مقاله پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
سنجش و تحلیل فضایی سطح توسعه یافتگی دهستان های استان همدان

شاپور ظریفیان؛ سمیه لطیفی

دوره 4، شماره 3 ، آبان 1396، صفحه 281-298

https://doi.org/10.22048/rdsj.2018.65892.1603

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین سطح توسعه یافتگی دهستان‌های استان همدان با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه انجام شده است. به منظور سنجش سطح توسعه دهستان‌ها 53 شاخص در هشت گروه شاخص‌های جمعیتی، زیربنایی، آموزشی، بهداشتی و درمانی، ارتباطی، خدماتی، اداری و سیاسی و اقتصادی و تولیدی تعریف و تنظیم گردید و وزن هر یک آنها با بهره‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ترویج و آموزش کشاورزی
واکاوی عوامل مؤثر بر رشد کارآفرینی در کسب‌وکارهای کوچک (SME) زنان روستایی در شهرستان اسلام‌آباد غرب با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا

بهمن خسروی پور؛ سهیلا پورجاوید

دوره 4، شماره 3 ، آبان 1396، صفحه 299-315

https://doi.org/10.22048/rdsj.2018.51322.1528

چکیده
  کارآفرینی فرآیندی است که نقش حیاتی در تداوم، رشد و توسعه ملّی ایفا می­کند. اهمیت آن تا جایی است که اقتصاد دانان، کارآفرینان را موتور رشد و توسعه اقتصادی جامعه می­دانند. ارتقای فعالیت­های کارآفرینانه­ زنان، محرکی مؤثر برای رشد و توسعه اقتصاد و بهبود کیفیت زندگی آن­ها محسوب می­شود. هدف اصلی این تحقیق،‌ شناسایی عوامل مؤثر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ترویج و آموزش کشاورزی
عوامل بازدارنده توسعه کسب‌وکارهای خرد در مناطق روستایی (مورد مطالعه: دهستان گویجه‌بئل بخش مرکزی شهرستان اهر)

طاهره ملکی؛ پرویز گلپرور؛ شاپور ظریفیان

دوره 4، شماره 3 ، آبان 1396، صفحه 317-333

https://doi.org/10.22048/rdsj.2018.81627.1645

چکیده
  کسب­ وکارهای کوچک روستایی یکی از بهترین مصداق­های کارآفرینی روستایی هستند که به واسطه ایجاد کار و اشتغال، تولید سرمایه و کمک به توزیع عادلانه­تر درآمدها مورد توجه بسیاری از صاحب­نظران توسعه روستایی واقع شده اند. اما، متأسفانه شواهد حاکی از آن است که توسعه کسب­وکارهای خرد روستایی در ایران با چالش و موانع بسیاری روبه­رو ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سنجش گرایش جوانان روستایی به اشتغال در زیربخش‏های کشاورزی (مورد مطالعه: بیران‏شهر در استان لرستان)

فرشته حافظی؛ مهدی رحیمیان؛ سعید غلامرضایی

دوره 4، شماره 3 ، آبان 1396، صفحه 333-347

https://doi.org/10.22048/rdsj.2018.72472.1629

چکیده
  هدف اصلی این تحقیق سنجش میزان گرایش جوانان روستایی به اشتغال در زیربخش‏ های مختلف کشاورزی در بیران‏شهر در استان لرستان بوده ­است. جامعه آماری آن جوانان 15 تا 24 ساله بیران‏شهر می ‏باشند (1404N=) که 181 نفر از آنان، با استفاده از فرمول کوکران، به­ عنوان حجم نمونه تعیین گردیدند. نمونه‏ ها طی دو مرحله انتخاب شدند. در مرحله اول در هر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ترویج و آموزش کشاورزی
بررسی سلامت اجتماعی و چالش‌های آن از دیدگاه زنان روستایی (مورد مطالعه: بخش قلعه‌شاهین در استان کرمانشاه)

سمیه شهبازی؛ علی اصغر میرک زاده؛ امیرحسین علی بیگی

دوره 4، شماره 3 ، آبان 1396، صفحه 349-370

https://doi.org/10.22048/rdsj.2018.70915.1622

چکیده
  سلامت اجتماعی در توسعه­ اجتماعی روستاها به­ویژه زنان روستایی، در راستای بهزیستی و ارتقای سرمایه اجتماعی و انسانی آنان امری ضروری است. هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان سلامت اجتماعی و چالش­های آن از دیدگاه زنان روستایی در استان کرمانشاه بود. روش تحقیق حاضر، توصیفی-پیمایشی و مبتنی بر روش اسنادی و میدانی(ابزار پرسشنامه) بود. جامعه آماری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ترویج و آموزش کشاورزی
بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی در تعاونی‌های تولید کشاورزی فعال و غیرفعال شهرستان اردبیل

اصغر باقری؛ نیر امامی؛ مهناز محمدزاده

دوره 4، شماره 3 ، آبان 1396، صفحه 371-389

https://doi.org/10.22048/rdsj.2018.65731.1602

چکیده
  تعاونی‌ها با تقویت سرمایه اجتماعی، نقش مهمی در بهبود فعالیت مؤسسات اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی و ارتقاء اثرگذاری آن‌ها ایفاء می‌کنند. هدف مقاله حاضر مطالعه مقایسه‌ای وضعیت سرمایه اجتماعی در تعاونی‌های تولید کشاورزی فعال و غیرفعال شهرستان اردبیل است. این تحقیق از نوع کاربردی بوده، به روش پیمایشی و به صورت میدانی انجام شده است. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
کاربرد مدل GODS در انتخاب محل مناسب دفن پسماند روستایی (مطالعه موردی: شهرستان کارون)

سعید ملکی؛ محمود عبیات؛ علی کیومرثی

دوره 4، شماره 3 ، آبان 1396، صفحه 391-403

https://doi.org/10.22048/rdsj.2018.50052.1524

چکیده
  یکی از مسائلی که در امر مدیریت ‌پسماند حائز اهمیت است، مبحث مکان‌یابی محل ‌‌دفن پسماند و شیرابه‌های ناشی از آن در ‌نواحی روستایی است. تاکنون در رابطه با ارزیابی ‌آسیب‌پذیری آلودگی آبخوان با استفاده از این مدل‌ها و یا مدل‌های مشابه(مانند‌Avi و Sintacs‌و‌ Siو...) مطالعات زیادی انجام شده است. ‌اما باتوجه به اهمیت موضوع پسماند و تاثیر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
تحلیل نقش مدیریت محلی در کاهش آسیب پذیری کالبدی با رویکرد حکمروایی خوب(مطالعه موردی: دهستان بهمئی سرحدی غربی)

حمدالله سجاسی؛ یعقوب اسفرم؛ مهناز رهبری

دوره 4، شماره 3 ، آبان 1396، صفحه 405-426

https://doi.org/10.22048/rdsj.2018.70269.1616

چکیده
  مدیریت روستایی از جنبه های مختلف همواره جای مطالعه و بررسی دارد. یکی از این جنبه ها که نقشی موثر در فرآیند توسعه و تقویت عملکرد مدیریت روستایی دارد بررسی و تحلیل نقش مدیریت محلی در کاهش آسیب پذیری کالبدی مناطق روستایی همسو با توسعه پایدار می باشد. از این رو هدف اصلی این پژوهش برسی جایگاه مدیریت محلی و حکمروایی خوب در کاهش آسیب پذیری ...  بیشتر