شناخت عوامل مؤثر بر امنیت غذایی در مناطق روستایی (مطالعه موردی روستاهای منطقه زهک در استان سیستان و بلوچستان)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد

2 مدیر گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

3 دانشگاه زابل

10.22048/rdsj.2020.243527.1865

چکیده

استقرار امنیت غذایی خانوارها از جمله اهداف‏ برنامه‏های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر کشوری است. بنابراین، برآورد سطح امنیت غذایی خانوارها اهمیت ویژه‏ای دارد. در تحقیق حاضر، وضعیت امنیت غذایی روستاهای شهرستان زهک با استفاده از شاخص استراتژی مقابله در سال‏ 1395 بررسی شده است. نتایج نشان داد که حدود 80 درصد از خانوارهای مورد مطالعه در شرایط نامناسب غذایی قرار دارند و از استراتژی های مقابله در برخورد با ناامنی غذایی استفاده کرده‏اند. به‏علاوه، متغیرهای درآمد سالانه، وضعیت شغلی سرپرست خانوار، نوع شغل سرپرست خانور، فاصله روستا تا شهر، تعداد افراد خانوار، دسترسی به تلفن همراه و وضعیت اعتیاد سرپرست خانوار، از جمله عوامل موثر بر سطح امنیت غذایی تشخیص داده شد. بر این اساس، می‏ توان با تلاش در راستای توانمندسازی روستائیان، بهبود وضعیت شغلی و درآمدی سرپرست خانوار و ارتقاء سطح آگاهی افراد بوسیله مروجین کشاورزی، گام‏های مؤثری در راستای رسیدن به سطح امنیت غذایی مطلوب برداشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Recognizing the factors affecting on food security in rural areas (Case study of villages in Zahak region in Sistan and Baluchestan province)

نویسندگان [English]

  • mojteba Okati 1
  • mahmoud ahmadpour borazjani 2
  • Valliollah Sarani 3
1 former MS student
2 faculty staff/ zabol university
3 faculty staff,/university of zabol
چکیده [English]

Establishing food security of households is one of the goals of economic, social and cultural development programs of the country and therefore it is important to estimate the level of household food security. In the present study, food security of rural areas of Zahak city was assessed using Coping Strategy Index in 2015 and 2016. The results showed that about 80% of the studied households are in poor nutrition and have used strategies to cope with food insecurity. In addition, the variables of annual income, household head occupation, type of household head occupant, rural to urban distance, number of households, access to mobile phones and household head addiction status are among the factors affecting food security level. Accordingly, effective steps can be taken to achieve the desired level of food security by trying to empower the villagers, improve the job situation and income of the head of the household and raise the level of awareness of the people by agricultural promoters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Food Security
  • Zahak Villages
  • Coping strategy index
  • binary logit model