مقاله پژوهشی اقتصاد کشاورزی
بررسی نقش نوغانداری در اشتغال پایدار روستایی (مورد: روستاهای شهرستان نطنز)

محمد ابراهیم محمدی مسعودی؛ حسن افراخته؛ حمید جلالیان

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22048/rdsj.2022.294158.1959

چکیده
  صنعت ابریشم، نقش مهمی در ترغیب سرمایه­گذاری در زیرساخت­ها، ایجاد درآمد برای دولت و اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم در سراسر کشور داشته است. یکی از راهبردهای توسعه پایدار روستایی توسعه و گسترش صنایع در نواحی روستایی است. صنعت نوغانداری در کشور ایران به دو شکل صنعتی و سنتی وجود دارد که سهم بخش سنتی در این حرفه بیش از 70 درصد است که در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی توسعه روستایی
شناسایی خوشه روستاهای هدف گردشگری در استان همدان

رضا موحدی؛ مهرداد پویا

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 19-34

https://doi.org/10.22048/rdsj.2022.251002.1879

چکیده
  گردشگری روستایی یکی از انواع گردشگری است که تقاضا برای آن در سال‌های اخیر به‌شدت افزایش یافته و به عقیده محققان به‌عنوان سومین فعالیت اقتصادی سودآور در جهان مطرح است؛ چراکه محیط روستا، میراث تاریخی و فرهنگی آن گردشگران زیادی را جذب زندگی روستایی کرده است. از همین­رو، پژوهش حاضر به سطح‌بندی روستاهای هدف گردشگری در استان همدان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
برنامه‌ریزی راهبردی بازاریابی گیاهان دارویی در نواحی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان چناران)

زری افشار؛ مریم قاسمی؛ خدیجه بوزرجمهری

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 35-52

https://doi.org/10.22048/rdsj.2022.299133.1969

چکیده
  یکی از عوامل مهمی که باعث عدم تحقق اهداف توسعه کشاورزی و افزایش تولید و درآمد کشاورزان در کشورهای درحال‌توسعه می‌شود، نارسایی سیستم بازاریابی محصولات کشاورزی است. بر این اساس مطالعه حاضر به شناسایی و اولویت­بندی راهبردهای مطلوب بازاریابی گیاهان دارویی از دیدگاه کشاورزان می‌پردازد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و مطالعه در سال ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
بررسی مؤلفه های کارآفرینی اکوتوریسم در پای کوه های سهند مطالعه موردی دره آذرشهرچای

پریسا سادات سهرابی؛ داود مختاری

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 53-65

https://doi.org/10.22048/rdsj.2022.298300.1977

چکیده
  ترکیب کارآفرینی و اکوتوریسم از بهترین راهکارهای متنوع‌سازی اقتصاد جوامع، مخصوصاً روستاها، ایجاد اشتغال و تولید ثروت و رفاه به شمار می‌رود. و در مواقعی که کشاورزی به تنهایی قادر به تأمین فرصت‌های شغلی مورد نیاز جوانان نیست، فرصت‌های شغلی جدیدی در صنعت و خدمات ایجاد می‌کند. هدف از این تحقیق شناخت مؤلفه‌ها، شاخص‌ها و تأثیرات آن‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی توسعه روستایی
راهبردهای تحقق مشارکت زنان روستایی درپروژه‌های توسعه در ایران

شهره سلطانی؛ مجتبی پالوج

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 67-82

https://doi.org/10.22048/rdsj.2022.295505.1962

چکیده
  به دلیل توجه کمتر به ظرایف وپیچیدگی­های موضوع مشارکت، مشارکت زنان روستایی در پروژه­های توسعه اغلب به صورت یک شعار باقی می­ماند. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی راهبردهای مناسب برای تحقق مشارکت واقعی زنان روستایی در پروژه­های توسعه از دیدگاه صاحب‌نظران انجام شد. به منظور دستیابی به این هدف، با استفاده از چارچوب مؤسسه بین‌المللی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی توسعه روستایی
ارائه چارچوبی برای تدوین زیست‌پذیری با تکیه بر عوامل راهبردی‌

اسماعیل علی اکبری؛ رضا مختاری ملک آبادی؛ چمران موسوی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 83-102

https://doi.org/10.22048/rdsj.2022.293481.1957

چکیده
  مفهوم زیست‌پذیری در کنار پایداری و به عنوان یک شعار در گفتمان عمومی و برنامه‌ریزی پدید آمده است. برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران در رابطه با ایجاد و یا حفظ شهرها، به مفهوم زیست­پذیری به عنوان یک اصل راهنما برای سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری و شکل دادن به محیط اجتماعی، اقتصادی، فیزیکی و بیولوژیکی شهری استناد می­کنند و زیست‌پذیری را ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد کشاورزی
بررسی رابطه بین ارزش افزوده زیربخش‌های کشاورزی و نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران

محمد کیانی ده کیانی؛ حامد نجفی علمدارلو

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 103-121

https://doi.org/10.22048/rdsj.2022.290936.1952

چکیده
  نابرابری درآمدی یکی از مهم‌ترین مسائلی است که به سبب تأثیر آن بر جنبه‌های مختلف رفاه اقتصادی، تأمین امنیت غذایی و مسائلی که متعاقبا ایجاد خواهد شد مورد توجه جدی سیاستگذاران اقتصادی است. بنابراین هدف این تحقیق با توجه به اثرات متفاوتی که افزایش ارزش افزوده زیربخش‌های کشاورزی بر توزیع درآمد دارند، بررسی رابطه‌ی بین افزایش ارزش افزوده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
تحلیل مدیریت پسماند روستایی با استفاده از تحلیل مدل ساختاری PLSمطالعه موردی دهستان ماهیدشت کرمانشاه

محمد اکبرپور؛ امیر امیری؛ سمیه عظیمی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 123-140

https://doi.org/10.22048/rdsj.2022.282453.1933

چکیده
  امروزه با توجه به روند رشد سریع جمعیت، بحث افزایش پسماندها به یکی از چالش های اساسی توسعه پایدار روستایی جهت حفظ محیط زیست تبدیل شده است. لذا حفظ پایداری زیست محیطی از طریق بهبود وضعیت مدیریت پسماند های روستایی اهمیت بسیاری یافته است. در همین راستا هدف پژوهش پیش رو شناسایی مسائل و مشکلات مدیریت پسماند مناطق روستایی دهستان ماهیدشت ...  بیشتر