعاونی های فرآوری محصولات کشاورزی [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 435-446]
 • توسعه روستایی تحلیل مکانی- فضایی سطوح توسعه‌یافتگی دهستان‌های شهرستان بویراحمد [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 193-214]
 • توسعه روستایی تأثیر روند خشک‌شدن دریاچه ارومیه بر وضعیت اقتصادی مناطق روستایی اطراف از دیدگاه خانوارهای روستایی در دهستان بکشلوچای، شهرستان ارومیه [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 1-1]
 • توسعه روستایی تبیین پیامدهای فضایی استقرار صنایع بر توسعه روستاهای پیرامونی در مجتمع صنعتی باریج اسانس کاشان [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 60-75]
 • توسعه روستایی بررسی تطبیقی نقش اعتبارات خرد در توسعه روستایی نواحی کوهستانی و دشتی (مورد مطالعه: دهستان‌های کارده و میان ولایت شهرستان مشهد) [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 157-180]
 • توسعه روستایی ماندگاری جوانان، کارآفرینی و اشتغال پایدار در مناطق روستایی شهرستان اهر [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 265-279]
 • توسعه روستایی شناسایی عوامل مؤثر بر رشد کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک(SME) زنان روستایی در شهرستان اسلام آباد غرب با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 299-315]
 • توسعه روستایی سنجش و تحلیل فضایی سطح توسعه یافتگی دهستان های استان همدان [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 281-298]
 • توسعه روستایی بررسی نقش شوراهای اسلامی و دهیاری‌ها بر توسعه روستایی در بخش مرکزی شهرستان اسلامشهر [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 453-473]
 • توسعه روستایی نقش تعاونی های تولید روستایی در ارتقای توانمندسازی روان شناختی گندمکاران (مورد مطالعه: شهرستان اسلام آباد غرب) [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 563-577]
 • توسعه روستایی سازه‌های مؤثر بر تعدد فعالیت‌های غیرزراعی بین خانوارهای روستایی شهرستان کوار در استان فارس [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 3-14]
 • توسعه روستایی تحلیل راهبردی نظام ترویج به عنوان ابزار توسعه روستایی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 197-215]
 • توسعه روستایی امکان‌سنجی احداث نیروگاه بادی در شهرستان تربت‌حیدریه جهت توسعه روستایی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 223-265]
 • توسعه روستایی تحلیل امنیت اجتماعی و اثرات آن در توسعه گردشگری مورد مطالعه: روستای سراب هرسم- شهرستان اسلام آباد غرب [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 383-395]
 • توسعه روستایی تاثیر نوآوری بر توسعه روستایی با تاکید بر نقش میانجی کارآفرینی روستایی (مطالعه موردی خراسان شمالی) [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 441-453]
 • توسعه روستایی شناسایی و اولویت بندی مهارت های کارآفرینی روستایی: کاربرد تکنیک شبکه عصبی مصنوعی [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 547-565]
 • توسعه‌روستایی سازه‌های تعیین کننده جذب گردشگران در مناطق روستایی از دیدگاه جامعه میزبان روستای اسفیدان، شهرستان بجنورد [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 2-2]
 • توسعه‌روستایی بررسی تأثیر راهبرد تبدیل روستا به شهر بر سبک زندگی افراد در روستاهای نشتیفان، سلامی و جنگل در استان خراسان رضوی [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 461-479]
 • توسعه‌ی روستایی واکاوی وضعیت کارآفرینی سازمانی در تعاونی‌ها‌ (مورد مطالعه: تعاونی‌های مرغ‌داران استان کرمانشاه) [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 181-194]
 • توسعه عشایر تبیین راهبردهای بهبود معیشت عشایر در شهرستان گچساران [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 67-85]
 • توسعه یکپارچه تحلیل مکانی- فضایی سطوح توسعه‌یافتگی دهستان‌های شهرستان بویراحمد [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 193-214]
 • توسعه کشاورزی تعیین سطح توسعه یافتگی کشاورزی استان های کشور [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 55-71]
 • توسعه کشاورزی نگرش گندمکاران در خصوص یکپارچه‌سازی اراضی و راهکارهای متناسب از دیدگاه آنان (مورد مطالعه: گندمکاران روستاهای شهرستان هشترود) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 41-60]
 • توسعه کشاورزی بررسی نقش تعاونی‌های تولید روستایی در افزایش توانمندی‌ فنی و اقتصادی کشاورزان مناطق روستایی شهرستان نیشابور [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 443-459]
 • توسعه کشاورزی بررسی تطبیقی نقش اعتبارات خرد در توسعه روستایی نواحی کوهستانی و دشتی (مورد مطالعه: دهستان‌های کارده و میان ولایت شهرستان مشهد) [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 157-180]
 • توسعه کشاورزی شناسایی موانع توسعه‌ کشاورزی از دیدگاه کشاورزان دهستان قراتوره [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 311-327]
 • توسعه گردشگری ظرفیت تحمل توسعه‌ گردشگری روستایی و تدوین برنامه راهبردی روستای قلات (شهرستان شیراز) [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 481-495]
 • توسعه منطقه ای تحلیل فضایی نابرابری های توسعه دهستان های منطقه مغان (موردمطالعه: شهرستان های پارس آباد،گرمی و بیله سوار) [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 475-492]
 • توسعۀ کشاورزی عوامل مؤثر بر نگرش کارشناسان ترویج کشاورزی نسبت به کشاورزی ارگانیک [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 75-90]
 • تولید ارگانیک شناسایی و تحلیل موانع و مشکلات تولید شیر ارگانیک در استان اردبیل [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 91-107]
 • تولید‌کنندگان محصولات کشاورزی بررسی عامل‌های مؤثر بر نظر کشاورزان استان البرز در پذیرش کشاورزی ارگانیک [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 141-163]

ج

 • جاذبه‌های گردشگری اولویت‌بندی روستاهای دارای جاذبه گردشگری در استان آذربایجان-شرقی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 3-3]
 • جامعه میزبان ظرفیت تحمل توسعه‌ گردشگری روستایی و تدوین برنامه راهبردی روستای قلات (شهرستان شیراز) [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 481-495]
 • جنگل واکاوی راهبردی جنگلداری اجتماعی با استفاده از روش‌شناسی تحلیلی سوات – آنتروپی: مطالعه موردی روستاهای مارگون در شهرستان بویراحمد [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 299-318]
 • جنوب استان تهران برآورد ارزش اقتصادی کاربرد رواناب های سطحی آلوده در بخش کشاورزی جنوب استان تهران [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 247-258]
 • جوامع روستایی مطالعه نظام دامداری سنتی متکی به عرصه مرتع در جوامع روستایی در روستاهای هدف منطقه بلده نور، استان مازندران [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 497-508]
 • جوامع محلی اثر سه نوع کارکرد پروژه بین المللی ترسیب کربن بر توانمندسازی جوامع محلی خراسان جنوبی [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 379-395]
 • جوانان روستایی سنجش گرایش جوانان روستایی به اشتغال در زیربخش‏های کشاورزی (مورد مطالعه: بیران‏شهر در استان لرستان) [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 333-347]

ح

 • حاشیه بازاریابی بررسی مسیرهای بازاررسانی ماهی در روستاهای شهرستان اهواز [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 139-153]
 • حفاظت خاک بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در به‌کارگیری اقدامات خاک‌ورزی حفاظتی؛ مطالعة موردی: کشاورزان دهستان شباب، استان ایلام [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 99-117]
 • حکمروایی ارزیابی و تحلیل عملکرد دهیاری ها با تأکید بر رویکرد حکمروایی شایسته مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان اردبیل [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 4-4]
 • حکمروایی خوب تحلیل نقش مدیریت محلی در کاهش آسیب پذیری کالبدی با رویکرد حکمروایی خوب(مطالعه موردی: دهستان بهمئی سرحدی غربی) [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 405-426]
 • حکمروایی روستایی ارزیابی و تحلیل عملکرد دهیاری ها با تأکید بر رویکرد حکمروایی شایسته مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان اردبیل [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 4-4]
 • حکمروایی شایسته ارزیابی و تحلیل عملکرد دهیاری ها با تأکید بر رویکرد حکمروایی شایسته مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان اردبیل [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 4-4]
 • حنا ارزیابی پیامدهای اجتماعی- اقتصادی کشت حنا: مورد دهستان محمدآباد شهرستان قلعه گنج [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 73-91]
 • حوزه آبخیز بررسی اثرات طرح‌های‌منابع طبیعی و آبخیزداری اجرا شده با مشارکت بهره‌برداران حوزه در توسعه روستا (مطالعه موردی: حوزه قره شیران شهرستان نیر استان اردبیل) [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 347-362]

خ

 • خانوار روستایی بررسی عوامل مؤثر بر مصرف سوخت در خانوارهای روستایی بخش مرکزی شهرستان زاهدان [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 119-135]
 • خانوارهای روستایی بررسی وضعیت فقر در خانوارهای روستایی ایران طی پنج برنامه توسعه اقتصادی ایران: 1392-1368 [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 215-235]
 • خانوارهای روستایی بررسی عوامل تأثیرگذار بر مقاومت خانوار روستایی شهرستان الشتر در هنگام خشکسالی با استفاده از چارچوب معیشت پایدار [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 397-406]
 • خانوارهای روستایی ایران بررسی روند فقر و علت‌های آن در خانوارهای روستایی طی سال‌های 91-1362 [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 33-46]
 • خدمات آموزشی مراکز الویت بندی خدمات کشاورزی و شناسایی عوامل موثر بر آن در مراکز جهادکشاورزی استان گیلان [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 93-104]
 • خدمات دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات بررسی میزان آگاهی و استفاده‌ی زنان روستایی از خدمات دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی (مطالعه موردی: شهرستان شهرضا) [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 337-350]
 • خدمات روستایی تأثیر خدمات دفاتر فنّاوری اطلاعات و ارتباطات روستایی بر مؤلفه‌های سرمایة اجتماعی روستائیان (مطالعة موردی: روستای گودین، شهرستان کنگاور) [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 85-100]
 • خدمات زیربنایی بررسی نقش تعاونی‌های تولید روستایی در افزایش توانمندی‌ فنی و اقتصادی کشاورزان مناطق روستایی شهرستان نیشابور [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 443-459]
 • خدمات مشاوره‌ای و ترویجی تعیین کارکرد سازمان‌ها در نظام ترویج تکثرگرا در راستای توسعه روستایی ایران [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 3-20]
 • خراسان شمالی مقایسة معیارهای رفاه اجتماعی، توزیع درآمد و فقر خانوارهای روستایی استان خراسان شمالی و کشور طی سال‌های 1390-1384 [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 35-50]
 • خرد دهقانی تبیین پایداری نظام‌های بهره‌برداری خرد دهقانی: مورد مطالعه بخش مرکزی شهرستان بویراحمد [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 27-41]
 • خرمدره منابع اطلاعاتی تأثیرگذار بر تصمیم پذیرش نوآوری آزمایش خاک توسط انگورکاران شهرستان خرمدره [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 81-100]
 • خسارت واکاوی عوامل موثر بر توسعه بیمه محصولات باغی جنوب استان کرمان [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 515-534]
 • خشکسالی بررسی عوامل تأثیرگذار بر مقاومت خانوار روستایی شهرستان الشتر در هنگام خشکسالی با استفاده از چارچوب معیشت پایدار [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 397-406]
 • خشک‌سالی تحلیل اثرات تغییر الگوی کشت ناشی از خشک‌سالی در مناطق روستایی به محصول زعفران در روستاهای دهستان زبرخان [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 40-59]
 • خصوصی سازی عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت های خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان اصفهان [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 1-20]
 • خط فقر آیا حمایتگرایی دولت شاخص های فقر را در روستا کاهش داده است؟ مطالعه موردی استان مازندران [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 13-24]
 • خط فقر بررسی وضعیت فقر در خانوارهای روستایی ایران طی پنج برنامه توسعه اقتصادی ایران: 1392-1368 [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 215-235]

د

 • داده‌های تابلویی بررسی تأثیر صادرات بر اشتغال در زیر‌بخش‌های کشاورزی ایران [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 15-28]
 • دارایی‌های معیشت پایدار روستایی تحلیل سطوح پایداری معیشت روستاییان (مطالعه موردی روستاهای شهرستان سقز) [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 1-1]
 • دامپروری شناسایی و تحلیل موانع و مشکلات تولید شیر ارگانیک در استان اردبیل [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 91-107]
 • دانش نقش جوامع روستایی در حفاظت از مراتع در شهرستان ماهنشان [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 1-21]
 • دانش انگورکاران سنجش دانش انگورکاران نسبت به تهیه و بسته بندی کشمش و ارتباط آن با میزان استفاده از منابع اطلاعاتی توسط آن ها (مورد مطالعه: شهرستان تاکستان) [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 535-548]
 • دانش زیست‌محیطی مدل‌سازی ارتقای دانش زیست‌محیطی جوامع محلی در روستاهای گردشگرپذیر مطالعه موردی: محور توریستی قلعه چایی شهرستان عجب‌شیر [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 2-2]
 • دریاچه ارومیه تأثیر روند خشک‌شدن دریاچه ارومیه بر وضعیت اقتصادی مناطق روستایی اطراف از دیدگاه خانوارهای روستایی در دهستان بکشلوچای، شهرستان ارومیه [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 1-1]
 • درآمد تأثیر صنایع تبدیلی کشاورزی بر وضعیت زندگی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان بهار) [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 43-59]
 • درجۀ توسعه‌یافتگی تحلیل شاخص‌های اقتصادی- اجتماعی روستاهای شهرستان همدان و مکان‌یابی آن‌ها در زنجیرۀ روستا- شهری [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 41-56]
 • دشت روم نقش صنایع تبدیلی در کاهش ضایعات محصولات کشاورزی مناطق روستایی؛مطالعه موردی دهستان دشت روم [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 39-53]
 • دشت لیشتر تحلیل سازه‌های مؤثر بر مشارکت روستاییان در مدیریت و بهره‌برداری شبکه‌ی آبیاری و زهکشی دشت لیشتر [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 6-6]
 • دشت ورامین بررسی عوامل مؤثر بر سودآوری واحدهای گلخانه‌ای در دشت ورامین [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 537-554]
 • دفاتر فاوای روستایی تحلیلی بر وضعیت موجود و مطلوب ارائه خدمات دولت الکترونیک در مناطق روستایی استان همدان [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 108-121]
 • دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی بررسی میزان آگاهی و استفاده‌ی زنان روستایی از خدمات دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی (مطالعه موردی: شهرستان شهرضا) [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 337-350]
 • دهیاری ارزیابی و تحلیل عملکرد دهیاری ها با تأکید بر رویکرد حکمروایی شایسته مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان اردبیل [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 4-4]
 • دهیاری‌ها بررسی نقش شوراهای اسلامی و دهیاری‌ها بر توسعه روستایی در بخش مرکزی شهرستان اسلامشهر [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 453-473]
 • دهستان بدر شناسایی راهبردهای توسعه اشتغال در مناطق روستایی با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردی: دهستان بدر، شهرستان روانسر) [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 133-149]
 • دهستان بهمئی سرحدی غربی تحلیل نقش مدیریت محلی در کاهش آسیب پذیری کالبدی با رویکرد حکمروایی خوب(مطالعه موردی: دهستان بهمئی سرحدی غربی) [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 405-426]
 • دهستان حسنلو سنجش پایداری کیفیت زندگی در سکونتگاه‏های روستایی (مورد مطالعه: دهستان حسنلو، آذربایجان غربی، ایران) [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 427-452]
 • دهستان زبرخان تحلیل اثرات تغییر الگوی کشت ناشی از خشک‌سالی در مناطق روستایی به محصول زعفران در روستاهای دهستان زبرخان [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 40-59]
 • دهستان سلامی اولویت‌بندی ایجاد تشکل‌های آب بران کشاورزی در مناطق روستایی (مطالعۀ موردی: روستاهای دهستان سلامی شهرستان خواف) [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 57-69]
 • دهستان شیرز بررسی موانع فردی و خانوادگی مشارکت زنان در امور سیاسی و اجتماعی روستا (مورد مطالعه: شهرستان هرسین- دهستان شیرز) [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 21-39]
 • دهستان کسلیان تحلیل پیامدهای توسعة گردشگری برتوسعة مناطق روستایی (مطالعة موردی: دهستان کسلیان استان مازندران) [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 71-83]
 • دهستان محمدآباد ارزیابی پیامدهای اجتماعی- اقتصادی کشت حنا: مورد دهستان محمدآباد شهرستان قلعه گنج [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 73-91]
 • دوره کاری مطالعه نظام دامداری سنتی متکی به عرصه مرتع در جوامع روستایی در روستاهای هدف منطقه بلده نور، استان مازندران [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 497-508]

ر

 • رادیمرکرنل بررسی سنجش وضعیت ناامنی غذایی خانوارهای شهرستان باوی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 231-246]
 • راهبرد تدافعی تبیین راهبردهای بهبود معیشت عشایر در شهرستان گچساران [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 67-85]
 • راهبردهای بازنگری تعیین راهبردهای توسعه تولید گیاهان دارویی در استان کهگیلویه و بویر احمد با استفاده از مدل سوات (SWOT) [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 5-5]
 • راهبردهای تدافعی تعیین راهبردهای توسعه تولید گیاهان دارویی در استان کهگیلویه و بویر احمد با استفاده از مدل سوات (SWOT) [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 5-5]
 • راهبردهای معیشتی بررسی عوامل تأثیرگذار بر مقاومت خانوار روستایی شهرستان الشتر در هنگام خشکسالی با استفاده از چارچوب معیشت پایدار [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 397-406]
 • راه‌کار مدیریتی تعیین راهبرد اقتصادی مناسب برای حفاظت از منابع آب زیرزمینی دشت قزوین [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 477-496]
 • راهکارهای توسعه اشتغال شناسایی راهبردهای توسعه اشتغال در مناطق روستایی با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردی: دهستان بدر، شهرستان روانسر) [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 133-149]
 • رشد کشاورزی تجزیه رشد ارزش محصولات کشاورزی استان گلستان [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 447-454]
 • رضایت از زندگی نقش متغیرهای شغلی (کیفیت زندگی کاری، امنیت شغلی و رضایت شغلی) در رضایت از زندگی کشاورزان استان یزد [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 549-561]
 • رضایت شغلی تبیین اثرات سرمایه روان‌شناختی در بهبود رضایتمندی شغلی کشاورزان روستایی (مطالعه موردی: روستاییان شهرستان اردبیل) [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 137-156]
 • رضایت شغلی نقش متغیرهای شغلی (کیفیت زندگی کاری، امنیت شغلی و رضایت شغلی) در رضایت از زندگی کشاورزان استان یزد [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 549-561]
 • رضایتمندی بررسی عوامل موثر بر رضایت سهامداران از عملکرد شرکت های سهامی زراعی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 8-8]
 • رفاه بررسی اثر بازارچه‌های مرزی در کیفیت زندگی مناطق روستایی مطالعه موردی: بازارچه مرزی تمرچین پیرانشهر [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 491-511]
 • رفاه اجتماعی مقایسة معیارهای رفاه اجتماعی، توزیع درآمد و فقر خانوارهای روستایی استان خراسان شمالی و کشور طی سال‌های 1390-1384 [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 35-50]
 • رفاه اجتماعی روستائیان بررسی وضعیت توزیع درآمد و تأثیر آن بر رفاه اجتماعی خانوارهای روستایی (مطالعه موردی منطقه الموت) [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 91-108]
 • رفتار اطلاع‌یابی خوشه‌بندی انگور‌کاران استان زنجان براساس رفتار اطلاع‌یابی آنان [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 213-230]
 • رفتار بازاریابی عوامل مرتبط با رفتار بازاریابی (نحوه فروش) زیتون‌کاران شهرستان طارم [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 271-286]
 • رفتار زیست‌محیطی بررسی عوامل مؤثر بر پایداری رفتار زیست‏محیطی گندمکاران شهرستان بوکان [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 15-32]
 • رفتار مشارکتی رابطه سرمایه اجتماعی و رفتار کشاورزان در حفاظت از آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت قزوین) [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 363-382]
 • رهیافت ارزیابی ریسک مبتنی بر مشارکت جامعه محلی بررسی آسیب پذیری آبزی پروران نسبت به تغییرات آب وهوایی مورد مطالعه : شهرستان قصرشیرین [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 33-50]
 • رهیافت انتها ارزش‌گذاری اقتصادی عرضة آب آبیاری کافی و مطمئن در زمین‌های شالیکاری استان گیلان [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 1-17]
 • رواناب های سطحی آلوده برآورد ارزش اقتصادی کاربرد رواناب های سطحی آلوده در بخش کشاورزی جنوب استان تهران [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 247-258]
 • روستا مکان‌یابی بهینة روستاهای کانونی با استفاده از مدل تصمیم‌‌گیری TOPSIS (مطالعة موردی: بخش دشمن‌زیاری- شهرستان ممسنی) [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 63-79]
 • روستا برآورد تابع تقاضای برق روستایی با کاربرد مدل خود توضیح با وقفه های گسترده (مطالعه موردی روستاهای شهرستان زابل) [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 17-25]
 • روستا بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت ترویجی شوراهای اسلامی روستایی شهرستان ساری پیرامون توسعه پایدارروستایی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 61-74]
 • روستا برآورد سیستم تقاضای معکوس تعمیم‌یافته تفاضلی (DGIDS) برای مواد غذایی پروتئینی حیوانی در مناطق روستایی [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 141-154]
 • روستا بررسی مسیرهای بازاررسانی ماهی در روستاهای شهرستان اهواز [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 139-153]
 • روستا بررسی کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی نظام‌های بهره‌برداری خرد و دهقانی در روستاهای شهرستان میانه [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 407-424]
 • روستا نقش نگرش روستائیان نسبت به طرح‌های آبخیزداری بر مشارکت آنها (مطالعه موردی حوزه آبخیز سعیدآباد کیاسر) [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 6-6]
 • روستای اسفیدان سازه‌های تعیین کننده جذب گردشگران در مناطق روستایی از دیدگاه جامعه میزبان روستای اسفیدان، شهرستان بجنورد [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 2-2]
 • روستای کانونی مکان‌یابی بهینة روستاهای کانونی با استفاده از مدل تصمیم‌‌گیری TOPSIS (مطالعة موردی: بخش دشمن‌زیاری- شهرستان ممسنی) [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 63-79]
 • روستای گودین تأثیر خدمات دفاتر فنّاوری اطلاعات و ارتباطات روستایی بر مؤلفه‌های سرمایة اجتماعی روستائیان (مطالعة موردی: روستای گودین، شهرستان کنگاور) [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 85-100]
 • روستاها بررسی عوامل مؤثر بر توزیع درآمد مناطق روستایی با تأکید بر فنّاوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 29-39]
 • روستاها مقایسة معیارهای رفاه اجتماعی، توزیع درآمد و فقر خانوارهای روستایی استان خراسان شمالی و کشور طی سال‌های 1390-1384 [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 35-50]
 • روستاها بررسی توسعة پایدار کشاورزی در مناطق روستایی با تأکید بر رهیافت اقتصادی ( مطالعة موردی: روستاهای شهرستان کاشمر) [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 51-68]
 • روستاها کارکردهای اجتماعی مزرعه‌های خانوادگی در فرآیند توسعة پایدار روستایی: سنجش گرایش کارشناسان کشاورزی استان گلستان [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 97-111]
 • روستاهای الحاقی تحلیل خودهمبستگی فضایی آلودگی‌های زیست‌محیطی و بیماری سالک در شهر مشهد با تأکید بر سکونتگاه‌های غیررسمی [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 3-3]
 • روستاهای پیراشهری میاندوآب تحلیل نقش سرمایه اجتماعی در زیست‎پذیری روستاهای ادغام شده در شهر میاندوآب [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 415-441]
 • روستاهای حاشیه جنگل واکاوی راهبردی جنگلداری اجتماعی با استفاده از روش‌شناسی تحلیلی سوات – آنتروپی: مطالعه موردی روستاهای مارگون در شهرستان بویراحمد [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 299-318]
 • روستاهای شهرستان هشترود نگرش گندمکاران در خصوص یکپارچه‌سازی اراضی و راهکارهای متناسب از دیدگاه آنان (مورد مطالعه: گندمکاران روستاهای شهرستان هشترود) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 41-60]
 • روستاهای مرزی بررسی اثر بازارچه‌های مرزی در کیفیت زندگی مناطق روستایی مطالعه موردی: بازارچه مرزی تمرچین پیرانشهر [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 491-511]
 • روستاهای منطقه تربت‌حیدریه بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط زعفران‌کاران (مطالعه موردی: روستاهای منطقه تربت‌حیدریه) [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 531-546]
 • روستاهای هدف بلده نور مطالعه نظام دامداری سنتی متکی به عرصه مرتع در جوامع روستایی در روستاهای هدف منطقه بلده نور، استان مازندران [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 497-508]
 • روش ارزش‌گذاری مشروط ارزش‌گذاری تفرجگاه‌های طبیعی در مناطق روستایی (مطالعۀ موردی: پارک جنگلی‌ چهل‌چای) [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 1-14]
 • روش اسکالوگرام تحلیل عدم تعادل فضایی توزیع خدمات اقتصادی، اجتماعی دهستان های استان قزوین [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 267-285]
 • روش تاپسیس ارزیابی رفاه اجتماعی در مناطق روستایی مطالعه موردی: دهستان خیر(شهرستان استهبان) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 121-140]
 • روش دلفی ارزیابی و اولویت‌بندی معیارها و شاخص‌های معیشت پایدار روستایی ایران با استفاده از روش دلفی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 217-232]
 • روش موریس ارزیابی رفاه اجتماعی در مناطق روستایی مطالعه موردی: دهستان خیر(شهرستان استهبان) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 121-140]

ز

 • زابل برآورد تابع تقاضای برق روستایی با کاربرد مدل خود توضیح با وقفه های گسترده (مطالعه موردی روستاهای شهرستان زابل) [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 17-25]
 • زیتون‌کاران عوامل مرتبط با رفتار بازاریابی (نحوه فروش) زیتون‌کاران شهرستان طارم [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 271-286]
 • زیربخش‌های کشاورزی بررسی تأثیر تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی بر رشد زیر بخش‌های کشاورزی [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 1-11]
 • زیربخش‏های کشاورزی سنجش گرایش جوانان روستایی به اشتغال در زیربخش‏های کشاورزی (مورد مطالعه: بیران‏شهر در استان لرستان) [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 333-347]
 • زیر‌بخش‌های کشاورزی بررسی تأثیر صادرات بر اشتغال در زیر‌بخش‌های کشاورزی ایران [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 15-28]
 • زردبند تعیین راهبردهای توسعه تولید گیاهان دارویی در استان کهگیلویه و بویر احمد با استفاده از مدل سوات (SWOT) [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 5-5]
 • زیست‎پذیری تحلیل نقش سرمایه اجتماعی در زیست‎پذیری روستاهای ادغام شده در شهر میاندوآب [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 415-441]
 • زعفران تحلیل اثرات تغییر الگوی کشت ناشی از خشک‌سالی در مناطق روستایی به محصول زعفران در روستاهای دهستان زبرخان [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 40-59]
 • زعفران بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط زعفران‌کاران (مطالعه موردی: روستاهای منطقه تربت‌حیدریه) [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 531-546]
 • زمین‌های شالیکاری ارزش‌گذاری اقتصادی عرضة آب آبیاری کافی و مطمئن در زمین‌های شالیکاری استان گیلان [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 1-17]
 • زنان روستایی بررسی میزان آگاهی و استفاده‌ی زنان روستایی از خدمات دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی (مطالعه موردی: شهرستان شهرضا) [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 337-350]
 • زنان روستایی شناسایی نقش زنان‌روستایی در پدافند‌ غیرعامل کشاورزی با تأکید بر محیط-زیست در شهرستان باوی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 4-4]
 • زنان روستایی شناسایی عوامل مؤثر بر رشد کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک(SME) زنان روستایی در شهرستان اسلام آباد غرب با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 299-315]
 • زنجیرۀ روستا- شهری تحلیل شاخص‌های اقتصادی- اجتماعی روستاهای شهرستان همدان و مکان‌یابی آن‌ها در زنجیرۀ روستا- شهری [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 41-56]

س

 • ساختار روستا بررسی عوامل مؤثر بر تحولات ساختاری- کارکردی سکونت‌گاه‌های روستایی (مورد مطالعه: بخش کردیان- شهرستان جهرم) [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 173-196]
 • ساختار مزرعه کارکردهای اجتماعی مزرعه‌های خانوادگی در فرآیند توسعة پایدار روستایی: سنجش گرایش کارشناسان کشاورزی استان گلستان [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 97-111]
 • سازگاری ادراک‌شده بررسی عوامل مؤثر بر سازگاری ادراک شده‌ کاربرد کودهای زیستی توسط کشاورزان در شهرستان زنجان [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 76-90]
 • سازما‌ن‌های مردم‌نهاد تعیین کارکرد سازمان‌ها در نظام ترویج تکثرگرا در راستای توسعه روستایی ایران [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 3-20]
 • سیاست‌های مقابله‌ای رابطه سرمایه اجتماعی و رفتار کشاورزان در حفاظت از آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت قزوین) [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 363-382]
 • سالک تحلیل خودهمبستگی فضایی آلودگی‌های زیست‌محیطی و بیماری سالک در شهر مشهد با تأکید بر سکونتگاه‌های غیررسمی [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 3-3]
 • سیب‌زمینی برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصول سیب‌زمینی؛ مطالعة موردی: روستاهای استان‌های کردستان و همدان [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 19-32]
 • سرمایة اجتماعی تأثیر خدمات دفاتر فنّاوری اطلاعات و ارتباطات روستایی بر مؤلفه‌های سرمایة اجتماعی روستائیان (مطالعة موردی: روستای گودین، شهرستان کنگاور) [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 85-100]
 • سرمایة اجتماعی تحلیل سطوح دارایی‌های پایداری نظام شالیکاری شهرستان رشت [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 85-97]
 • سرمایة انسانی تحلیل سطوح دارایی‌های پایداری نظام شالیکاری شهرستان رشت [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 85-97]
 • سرمایة طبیعی تحلیل سطوح دارایی‌های پایداری نظام شالیکاری شهرستان رشت [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 85-97]
 • سرمایة فیزیکی تحلیل سطوح دارایی‌های پایداری نظام شالیکاری شهرستان رشت [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 85-97]
 • سرمایة مالی تحلیل سطوح دارایی‌های پایداری نظام شالیکاری شهرستان رشت [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 85-97]
 • سرمایه اجتماعی بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر نیت و رفتار حفاظت از آب کشاورزی در شهرستان الشتر [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 237-253]
 • سرمایه اجتماعی تحلیل نقش سرمایه اجتماعی در زیست‎پذیری روستاهای ادغام شده در شهر میاندوآب [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 415-441]
 • سرمایه اجتماعی بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی در تعاونی‌های تولید کشاورزی فعال و غیرفعال شهرستان اردبیل [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 371-389]
 • سرمایه انسانی ماندگاری جوانان، کارآفرینی و اشتغال پایدار در مناطق روستایی شهرستان اهر [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 265-279]
 • سرمایه روان‌شناختی تبیین اثرات سرمایه روان‌شناختی در بهبود رضایتمندی شغلی کشاورزان روستایی (مطالعه موردی: روستاییان شهرستان اردبیل) [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 137-156]
 • سرمایه‌گذاری شناسایی پتانسیل تعاونی‌های کشاورزی استان همدان در جذب سرمایه در بین دیگر حوزه‌های تعاون با استفاده از تکنیک AHP [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 47-61]
 • سرمایه‌گذاری شناسایی و اولویت‌بندی جاذبه‌های گردشگری در راستای توسعه منطقه‌ای با استفاده از مدل تاپسیس و ویکور، مطالعه موردی: استان کردستان [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 195-212]
 • سرمایه‌های معیشتی بررسی عوامل تأثیرگذار بر مقاومت خانوار روستایی شهرستان الشتر در هنگام خشکسالی با استفاده از چارچوب معیشت پایدار [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 397-406]
 • سیستم تقاضای معکوس تعمیم یافته تفاضلی برآورد سیستم تقاضای معکوس تعمیم‌یافته تفاضلی (DGIDS) برای مواد غذایی پروتئینی حیوانی در مناطق روستایی [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 141-154]
 • سیستم فتوولتائیک ارزیابی اقتصادی استفاده از سیستم فتوولتائیک مستقل از شبکه در روستاها با شبیه‌سازی مونت‌کارلو (مطالعة موردی: تهران) [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 19-33]
 • سطح توسعه یافتگی سنجش و تحلیل فضایی سطح توسعه یافتگی دهستان های استان همدان [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 281-298]
 • سطوح توسعه‌یافتگی تحلیل مکانی- فضایی سطوح توسعه‌یافتگی دهستان‌های شهرستان بویراحمد [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 193-214]
 • سکونتگاه‌های روستایی سنجش پایداری کیفیت زندگی در سکونتگاه‏های روستایی (مورد مطالعه: دهستان حسنلو، آذربایجان غربی، ایران) [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 427-452]
 • سم تعیین برنامه زراعی به منظور تولید محصولات ارگانیک در مناطق منتخب استان کرمان [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 455-476]
 • سهولت استفاده ادراک شده بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط زعفران‌کاران (مطالعه موردی: روستاهای منطقه تربت‌حیدریه) [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 531-546]
 • سوات تبیین راهبردهای بهبود معیشت عشایر در شهرستان گچساران [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 67-85]
 • سوخت خانگی بررسی عوامل مؤثر بر مصرف سوخت در خانوارهای روستایی بخش مرکزی شهرستان زاهدان [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 119-135]
 • سودمندی ادراک شده بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط زعفران‌کاران (مطالعه موردی: روستاهای منطقه تربت‌حیدریه) [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 531-546]

ش

 • شاخص ارزیابی رفاه اجتماعی در مناطق روستایی مطالعه موردی: دهستان خیر(شهرستان استهبان) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 121-140]
 • شاخص ترکیبی تعیین سطح توسعه یافتگی کشاورزی استان های کشور [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 55-71]
 • شاخص دارایی‌های معیشتی بررسی عوامل تأثیرگذار بر مدیریت بهینه آب‌شور با استفاده از چارچوب معیشت پایدار [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 317-334]
 • شاخص سن آیا حمایتگرایی دولت شاخص های فقر را در روستا کاهش داده است؟ مطالعه موردی استان مازندران [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 13-24]
 • شاخص سودآوری درآمد به هزینه بررسی عوامل مؤثر بر سودآوری واحدهای گلخانه‌ای در دشت ورامین [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 537-554]
 • شاخص شباهت اثر سه نوع کارکرد پروژه بین المللی ترسیب کربن بر توانمندسازی جوامع محلی خراسان جنوبی [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 379-395]
 • شاخص‌های پایداری تحلیل پایداری مساکن نوساز روستایی در روستای پل‌بابا حسین [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 175-192]
 • شاخص‌های توسعه تحلیل شاخص‌های اقتصادی- اجتماعی روستاهای شهرستان همدان و مکان‌یابی آن‌ها در زنجیرۀ روستا- شهری [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 41-56]
 • شاخص‌های توسعه بررسی توسعة پایدار کشاورزی در مناطق روستایی با تأکید بر رهیافت اقتصادی ( مطالعة موردی: روستاهای شهرستان کاشمر) [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 51-68]
 • شاخص‌های فقر بررسی وضعیت فقر در خانوارهای روستایی ایران طی پنج برنامه توسعه اقتصادی ایران: 1392-1368 [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 215-235]
 • شاورزی پایدار عوامل مؤثر بر نگرش کارشناسان ترویج کشاورزی نسبت به کشاورزی ارگانیک [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 75-90]
 • شباهت به گزینه ایده‌آل فازی اثر سه نوع کارکرد پروژه بین المللی ترسیب کربن بر توانمندسازی جوامع محلی خراسان جنوبی [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 379-395]
 • شبکه‏ های آبیاری تحلیل عوامل بازدارنده انتقال مدیریت شبکه‏ی آبیاری به بهره‏برداران: مورد مطالعه دهستان میان‏دربند، شهرستان کرمانشاه [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 119-132]
 • شبیه‌سازی مونت‌کارلو ارزیابی اقتصادی استفاده از سیستم فتوولتائیک مستقل از شبکه در روستاها با شبیه‌سازی مونت‌کارلو (مطالعة موردی: تهران) [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 19-33]
 • شتغال بررسی تأثیر صادرات بر اشتغال در زیر‌بخش‌های کشاورزی ایران [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 15-28]
 • شیرابه پسماند کاربرد مدل GODS در انتخاب محل مناسب دفن پسماند روستایی (مطالعه موردی: شهرستان کارون) [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 391-403]
 • شیرارگانیک شناسایی و تحلیل موانع و مشکلات تولید شیر ارگانیک در استان اردبیل [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 91-107]
 • شرکت سهامی زراعی بررسی عوامل موثر بر رضایت سهامداران از عملکرد شرکت های سهامی زراعی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 8-8]
 • شرکت‌های تولید کنندۀ بذر بررسی عوامل مؤثر بر پایدارسازی شرکت‌های تولیدکننده بذر استان خوزستان با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 525-533]
 • شرکت های خدمات مشاوره عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت های خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان اصفهان [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 1-20]
 • شیروان و چرداول بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در به‌کارگیری اقدامات خاک‌ورزی حفاظتی؛ مطالعة موردی: کشاورزان دهستان شباب، استان ایلام [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 99-117]
 • شیلات بررسی مسیرهای بازاررسانی ماهی در روستاهای شهرستان اهواز [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 139-153]
 • شهرستان اردبیل تبیین اثرات سرمایه روان‌شناختی در بهبود رضایتمندی شغلی کشاورزان روستایی (مطالعه موردی: روستاییان شهرستان اردبیل) [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 137-156]
 • شهرستان اردبیل بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی در تعاونی‌های تولید کشاورزی فعال و غیرفعال شهرستان اردبیل [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 371-389]
 • شهرستان ارزوئیه سنجش میزان تمایل کشاورزان نسبت به مشارکت در طرح یکپارچه‌سازی اراضی در بخش مرکزی شهرستان ارزوئیه استان کرمان [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 255-265]
 • شهرستان اسلامشهر بررسی نقش شوراهای اسلامی و دهیاری‌ها بر توسعه روستایی در بخش مرکزی شهرستان اسلامشهر [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 453-473]
 • شهرستان الیگودرز اولویتبندی راهبردهای توسعة گردشگری روستایی از منظر آمایش سرزمین، مطالعة موردی: روستای گایکان (شهرستان الیگودرز) [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 69-84]
 • شهرستان اهواز بررسی مسیرهای بازاررسانی ماهی در روستاهای شهرستان اهواز [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 139-153]
 • شهرستان باوی شناسایی عوامل مؤثر بر نگرش سبزیکاران شهرستان باوی استان خوزستان نسبت به کشاورزی ارگانیک [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 105-118]
 • شهرستان باوی بررسی سنجش وضعیت ناامنی غذایی خانوارهای شهرستان باوی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 231-246]
 • شهرستان بهمئی نقش و اهمیت کشاورزی در جلوگیری از مهاجرت روستایی – مطالعه موردی شهرستان بهمئی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 87-104]
 • شهرستان بویراحمد تبیین پایداری نظام‌های بهره‌برداری خرد دهقانی: مورد مطالعه بخش مرکزی شهرستان بویراحمد [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 27-41]
 • شهرستان تاکستان سنجش دانش انگورکاران نسبت به تهیه و بسته بندی کشمش و ارتباط آن با میزان استفاده از منابع اطلاعاتی توسط آن ها (مورد مطالعه: شهرستان تاکستان) [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 535-548]
 • شهرستان تربت حیدریه کاربرد برنامه ریزی چند هدفی در تعیین الگوی بهینه کشت در بخش مرکزی شهرستان تربت‌ حیدریه [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 259-270]
 • شهرستان خوی بررسی سازه ‏های مؤثر بر مشارکت کشاورزان در مدیریت آبیاری (مورد مطالعه شهرستان خوی) [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 289-309]
 • شهرستان خوسف مقایسه تطبیقی- تحلیلی کارایی تولید و عملکرد محصولات کشاورزی در نظام‌های بهره‌برداری خرده‌مالکی و تعاونی‌تولید روستایی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 155-172]
 • شهرستان دیواندره شناسایی موانع توسعه‌ کشاورزی از دیدگاه کشاورزان دهستان قراتوره [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 311-327]
 • شهرستان زاهدان بررسی عوامل مؤثر بر مصرف سوخت در خانوارهای روستایی بخش مرکزی شهرستان زاهدان [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 119-135]
 • شهرستان زنجان بررسی عوامل مؤثر بر سازگاری ادراک شده‌ کاربرد کودهای زیستی توسط کشاورزان در شهرستان زنجان [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 76-90]
 • شهرستان ساری شناسایی موانع و مشکلات واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در روستاهای شهرستان ساری [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 455-467]
 • شهرستان سقز تحلیل سطوح پایداری معیشت روستاییان (مطالعه موردی روستاهای شهرستان سقز) [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 1-1]
 • شهرستان شهرضا بررسی میزان آگاهی و استفاده‌ی زنان روستایی از خدمات دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی (مطالعه موردی: شهرستان شهرضا) [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 337-350]
 • شهرستان طارم عوامل مرتبط با رفتار بازاریابی (نحوه فروش) زیتون‌کاران شهرستان طارم [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 271-286]
 • شهرستان قصرشیرین بررسی آسیب پذیری آبزی پروران نسبت به تغییرات آب وهوایی مورد مطالعه : شهرستان قصرشیرین [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 33-50]
 • شهرستان کارون بررسی عوامل تأثیرگذار بر مدیریت بهینه آب‌شور با استفاده از چارچوب معیشت پایدار [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 317-334]
 • شهرستان کرمانشاه تحلیل عوامل بازدارنده انتقال مدیریت شبکه‏ی آبیاری به بهره‏برداران: مورد مطالعه دهستان میان‏دربند، شهرستان کرمانشاه [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 119-132]
 • شهرستان کرمانشاه عوامل مؤثر بر نگرش کارشناسان ترویج کشاورزی نسبت به کشاورزی ارگانیک [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 75-90]
 • شهرستان کوار سازه‌های مؤثر بر تعدد فعالیت‌های غیرزراعی بین خانوارهای روستایی شهرستان کوار در استان فارس [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 3-14]
 • شهرستان میانه بررسی کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی نظام‌های بهره‌برداری خرد و دهقانی در روستاهای شهرستان میانه [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 407-424]
 • شهرستان ماهنشان نقش جوامع روستایی در حفاظت از مراتع در شهرستان ماهنشان [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 1-21]
 • شهرستان مرند تعیین عامل‌های مؤثر بر تقاضای بیمۀ دام روستایی (مطالعۀ موردی: شهرستان مرند) [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 1-18]
 • شهرستان ملکان ارزیابی مدیریت پایدار اراضی کشاورزی استان آذربایجان شرقی (مطالعه موردی شهرستان ملکان) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 61-80]
 • شهرستان نیشابور تحلیل نگرش روستائیان نسبت به تأثیرهای گردشگری روستایی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 113-124]
 • شهرستان نیشابور بررسی نقش فعالیت‌های غیر زراعی در امنیت غذایی خانوارهای روستایی مورد مطالعه: دهستان فضل، شهرستان نیشابور [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 51-66]
 • شهرستان نطنز سازه‌های مؤثر بر تمایل به بیمة محصول انار: مطالعة موردی انارکاران شهرستان نطنز [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 101-117]
 • شهرستان همدان تحلیل شاخص‌های اقتصادی- اجتماعی روستاهای شهرستان همدان و مکان‌یابی آن‌ها در زنجیرۀ روستا- شهری [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 41-56]
 • شهرهای کوچک بررسی تأثیر راهبرد تبدیل روستا به شهر بر سبک زندگی افراد در روستاهای نشتیفان، سلامی و جنگل در استان خراسان رضوی [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 461-479]
 • شورا بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت ترویجی شوراهای اسلامی روستایی شهرستان ساری پیرامون توسعه پایدارروستایی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 61-74]
 • شوراهای اسلامی بررسی نقش شوراهای اسلامی و دهیاری‌ها بر توسعه روستایی در بخش مرکزی شهرستان اسلامشهر [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 453-473]

ص

 • صادرات بررسی تأثیر صادرات بر اشتغال در زیر‌بخش‌های کشاورزی ایران [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 15-28]
 • صادرات محصولات صنایع غذایی تحلیل عوامل مؤثر بر صادرات محصولات صنایع غذایی با رویکرد توسعه روستایی [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 335-353]
 • صلاحیت حرفه ای واکاوی صلاحیت حرفه ای مورد نیاز کارشناسان سطح عملیاتی ترویج کشاورزی در استان مازندران [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 101-120]
 • صنایع تبدیلی نقش صنایع تبدیلی در کاهش ضایعات محصولات کشاورزی مناطق روستایی؛مطالعه موردی دهستان دشت روم [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 39-53]
 • صنایع تبدیلی تأثیر صنایع تبدیلی کشاورزی بر وضعیت زندگی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان بهار) [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 43-59]
 • صنایع تبدیلی و تکمیلی شناسایی موانع و مشکلات واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در روستاهای شهرستان ساری [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 455-467]
 • صنایع روستایی شناسایی موانع و مشکلات واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در روستاهای شهرستان ساری [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 455-467]
 • صنایع فرآوری بسته‌بندی مکانیابی صنایع فراوری – بسته‌بندی زعفران با هدف توسعه اقتصادی در روستاهای بخش جلگه رخ تربت حیدریه [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 7-7]
 • صنعتی شدن روستا تأثیر صنایع تبدیلی کشاورزی بر وضعیت زندگی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان بهار) [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 43-59]

ض

 • ضایعات نقش صنایع تبدیلی در کاهش ضایعات محصولات کشاورزی مناطق روستایی؛مطالعه موردی دهستان دشت روم [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 39-53]
 • ضریب جینی بررسی وضعیت توزیع درآمد و تأثیر آن بر رفاه اجتماعی خانوارهای روستایی (مطالعه موردی منطقه الموت) [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 91-108]
 • ضریب جینی ارزیابی سطوح توسعه‌یافتگی مناطق روستایی شهرستان کوهرنگ [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 400-383]

ط

 • طبقة رفتاری بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در به‌کارگیری اقدامات خاک‌ورزی حفاظتی؛ مطالعة موردی: کشاورزان دهستان شباب، استان ایلام [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 99-117]

ع

 • عامل‌های بازدارنده تحلیل عامل‌های پیش‏برنده و بازدارندۀ گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) در روستاهای بخش مرکزی شهرستان نجف‌آباد [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 125-140]
 • عامل‌های پیش‏برنده تحلیل عامل‌های پیش‏برنده و بازدارندۀ گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) در روستاهای بخش مرکزی شهرستان نجف‌آباد [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 125-140]
 • عدم تعادل تحلیل عدم تعادل فضایی توزیع خدمات اقتصادی، اجتماعی دهستان های استان قزوین [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 267-285]
 • عدم تعادل بررسی اثر بازارچه‌های مرزی در کیفیت زندگی مناطق روستایی مطالعه موردی: بازارچه مرزی تمرچین پیرانشهر [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 491-511]
 • عدم قطعیت ارزیابی اقتصادی استفاده از سیستم فتوولتائیک مستقل از شبکه در روستاها با شبیه‌سازی مونت‌کارلو (مطالعة موردی: تهران) [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 19-33]
 • عرضة مطمئن ارزش‌گذاری اقتصادی عرضة آب آبیاری کافی و مطمئن در زمین‌های شالیکاری استان گیلان [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 1-17]
 • عملکرد تغذیه‌ای آیا حمایتگرایی دولت شاخص های فقر را در روستا کاهش داده است؟ مطالعه موردی استان مازندران [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 13-24]
 • عملکرد دولت بررسی وضعیت فقر در خانوارهای روستایی ایران طی پنج برنامه توسعه اقتصادی ایران: 1392-1368 [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 215-235]
 • عوامل اقتصادی و اجتماعی بررسی عوامل کلیدی اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر سرمایه‌گذاری کشاورزان در مدیریت پایدار زمین‌های کشاورزی (‌موردمطالعه: دهستان میانکوه‌شرقی در استان لرستان) [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 493-513]
 • عوامل بازدارنده تحلیل عوامل بازدارنده انتقال مدیریت شبکه‏ی آبیاری به بهره‏برداران: مورد مطالعه دهستان میان‏دربند، شهرستان کرمانشاه [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 119-132]
 • عوامل بازدارنده دیدگاه جوامع روستایی در رابطه با عوامل بازدارنده و پیش‌برنده کشاورزی ارگانیک در روستاهای بخش مرکزی شهرستان اردبیل [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 247-264]
 • عوامل پیش‌برنده دیدگاه جوامع روستایی در رابطه با عوامل بازدارنده و پیش‌برنده کشاورزی ارگانیک در روستاهای بخش مرکزی شهرستان اردبیل [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 247-264]
 • عوامل موثر عوامل مرتبط با رفتار بازاریابی (نحوه فروش) زیتون‌کاران شهرستان طارم [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 271-286]
 • عوامل موثر نقش و اهمیت کشاورزی در جلوگیری از مهاجرت روستایی – مطالعه موردی شهرستان بهمئی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 87-104]

غ

 • غذای سالم تحلیل پذیرش کنترل بیولوژیک در مزارع گوجه فرنگی شهرستان جیرفت با استفاده از تحلیل بقا [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 351-365]

ف

 • فرصت یابی شناسایی و اولویت بندی مهارت های کارآفرینی روستایی: کاربرد تکنیک شبکه عصبی مصنوعی [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 547-565]
 • فقر مقایسة معیارهای رفاه اجتماعی، توزیع درآمد و فقر خانوارهای روستایی استان خراسان شمالی و کشور طی سال‌های 1390-1384 [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 35-50]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات تحلیل عامل‌های پیش‏برنده و بازدارندۀ گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) در روستاهای بخش مرکزی شهرستان نجف‌آباد [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 125-140]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات تحلیلی بر وضعیت موجود و مطلوب ارائه خدمات دولت الکترونیک در مناطق روستایی استان همدان [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 108-121]
 • فنّاوری اطلاعات و ارتباطات بررسی عوامل مؤثر بر توزیع درآمد مناطق روستایی با تأکید بر فنّاوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 29-39]
 • فنّاوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر خدمات دفاتر فنّاوری اطلاعات و ارتباطات روستایی بر مؤلفه‌های سرمایة اجتماعی روستائیان (مطالعة موردی: روستای گودین، شهرستان کنگاور) [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 85-100]

ق

 • قلعه چایی مدل‌سازی ارتقای دانش زیست‌محیطی جوامع محلی در روستاهای گردشگرپذیر مطالعه موردی: محور توریستی قلعه چایی شهرستان عجب‌شیر [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 2-2]
 • قیمت سایه‌ای ارزش‌گذاری اقتصادی خدمات تفریحی منابع محیط‌زیست (مطالعه موردی: روستای رودمعجن تربت حیدریه؛ استان خراسان‌رضوی) [(مقالات آماده انتشار)]

ک

 • کارآفرینی شناسایی عوامل مؤثر بر رشد کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک(SME) زنان روستایی در شهرستان اسلام آباد غرب با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 299-315]
 • کارآفرینی شناسایی و اولویت بندی مهارت های کارآفرینی روستایی: کاربرد تکنیک شبکه عصبی مصنوعی [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 547-565]
 • کارآفرینی روستایی عوامل بازدارنده توسعه کسب‌وکارهای خرد در مناطق روستایی (مورد مطالعه: دهستان گویجه‌بئل بخش مرکزی شهرستان اهر) [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 317-333]
 • کارآفرینی روستایی تاثیر نوآوری بر توسعه روستایی با تاکید بر نقش میانجی کارآفرینی روستایی (مطالعه موردی خراسان شمالی) [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 441-453]
 • کارآفرینی سازمانی شناسایی و تحلیل موانع توسعه کارآفرینی سازمانی در تعاونی‌های توسعه روستایی استان زنجان [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 21-40]
 • کارآفرینی سازمانی واکاوی وضعیت کارآفرینی سازمانی در تعاونی‌ها‌ (مورد مطالعه: تعاونی‌های مرغ‌داران استان کرمانشاه) [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 181-194]
 • کارائی اقتصادی بررسی کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی نظام‌های بهره‌برداری خرد و دهقانی در روستاهای شهرستان میانه [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 407-424]
 • کارشناسان سطح عملیاتی واکاوی صلاحیت حرفه ای مورد نیاز کارشناسان سطح عملیاتی ترویج کشاورزی در استان مازندران [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 101-120]
 • کارکرد روستا بررسی عوامل مؤثر بر تحولات ساختاری- کارکردی سکونت‌گاه‌های روستایی (مورد مطالعه: بخش کردیان- شهرستان جهرم) [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 173-196]
 • کالاهای خوراکی و غیر‌خوراکی بررسی روند فقر و علت‌های آن در خانوارهای روستایی طی سال‌های 91-1362 [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 33-46]
 • کالری مصرفی اثر عوامل اقتصادی بر تقاضای کالری خانوار روستایی [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 355-364]
 • کردستان برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصول سیب‌زمینی؛ مطالعة موردی: روستاهای استان‌های کردستان و همدان [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 19-32]
 • کردستان بررسی تاثیر نظام بهره برداری بر بهره وری عوامل تولید مطالعه موردی؛ محصول سیب زمینی استان های کردستان و همدان [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 401-414]
 • کسب‌وکار تحلیل عوامل مؤثر در کارآفرینی گردشگری روستایی مطالعه موردی: دهستان زوارم شهرستان شیروان [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 329-346]
 • کسب و کار خرد عوامل بازدارنده توسعه کسب‌وکارهای خرد در مناطق روستایی (مورد مطالعه: دهستان گویجه‌بئل بخش مرکزی شهرستان اهر) [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 317-333]
 • کسب و کار روستایی بررسی موانع و مشکلات توسعه فن آوری ورمی کمپوست (مورد مطالعه: سایت‌های فعال ورمی کمپوست استان کرمانشاه) [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 319-336]
 • کسب و کارهای کوچک (SME) شناسایی عوامل مؤثر بر رشد کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک(SME) زنان روستایی در شهرستان اسلام آباد غرب با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 299-315]
 • کشاورزی شناسایی نقش زنان‌روستایی در پدافند‌ غیرعامل کشاورزی با تأکید بر محیط-زیست در شهرستان باوی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 4-4]
 • کشاورزی ارزیابی قابلیت کشت انگور دیم در نواحی روستایی شهرستان مریوان با استفاده از روش SWOT در دهستان سرکل [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 415-434]
 • کشاورزی ارگانیک بررسی عامل‌های مؤثر بر نظر کشاورزان استان البرز در پذیرش کشاورزی ارگانیک [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 141-163]
 • کشاورزی ارگانیک شناسایی عوامل مؤثر بر نگرش سبزیکاران شهرستان باوی استان خوزستان نسبت به کشاورزی ارگانیک [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 105-118]
 • کشاورزی ارگانیک دیدگاه جوامع روستایی در رابطه با عوامل بازدارنده و پیش‌برنده کشاورزی ارگانیک در روستاهای بخش مرکزی شهرستان اردبیل [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 247-264]
 • کشاورزان بررسی عوامل موثر بر رضایت سهامداران از عملکرد شرکت های سهامی زراعی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 8-8]
 • کشاورزان واکاوی عوامل موثر بر توسعه بیمه محصولات باغی جنوب استان کرمان [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 515-534]
 • کشاورزان گندمکار تحلیلی بر آسیب‌پذیری نظام‌ بهره‌برداری خانوادگی روستایی در استان کرمانشاه؛ مطالعة موردی: گندمکاران [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 81-96]
 • کشاورزی پایدار تبیین پایداری نظام‌های بهره‌برداری خرد دهقانی: مورد مطالعه بخش مرکزی شهرستان بویراحمد [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 27-41]
 • کشاورزی پایدار بررسی عوامل مؤثر بر نگرش گلخانه داران به کشاورزی پایدار در استان البرز [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 267-285]
 • کشاورزی پایدار بررسی عوامل کلیدی اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر سرمایه‌گذاری کشاورزان در مدیریت پایدار زمین‌های کشاورزی (‌موردمطالعه: دهستان میانکوه‌شرقی در استان لرستان) [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 493-513]
 • کشاورزی خانوادگی کارکردهای اجتماعی مزرعه‌های خانوادگی در فرآیند توسعة پایدار روستایی: سنجش گرایش کارشناسان کشاورزی استان گلستان [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 97-111]
 • کشاورزی سبز عوامل مؤثر بر نگرش کارشناسان ترویج کشاورزی نسبت به کشاورزی ارگانیک [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 75-90]
 • کشش درآمدی تقاضا بررسی روند فقر و علت‌های آن در خانوارهای روستایی طی سال‌های 91-1362 [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 33-46]
 • کیفیت زندگی تأثیر صنایع تبدیلی کشاورزی بر وضعیت زندگی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان بهار) [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 43-59]
 • کیفیت زندگی تحلیل نقش سرمایه اجتماعی در زیست‎پذیری روستاهای ادغام شده در شهر میاندوآب [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 415-441]
 • کیفیت زندگی سنجش پایداری کیفیت زندگی در سکونتگاه‏های روستایی (مورد مطالعه: دهستان حسنلو، آذربایجان غربی، ایران) [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 427-452]
 • کیفیت زندگی کاری نقش متغیرهای شغلی (کیفیت زندگی کاری، امنیت شغلی و رضایت شغلی) در رضایت از زندگی کشاورزان استان یزد [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 549-561]
 • کم‌ آبی رابطه سرمایه اجتماعی و رفتار کشاورزان در حفاظت از آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت قزوین) [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 363-382]
 • کم‌کاشت بررسی عوامل مؤثر بر میزان تمایل به دریافت و تمایل به کم‌کاشت کشاورزان حوضه غرب تالاب جازموریان به منظور احیای تالاب [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 251-265]
 • کود تعیین برنامه زراعی به منظور تولید محصولات ارگانیک در مناطق منتخب استان کرمان [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 455-476]
 • کود زیستی بررسی عوامل مؤثر بر سازگاری ادراک شده‌ کاربرد کودهای زیستی توسط کشاورزان در شهرستان زنجان [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 76-90]
 • کوهرنگ ارزیابی سطوح توسعه‌یافتگی مناطق روستایی شهرستان کوهرنگ [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 400-383]

گ

 • گایا تحلیل فضایی نابرابری های توسعه دهستان های منطقه مغان (موردمطالعه: شهرستان های پارس آباد،گرمی و بیله سوار) [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 475-492]
 • گچساران تبیین راهبردهای بهبود معیشت عشایر در شهرستان گچساران [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 67-85]
 • گرایش به بخش کشاورزی سنجش گرایش جوانان روستایی به اشتغال در زیربخش‏های کشاورزی (مورد مطالعه: بیران‏شهر در استان لرستان) [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 333-347]
 • گردشگری روستایی ارزش‌گذاری تفرجگاه‌های طبیعی در مناطق روستایی (مطالعۀ موردی: پارک جنگلی‌ چهل‌چای) [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 1-14]
 • گردشگری روستایی تحلیل پیامدهای توسعة گردشگری برتوسعة مناطق روستایی (مطالعة موردی: دهستان کسلیان استان مازندران) [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 71-83]
 • گردشگری روستایی اولویتبندی راهبردهای توسعة گردشگری روستایی از منظر آمایش سرزمین، مطالعة موردی: روستای گایکان (شهرستان الیگودرز) [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 69-84]
 • گردشگری روستایی تحلیل نگرش روستائیان نسبت به تأثیرهای گردشگری روستایی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 113-124]
 • گردشگری روستایی اولویت‌بندی روستاهای دارای جاذبه گردشگری در استان آذربایجان-شرقی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 3-3]
 • گردشگری روستایی سازه‌های تعیین کننده جذب گردشگران در مناطق روستایی از دیدگاه جامعه میزبان روستای اسفیدان، شهرستان بجنورد [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 2-2]
 • گردشگری روستایی تحلیل سازه‌های مؤثر بر نگرش روستائیان در خصوص گردشگری روستایی در بخش درودزن شهرستان مرودشت [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 303-316]
 • گردشگری روستایی تحلیل عوامل مؤثر در کارآفرینی گردشگری روستایی مطالعه موردی: دهستان زوارم شهرستان شیروان [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 329-346]
 • گردشگری روستایی تحلیل امنیت اجتماعی و اثرات آن در توسعه گردشگری مورد مطالعه: روستای سراب هرسم- شهرستان اسلام آباد غرب [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 383-395]
 • گردشگری روستایی اثرات توسعه گردشگری در روستاهای بخش مرکزی شهرستان بویر احمد [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 427-440]
 • گردشگری روستایی مدل‌سازی ارتقای دانش زیست‌محیطی جوامع محلی در روستاهای گردشگرپذیر مطالعه موردی: محور توریستی قلعه چایی شهرستان عجب‌شیر [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 2-2]
 • گزینش دوگانه دو حدی برآورد ارزش‌ حفاظتی مواهب طبیعی پارک ملی خَبر از دیدگاه روستاییان درون پارک و گردشگران با استفاده از روش تمایل به پرداخت [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 122-135]
 • گلخانه بررسی عوامل مؤثر بر سودآوری واحدهای گلخانه‌ای در دشت ورامین [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 537-554]
 • گلخانه دار بررسی عوامل مؤثر بر نگرش گلخانه داران به کشاورزی پایدار در استان البرز [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 267-285]
 • گندم تحلیل اقتصادی تبدیل سیستم سنتی به مدرن آبیاری محصول گندم در استان فارس [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 141-160]
 • گندم کاران نگرش گندمکاران در خصوص یکپارچه‌سازی اراضی و راهکارهای متناسب از دیدگاه آنان (مورد مطالعه: گندمکاران روستاهای شهرستان هشترود) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 41-60]
 • گندم‌کاران تحلیل ‌موانع مشارکت گندم‌کاران در زمینه تشکیل تشکل آب‌بران، شبکه آبیاری دز [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 365-378]

م

 • ماتریس (QSPM) ارزیابی قابلیت کشت انگور دیم در نواحی روستایی شهرستان مریوان با استفاده از روش SWOT در دهستان سرکل [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 415-434]
 • مازادمصرف کننده ارزش‌گذاری اقتصادی خدمات تفریحی منابع محیط‌زیست (مطالعه موردی: روستای رودمعجن تربت حیدریه؛ استان خراسان‌رضوی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مازندران آیا حمایتگرایی دولت شاخص های فقر را در روستا کاهش داده است؟ مطالعه موردی استان مازندران [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 13-24]
 • ماندگاری جوانان ماندگاری جوانان، کارآفرینی و اشتغال پایدار در مناطق روستایی شهرستان اهر [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 265-279]
 • متغیرهای موثر بر خدمت رسانی مراکز الویت بندی خدمات کشاورزی و شناسایی عوامل موثر بر آن در مراکز جهادکشاورزی استان گیلان [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 93-104]
 • مجتمع صنعتی باریج اسانس تبیین پیامدهای فضایی استقرار صنایع بر توسعه روستاهای پیرامونی در مجتمع صنعتی باریج اسانس کاشان [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 60-75]
 • محصولات ارگانیک بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری انرژی کشت ارگانیک (مطالعه موردی روستائیان استان گلستان) [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 25-37]
 • محصولات ارگانیک تعیین برنامه زراعی به منظور تولید محصولات ارگانیک در مناطق منتخب استان کرمان [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 455-476]
 • محصولات باغی واکاوی عوامل موثر بر توسعه بیمه محصولات باغی جنوب استان کرمان [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 515-534]
 • محصولات زراعی مقایسه تطبیقی- تحلیلی کارایی تولید و عملکرد محصولات کشاورزی در نظام‌های بهره‌برداری خرده‌مالکی و تعاونی‌تولید روستایی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 155-172]
 • محصولات کشاورزی نقش صنایع تبدیلی در کاهش ضایعات محصولات کشاورزی مناطق روستایی؛مطالعه موردی دهستان دشت روم [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 39-53]
 • محصول سیب‌زمینی بررسی تاثیر نظام بهره برداری بر بهره وری عوامل تولید مطالعه موردی؛ محصول سیب زمینی استان های کردستان و همدان [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 401-414]
 • محیط‌زیست شناسایی نقش زنان‌روستایی در پدافند‌ غیرعامل کشاورزی با تأکید بر محیط-زیست در شهرستان باوی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 4-4]
 • محیط زیست روستا تحلیل خودهمبستگی فضایی آلودگی‌های زیست‌محیطی و بیماری سالک در شهر مشهد با تأکید بر سکونتگاه‌های غیررسمی [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 3-3]
 • مخاطرات زیست‌محیطی تأثیر روند خشک‌شدن دریاچه ارومیه بر وضعیت اقتصادی مناطق روستایی اطراف از دیدگاه خانوارهای روستایی در دهستان بکشلوچای، شهرستان ارومیه [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 1-1]
 • مخاطره‌ها تحلیلی بر آسیب‌پذیری نظام‌ بهره‌برداری خانوادگی روستایی در استان کرمانشاه؛ مطالعة موردی: گندمکاران [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 81-96]
 • مدیریت آب تحلیل عوامل بازدارنده انتقال مدیریت شبکه‏ی آبیاری به بهره‏برداران: مورد مطالعه دهستان میان‏دربند، شهرستان کرمانشاه [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 119-132]
 • مدیریت آب بررسی سازه ‏های مؤثر بر مشارکت کشاورزان در مدیریت آبیاری (مورد مطالعه شهرستان خوی) [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 289-309]
 • مدیریت آب‌شور بررسی عوامل تأثیرگذار بر مدیریت بهینه آب‌شور با استفاده از چارچوب معیشت پایدار [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 317-334]
 • مدیریت اراضی ارزیابی مدیریت پایدار اراضی کشاورزی استان آذربایجان شرقی (مطالعه موردی شهرستان ملکان) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 61-80]
 • مدیریت آفات تحلیل پذیرش کنترل بیولوژیک در مزارع گوجه فرنگی شهرستان جیرفت با استفاده از تحلیل بقا [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 351-365]
 • مدیریت پایدار ارزیابی مدیریت پایدار اراضی کشاورزی استان آذربایجان شرقی (مطالعه موردی شهرستان ملکان) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 61-80]
 • مدیریت‌ پایدار زمین بررسی عوامل کلیدی اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر سرمایه‌گذاری کشاورزان در مدیریت پایدار زمین‌های کشاورزی (‌موردمطالعه: دهستان میانکوه‌شرقی در استان لرستان) [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 493-513]
 • مدیریت پسماند تحلیل و تبیین مسائل و مشکلات مدیریت پسماندهای روستایی شهرستان قزوین [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 6-6]
 • مدیریت پسماند کاربرد مدل GODS در انتخاب محل مناسب دفن پسماند روستایی (مطالعه موردی: شهرستان کارون) [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 391-403]
 • مدیریت روستایی ارزیابی و تحلیل عملکرد دهیاری ها با تأکید بر رویکرد حکمروایی شایسته مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان اردبیل [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 4-4]
 • مدیریت شبکه‌ی آبیاری و زهکشی تحلیل سازه‌های مؤثر بر مشارکت روستاییان در مدیریت و بهره‌برداری شبکه‌ی آبیاری و زهکشی دشت لیشتر [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 6-6]
 • مدیریت محلی تحلیل نقش مدیریت محلی در کاهش آسیب پذیری کالبدی با رویکرد حکمروایی خوب(مطالعه موردی: دهستان بهمئی سرحدی غربی) [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 405-426]
 • مدل ARDL برآورد تابع تقاضای برق روستایی با کاربرد مدل خود توضیح با وقفه های گسترده (مطالعه موردی روستاهای شهرستان زابل) [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 17-25]
 • مدل saw اولویت‌بندی ایجاد تشکل‌های آب بران کشاورزی در مناطق روستایی (مطالعۀ موردی: روستاهای دهستان سلامی شهرستان خواف) [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 57-69]
 • مدل اعتقاد سلامت بررسی عوامل مؤثر بر نیت پسته‌کاران در مناطق روستایی سیرجان نسبت به مقابله با آفلاتوکسین بر اساس مدل اعتقادات سلامت [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 509-524]
 • مدل برنامه‌ریزی ریاضی اثباتی تعیین راهبرد اقتصادی مناسب برای حفاظت از منابع آب زیرزمینی دشت قزوین [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 477-496]
 • مدل پذیرش فناوری بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط زعفران‌کاران (مطالعه موردی: روستاهای منطقه تربت‌حیدریه) [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 531-546]
 • مدل تاپسیس مکان‌یابی بهینة روستاهای کانونی با استفاده از مدل تصمیم‌‌گیری TOPSIS (مطالعة موردی: بخش دشمن‌زیاری- شهرستان ممسنی) [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 63-79]
 • مدل تاپسیس و ویکور شناسایی و اولویت‌بندی جاذبه‌های گردشگری در راستای توسعه منطقه‌ای با استفاده از مدل تاپسیس و ویکور، مطالعه موردی: استان کردستان [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 195-212]
 • مدل تحلیل بقا تحلیل پذیرش کنترل بیولوژیک در مزارع گوجه فرنگی شهرستان جیرفت با استفاده از تحلیل بقا [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 351-365]
 • مدل تحلیل مسیر تحلیل عوامل مؤثر بر صادرات محصولات صنایع غذایی با رویکرد توسعه روستایی [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 335-353]
 • مدل دو مرحله‌ای هکمن امکان سنجی اجرای طرح "کم‌کاشت" در راستای احیای تالاب جازموریان؛ مطالعه موردی شهرستان جیرفت [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 287-298]
 • مدل‌سازی معادلات ساختاری بررسی عوامل مؤثر بر پایداری رفتار زیست‏محیطی گندمکاران شهرستان بوکان [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 15-32]
 • مدل سوات اولویتبندی راهبردهای توسعة گردشگری روستایی از منظر آمایش سرزمین، مطالعة موردی: روستای گایکان (شهرستان الیگودرز) [دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 69-84]
 • مدل لاجیت برآورد ارزش‌ حفاظتی مواهب طبیعی پارک ملی خَبر از دیدگاه روستاییان درون پارک و گردشگران با استفاده از روش تمایل به پرداخت [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 122-135]
 • مدل لوجیت ارزش‌گذاری تفرجگاه‌های طبیعی در مناطق روستایی (مطالعۀ موردی: پارک جنگلی‌ چهل‌چای) [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 1-14]
 • مدل موریس تحلیل مکانی- فضایی سطوح توسعه‌یافتگی دهستان‌های شهرستان بویراحمد [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 193-214]
 • مسیر بهینه الگوی بهینه حمل و نقل صیفی‌جات در شبکه راههای روستایی استان خراسان رضوی [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 7-7]
 • مسکن روستایی تحلیل پایداری مساکن نوساز روستایی در روستای پل‌بابا حسین [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 175-192]
 • مشارکت بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت ترویجی شوراهای اسلامی روستایی شهرستان ساری پیرامون توسعه پایدارروستایی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 61-74]
 • مشارکت سنجش میزان تمایل کشاورزان نسبت به مشارکت در طرح یکپارچه‌سازی اراضی در بخش مرکزی شهرستان ارزوئیه استان کرمان [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 255-265]
 • مشارکت تحلیل ‌موانع مشارکت گندم‌کاران در زمینه تشکیل تشکل آب‌بران، شبکه آبیاری دز [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 365-378]
 • مشارکت آب‌بران تحلیل سازه‌های مؤثر بر مشارکت روستاییان در مدیریت و بهره‌برداری شبکه‌ی آبیاری و زهکشی دشت لیشتر [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 6-6]
 • مشارکت اجتماعی بررسی تأثیر راهبرد تبدیل روستا به شهر بر سبک زندگی افراد در روستاهای نشتیفان، سلامی و جنگل در استان خراسان رضوی [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 461-479]
 • مشارکت کشاورزان بررسی سازه ‏های مؤثر بر مشارکت کشاورزان در مدیریت آبیاری (مورد مطالعه شهرستان خوی) [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 289-309]
 • مشوّق نقش نگرش روستائیان نسبت به طرح‌های آبخیزداری بر مشارکت آنها (مطالعه موردی حوزه آبخیز سعیدآباد کیاسر) [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 6-6]
 • مصرف‌گرایی بررسی تأثیر راهبرد تبدیل روستا به شهر بر سبک زندگی افراد در روستاهای نشتیفان، سلامی و جنگل در استان خراسان رضوی [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 461-479]
 • معیار ارزیابی و اولویت‌بندی معیارها و شاخص‌های معیشت پایدار روستایی ایران با استفاده از روش دلفی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 217-232]
 • معیشت پایدار بررسی عوامل تأثیرگذار بر مدیریت بهینه آب‌شور با استفاده از چارچوب معیشت پایدار [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 317-334]
 • معیشت پایدار تبیین راهبردهای بهبود معیشت عشایر در شهرستان گچساران [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 67-85]
 • معیشت پایدار روستایی تحلیل سطوح پایداری معیشت روستاییان (مطالعه موردی روستاهای شهرستان سقز) [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 1-1]
 • معیشت روستایی ارزیابی و اولویت‌بندی معیارها و شاخص‌های معیشت پایدار روستایی ایران با استفاده از روش دلفی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 217-232]
 • معیشت روستایی تحلیل سطوح پایداری معیشت روستاییان (مطالعه موردی روستاهای شهرستان سقز) [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 1-1]
 • مقاومت به خشکسالی بررسی عوامل تأثیرگذار بر مقاومت خانوار روستایی شهرستان الشتر در هنگام خشکسالی با استفاده از چارچوب معیشت پایدار [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 397-406]
 • مکانیابی مکان‌یابی بهینة روستاهای کانونی با استفاده از مدل تصمیم‌‌گیری TOPSIS (مطالعة موردی: بخش دشمن‌زیاری- شهرستان ممسنی) [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 63-79]
 • مکان‌یابی مکان یابی استقرار تعاونی های فرآوری محصولات کشاورزی [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 435-446]
 • مکان یابی محل دفن کاربرد مدل GODS در انتخاب محل مناسب دفن پسماند روستایی (مطالعه موردی: شهرستان کارون) [دوره 4، شماره 3، 1396، صفحه 391-403]
 • ممسنی مکان‌یابی بهینة روستاهای کانونی با استفاده از مدل تصمیم‌‌گیری TOPSIS (مطالعة موردی: بخش دشمن‌زیاری- شهرستان ممسنی) [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 63-79]
 • منابع آب زیرزمینی تعیین راهبرد اقتصادی مناسب برای حفاظت از منابع آب زیرزمینی دشت قزوین [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 477-496]
 • منابع اطلاعاتی منابع اطلاعاتی تأثیرگذار بر تصمیم پذیرش نوآوری آزمایش خاک توسط انگورکاران شهرستان خرمدره [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 81-100]
 • منابع اطلاعاتی سنجش دانش انگورکاران نسبت به تهیه و بسته بندی کشمش و ارتباط آن با میزان استفاده از منابع اطلاعاتی توسط آن ها (مورد مطالعه: شهرستان تاکستان) [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 535-548]
 • منابع طبیعی بررسی اثرات طرح‌های‌منابع طبیعی و آبخیزداری اجرا شده با مشارکت بهره‌برداران حوزه در توسعه روستا (مطالعه موردی: حوزه قره شیران شهرستان نیر استان اردبیل) [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 347-362]
 • مناطق روستایی ارزیابی سطوح توسعه‌یافتگی مناطق روستایی شهرستان کوهرنگ [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 400-383]
 • مناطق روستایی دیدگاه جوامع روستایی در رابطه با عوامل بازدارنده و پیش‌برنده کشاورزی ارگانیک در روستاهای بخش مرکزی شهرستان اردبیل [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 247-264]
 • مناطق روستایی ماندگاری جوانان، کارآفرینی و اشتغال پایدار در مناطق روستایی شهرستان اهر [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 265-279]
 • مناطق کوهستانی ارزیابی قابلیت کشت انگور دیم در نواحی روستایی شهرستان مریوان با استفاده از روش SWOT در دهستان سرکل [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 415-434]
 • منحنی انگل بررسی روند فقر و علت‌های آن در خانوارهای روستایی طی سال‌های 91-1362 [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 33-46]
 • منطقه الموت بررسی وضعیت توزیع درآمد و تأثیر آن بر رفاه اجتماعی خانوارهای روستایی (مطالعه موردی منطقه الموت) [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 91-108]
 • مهاجرت نقش و اهمیت کشاورزی در جلوگیری از مهاجرت روستایی – مطالعه موردی شهرستان بهمئی [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 87-104]
 • مهارت سنجی شناسایی و اولویت بندی مهارت های کارآفرینی روستایی: کاربرد تکنیک شبکه عصبی مصنوعی [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 547-565]
 • مواد غذایی پروتئینی حیوانی برآورد سیستم تقاضای معکوس تعمیم‌یافته تفاضلی (DGIDS) برای مواد غذایی پروتئینی حیوانی در مناطق روستایی [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 141-154]
 • موانع شناسایی و تحلیل موانع توسعه کارآفرینی سازمانی در تعاونی‌های توسعه روستایی استان زنجان [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 21-40]
 • موانع تحلیل ‌موانع مشارکت گندم‌کاران در زمینه تشکیل تشکل آب‌بران، شبکه آبیاری دز [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 365-378]
 • موانع شناسایی و تحلیل موانع و مشکلات تولید شیر ارگانیک در استان اردبیل [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 91-107]
 • موانع خانوادگی بررسی موانع فردی و خانوادگی مشارکت زنان در امور سیاسی و اجتماعی روستا (مورد مطالعه: شهرستان هرسین- دهستان شیرز) [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 21-39]
 • موانع فردی بررسی موانع فردی و خانوادگی مشارکت زنان در امور سیاسی و اجتماعی روستا (مورد مطالعه: شهرستان هرسین- دهستان شیرز) [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 21-39]
 • موانع و مشکلات بررسی موانع و مشکلات توسعه فن آوری ورمی کمپوست (مورد مطالعه: سایت‌های فعال ورمی کمپوست استان کرمانشاه) [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 319-336]
 • موانع و مشکلات شناسایی موانع و مشکلات واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در روستاهای شهرستان ساری [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 455-467]
 • موفقیت عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت های خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان اصفهان [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 1-20]

ن

 • ناامنی غذایی بررسی سنجش وضعیت ناامنی غذایی خانوارهای شهرستان باوی [دوره 4، شماره 2، 1396، صفحه 231-246]
 • ناامنی غذایی بررسی نقش فعالیت‌های غیر زراعی در امنیت غذایی خانوارهای روستایی مورد مطالعه: دهستان فضل، شهرستان نیشابور [دوره 5، شماره 1، 1397، صفحه 51-66]
 • نابرابری تحلیل فضایی نابرابری های توسعه دهستان های منطقه مغان (موردمطالعه: شهرستان های پارس آباد،گرمی و بیله سوار) [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 475-492]
 • نیت پسته‌کاران بررسی عوامل مؤثر بر نیت پسته‌کاران در مناطق روستایی سیرجان نسبت به مقابله با آفلاتوکسین بر اساس مدل اعتقادات سلامت [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 509-524]
 • نیت و رفتار حفاظت از آب بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر نیت و رفتار حفاظت از آب کشاورزی در شهرستان الشتر [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 237-253]
 • نجف‌آباد تحلیل عامل‌های پیش‏برنده و بازدارندۀ گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) در روستاهای بخش مرکزی شهرستان نجف‌آباد [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 125-140]
 • نیروگاه بادی امکان‌سنجی احداث نیروگاه بادی در شهرستان تربت‌حیدریه جهت توسعه روستایی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 223-265]
 • نسبت شکاف تکنولوژیکی تحلیل اقتصادی تبدیل سیستم سنتی به مدرن آبیاری محصول گندم در استان فارس [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 141-160]
 • نیشابور بررسی نقش تعاونی‌های تولید روستایی در افزایش توانمندی‌ فنی و اقتصادی کشاورزان مناطق روستایی شهرستان نیشابور [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 443-459]
 • نظام بهره برداری بررسی عوامل موثر بر رضایت سهامداران از عملکرد شرکت های سهامی زراعی [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 8-8]
 • نظام بهره‌برداری تبیین پایداری نظام‌های بهره‌برداری خرد دهقانی: مورد مطالعه بخش مرکزی شهرستان بویراحمد [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 27-41]
 • نظام بهره‌برداری بررسی تاثیر نظام بهره برداری بر بهره وری عوامل تولید مطالعه موردی؛ محصول سیب زمینی استان های کردستان و همدان [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 401-414]
 • نظام بهره‌برداری مقایسه تطبیقی- تحلیلی کارایی تولید و عملکرد محصولات کشاورزی در نظام‌های بهره‌برداری خرده‌مالکی و تعاونی‌تولید روستایی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 155-172]
 • نظام بهره‌برداری خرد و دهقانی بررسی کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی نظام‌های بهره‌برداری خرد و دهقانی در روستاهای شهرستان میانه [دوره 5، شماره 3، 1397، صفحه 407-424]
 • نظام ترویج کشاورزی تحلیل راهبردی نظام ترویج به عنوان ابزار توسعه روستایی [دوره 5، شماره 2، 1397، صفحه 197-215]
 • نظام دامداری سنتی مطالعه نظام دامداری سنتی متکی به عرصه مرتع در جوامع روستایی در روستاهای هدف منطقه بلده نور، استان مازندران [دوره 3، شماره 4، 1395، صفحه 497-508]
 • نظام‌های بهره‌برداری خانوادگی تحلیلی بر آسیب‌پذیری نظام‌ بهره‌برداری خانوادگی روستایی در استان کرمانشاه؛ مطالعة موردی: گندمکاران [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 81-96]
 • نظریه بنیانی بررسی موانع و مشکلات توسعه فن آوری ورمی کمپوست (مورد مطالعه: سایت‌های فعال ورمی کمپوست استان کرمانشاه) [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 319-336]
 • نقده سنجش پایداری کیفیت زندگی در سکونتگاه‏های روستایی (مورد مطالعه: دهستان حسنلو، آذربایجان غربی، ایران) [دوره 4، شماره 4، 1396، صفحه 427-452]
 • نگرش شناسایی عوامل مؤثر بر نگرش سبزیکاران شهرستان باوی استان خوزستان نسبت به کشاورزی ارگانیک [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 105-118]
 • نگرش تحلیل عوامل مؤثر بر نگرش خانوارهای روستایی تالاب شادگان در خصوص تنوع زیستی کشاورزی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 109-126]
 • نگرش بررسی عوامل مؤثر بر نگرش گلخانه داران به کشاورزی پایدار در استان البرز [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 267-285]
 • نگرش تحلیل سازه‌های مؤثر بر نگرش روستائیان در خصوص گردشگری روستایی در بخش درودزن شهرستان مرودشت [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 303-316]
 • نگرش به یکپارچه‌سازی نگرش گندمکاران در خصوص یکپارچه‌سازی اراضی و راهکارهای متناسب از دیدگاه آنان (مورد مطالعه: گندمکاران روستاهای شهرستان هشترود) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 41-60]
 • نگرش روستائیان تحلیل نگرش روستائیان نسبت به تأثیرهای گردشگری روستایی [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 113-124]
 • نمونه‌گیری خوشه‌ای تعیین عامل‌های مؤثر بر تقاضای بیمۀ دام روستایی (مطالعۀ موردی: شهرستان مرند) [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 1-18]
 • نمونه‌گیری گلوله‌برفی تعیین راهبردهای توسعه تولید گیاهان دارویی در استان کهگیلویه و بویر احمد با استفاده از مدل سوات (SWOT) [دوره 6، شماره 1، 1398، صفحه 5-5]
 • نواحی روستایی مکانیابی صنایع فراوری – بسته‌بندی زعفران با هدف توسعه اقتصادی در روستاهای بخش جلگه رخ تربت حیدریه [دوره 3، شماره 1، 1395، صفحه 7-7]
 • نوآوری تاثیر نوآوری بر توسعه روستایی با تاکید بر نقش میانجی کارآفرینی روستایی (مطالعه موردی خراسان شمالی) [دوره 5، شماره 4، 1397، صفحه 441-453]
 • نوسازی تحلیل پایداری مساکن نوساز روستایی در روستای پل‌بابا حسین [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 175-192]

و

 • واژگان کلیدی: پارک ملی خَبر برآورد ارزش‌ حفاظتی مواهب طبیعی پارک ملی خَبر از دیدگاه روستاییان درون پارک و گردشگران با استفاده از روش تمایل به پرداخت [دوره 4، شماره 1، 1396، صفحه 122-135]
 • ورمی کمپوست بررسی موانع و مشکلات توسعه فن آوری ورمی کمپوست (مورد مطالعه: سایت‌های فعال ورمی کمپوست استان کرمانشاه) [دوره 2، شماره 3، 1394، صفحه 319-336]

ه

 • همدان برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصول سیب‌زمینی؛ مطالعة موردی: روستاهای استان‌های کردستان و همدان [دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 19-32]
 • همدان بررسی تاثیر نظام بهره برداری بر بهره وری عوامل تولید مطالعه موردی؛ محصول سیب زمینی استان های کردستان و همدان [دوره 2، شماره 4، 1394، صفحه 401-414]

ی

 • یارانه آیا حمایتگرایی دولت شاخص های فقر را در روستا کاهش داده است؟ مطالعه موردی استان مازندران [دوره 1، شماره 4، 1393، صفحه 13-24]
 • یارانه برآورد تابع تقاضای برق روستایی با کاربرد مدل خود توضیح با وقفه های گسترده (مطالعه موردی روستاهای شهرستان زابل) [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 17-25]
 • یارانه غذایی اثر عوامل اقتصادی بر تقاضای کالری خانوار روستایی [دوره 3، شماره 3، 1395، صفحه 355-364]
 • یکپارچه‌سازی اراضی نگرش گندمکاران در خصوص یکپارچه‌سازی اراضی و راهکارهای متناسب از دیدگاه آنان (مورد مطالعه: گندمکاران روستاهای شهرستان هشترود) [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 41-60]
 • یکپارچه‌سازی اراضی سنجش میزان تمایل کشاورزان نسبت به مشارکت در طرح یکپارچه‌سازی اراضی در بخش مرکزی شهرستان ارزوئیه استان کرمان [دوره 3، شماره 2، 1395، صفحه 255-265]