تعیین راهبردهای توسعه تولید گیاهان دارویی در استان کهگیلویه و بویر احمد با استفاده از مدل سوات (SWOT)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه یاسوج

10.22048/rdsj.2019.164844.1768

چکیده

امروزه جایگاه تولید گیاهان دارویی در سلامت جامعه و ارزش گیاهان دارویی و معطر بر کسی پوشیده نیست. محصولات جنگلی، مرتعی و گیاهان دارویی و صنعتی علاوه بر این‌که نقش خاصی در اقتصاد داخلی دارند، می‌توانند تأثیر به‌سزایی در صادرات غیر نفتی نیز داشته باشند. بیان این نکته حائز اهمیت است که استان کهگیلویه و بویر احمد دارای آب و هوای مناسب و متنوعی است که می‌تواند یکی از مناطق مستعد کشت و تولید گیاهان دارویی باشد.از این‌رو این پژوهش به منظور بررسی و شناسایی نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و چالش‌های کشت و تولید گیاهان دارویی در استان کهگیلویه و بویر احمد انجام گرفت. برای این منظور، از روش تحلیل مربوطه (سوات) استفاده شد و سرانجام، با استفاده از ماتریس سوات راهبردهایی جهت بهبود شرایط توسعه‌ی این صنعت در منظقه مورد مطالعه ارائه گردید. شرح بیشتر و دقیق تر یافته ها از جمله راهبردهای مورد نظر در متن مقاله ارایه شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Strategies for Developing the Production of Medicinal Plants in Kohgiluyeh and Boyer Ahmad Province Using SWOT Model

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Babazekri
  • Zeinab Sharifi
Yasouj University
چکیده [English]

Nowadays, the place of production of medicinal plants in the health of the community and the value of medicinal and aromatic plants are not covered by anyone. Forestry, pasture and medicinal and industrial plants not only have a particular role in the domestic economy, but also have a significant impact on non-oil exports. It is important to note that Kohgiluyeh and Boyer Ahmad province has a diverse and appropriate climate that can be one of the most capable areas for the cultivation and production of medicinal plants. Therefore, this study aimed at investigating and identifying strengths, weaknesses, opportunities and challenges of the cultivation and production of medicinal plants in Kohgiluyeh and Boyer Ahmad province. SWOT method was used for this purpose and finally, using SWOT matrix, strategies were provided to improve the development conditions of this industry.More detailed findings especially about the supposed strategies are presented in the body of the paper

کلیدواژه‌ها [English]

  • WT strategies
  • WO strategies
  • Zardband
  • Snowball Sampling