الگوی مصرف انرژی و بررسی کارایی آن در باغات انار مطالعه موردی: روستای دوغ‌آباد، شهرستان مه‌ولات

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربت حیدریه

2 کارشناس ارشد دانشگاه تربت حیدریه

10.22048/rdsj.2020.244078.1868

چکیده

در این پژوهش میزان مصرف انرژی و کارایی آن برای تولید انار در مناطقی از شهرستان مه‌ولات استان خراسان‌رضوی با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها بررسی گردید. اطلاعات موردنیاز مطالعه از طریق تکمیل 80 پرسش‌نامه بین کشاورزان باغات انار در سال 2017 تکمیل گردید. با توجه به داده-های گرد‌آوری شده از مطالعه میدانی در خصوص نحوه انجام عملیات زراعی در مورد این محصول، مقادیر انرژی‌های نهاده و ستاده محاسبه و کارایی آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که انرژی دو نهاده‌ی سوخت و کود ازته به ترتیب با 15/44 و 64/29 درصد، پرمصرف‌ترین نهاده‌های انرژی در تولید بودند. متوسط تولید محصول انار در روستای دوغ‌آباد 75/7043 کیلوگرم بر هکتار و کل انرژی مصرفی در باغ‌های انار آن 13383 مگاژول بر هکتار محاسبه شد. نتایج نشان داد که با کاهش مصرف کود شیمیایی و افزایش استفاده از ماشین آلات در باغات انار میزان میانگین کارایی افزایش می‌یابد. لذا پیشنهاد می‌شود که از کودهای شیمیایی در باغات انار کمتر استفاده شود. همچنین افزایش کاربرد ماشین‌های کشاورزی جهت صرفه‌جویی در وقت و افزایش کارایی پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Energy Consumption Pattern and Its Performance Review the Pomegranate Orchards Case Study: Dough Abad Village, Mahvelat City

نویسنده [English]

  • Tina tiiinaaamooo@gmail.com 2
2 University of Torbat Heydarieh
چکیده [English]

Abstract:
In this study, the amount of energy consumption and its efficiency for pomegranate fruit production in areas of Mahwalat city of Khorasan-Razavi, was investigated by data envelopment analysis approach. The information required for the study was completed by completing 80 questionnaires among pomegranate orchard farmers in 2017. According to the data collected from the field study on how to perform agricultural operations on this crop, the amounts of input and output energies were calculated and their efficiency was evaluated. The results showed that the energy of two inputs of fuel and nitrogen fertilizer with 44.15 and 29.64%, respectively, were the most consumed energy inputs in production. The average production of pomegranate in Dughabad village was 7043.75 kg / ha and the total energy consumption in pomegranate orchards was 13383 MJ / ha. The results also showed that with decreasing the use of chemical fertilizers and increasing the use of machinery in pomegranate orchards, the average efficiency increases. Therefore, it is recommended to use less chemical fertilizers in pomegranate orchards. It is also suggested to increase the use of agricultural machinery to save time and increase efficiency.

Keywords: Energy, Performance, Pomegranate, Mahvelat city, Consumption Pattern

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy
  • performance
  • Pomegranate
  • Mahvelat city
  • Consumption Pattern