کلیدواژه‌ها = گردشگری روستایی
تعداد مقالات: 19
10. اثرات توسعه گردشگری در روستاهای بخش مرکزی شهرستان بویر احمد

دوره 5، شماره 4، دی 1397، صفحه 427-440

10.22048/rdsj.2019.134843.1739

مهدی نوری پور؛ الهام درخشان؛ زینب شریفی


17. اولویتبندی راهبردهای توسعة گردشگری روستایی از منظر آمایش سرزمین، مطالعة موردی: روستای گایکان (شهرستان الیگودرز)

دوره 1، شماره 2، مرداد 1393، صفحه 69-84

10.22048/rdsj.2014.6008

هدایت اله درویشی؛ مریم بیرانوندزاده؛ سید علی نادر دهقانی الوار؛ سجاد احمدی


18. ارزش‌گذاری تفرجگاه‌های طبیعی در مناطق روستایی (مطالعۀ موردی: پارک جنگلی‌ چهل‌چای)

دوره 1، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 1-14

10.22048/rdsj.2014.5995

احمد فتاحی؛ نفیسه قزل سفلو؛ محمد رضوانی؛ کلسوم حسینی