مقاله پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
تبیین اثرات سرمایه روان‌شناختی در بهبود رضایتمندی شغلی کشاورزان روستایی (مطالعه موردی: روستاییان شهرستان اردبیل)

وکیل حیدری ساربان؛ حمدالله سجاسی قیداری؛ علی مجنونی توتاخانه

دوره 4، شماره 2 ، مرداد 1396، صفحه 137-156

https://doi.org/10.22048/rdsj.2017.60829.1577

چکیده
      سرمایه روان‌شناختی به­عنوان نیرویی در جهت بهبود عمل‌کرد فرد و سازمان، افزایش قدرت نفوذ، نهاد و سکونت­گاه‌های انسانی، افزایش درآمد و ایجاد مزیت رقابتی نگریسته می‌شود. هدف اصلی این­مطالعه بررسی نقش سرمایه روان‌شناختی در بهبود رضایت­مندی شغلی کشاورزان می‌باشد. این تحقیق از نوع کاربردی و به روش توصیفی- تحلیلی می‌باشد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ترویج و آموزش کشاورزی
بررسی تطبیقی نقش اعتبارات خرد در توسعه روستایی نواحی کوهستانی و دشتی (مورد مطالعه: دهستان‌های کارده و میان ولایت شهرستان مشهد)

مهدی جوانشیری؛ خدیجه بوزرجمهری؛ ام البنین هراتی؛ حمیده محمودی

دوره 4، شماره 2 ، مرداد 1396، صفحه 157-180

https://doi.org/10.22048/rdsj.2017.61710.1580

چکیده
  اعتبارات خرد با هدف ارائه خدمات مالی به گروه­های کم‌درآمد در کشورهای درحال توسعه در سه دهۀ اخیر مطرح‌شده است. این اعتبارات با اعطای وام به روستاییان به‌ویژه آن‌هایی که در امور تولیدی فعالیت دارند این امکان را می­دهد که به سبب فراهم بودن نقدینگی بتوانند نیازهای مالی‌شان را برای انجام عملیات تولیدی و تهیه نهاده­های کشاورزی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ترویج و آموزش کشاورزی
واکاوی وضعیت کارآفرینی سازمانی در تعاونی‌ها‌ (مورد مطالعه: تعاونی‌های مرغ‌داران استان کرمانشاه)

احسان خسروی؛ سعید غلامرضایی؛ مهدی رحیمیان؛ مرتضی اکبری

دوره 4، شماره 2 ، مرداد 1396، صفحه 181-194

https://doi.org/10.22048/rdsj.2017.78099.1637

چکیده
  امروزه توسعه تعاونی‏های کشاورزی در بسیاری از کشورها، راهبردی کلیدی در توسعه‌ی روستایی است. در این راستا نباید از نقش کلیدی کارآفرینی سازمانی در موفقیت سازمان‌ها به­خصوص در تعاونی‌های کشاورزی غفلت کرد. از این­رو، تحلیل وضعیت کارآفرینی سازمانی به­منظور حرکت فزاینده‌ تعاونی‌ها و بنگاه‏ها و سایر سازمان‏های مختلف به سمت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
شناسایی و اولویت‌بندی جاذبه‌های گردشگری در راستای توسعه منطقه‌ای با استفاده از مدل تاپسیس و ویکور، مطالعه موردی: استان کردستان

جمشید عینالی؛ احمد رومیانی؛ آسیه اسماعیلی

دوره 4، شماره 2 ، مرداد 1396، صفحه 195-212

https://doi.org/10.22048/rdsj.2017.16976.1138

چکیده
  امروزه فعالیت گردشگری به­عنوان یکی از پر ­درآمدترین فعالیت­های جهانی دارای ارزش­های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که می­تواند نقش مهمی در جهت توانمند­سازی توسعه منطقه محروم به دنبال داشته باشد. هدف از این مطالعه اولویت‌بندی مناطق گردشگری در سطح استان کردستان به منظور معرفی در جهت سرمایه‌گذاری است تا بتواند زمینه مناسبی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ترویج و آموزش کشاورزی
خوشه‌بندی انگور‌کاران استان زنجان براساس رفتار اطلاع‌یابی آنان

پریسا نجفلو؛ عنایت عباسی؛ همایون فرهادیان

دوره 4، شماره 2 ، مرداد 1396، صفحه 213-230

https://doi.org/10.22048/rdsj.2017.54447.1544

چکیده
  تحقیق توصیفی– همبستگی حاضر با هدف تحلیل رفتار اطلاع‌یابی انگورکاران استان زنجان و با استفاده از راهبرد پیمایش انجام شد. جامعه آماری تحقیق مشتمل بر انگورکاران استان زنجان در تمام شهرستان‌ها در سال زراعی 1392 بود .(N=32871) حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان ، 379 نفر برآورد گردید (n=379). نمونه‌های تحقیق با استفاده از روش نمونه­گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ترویج و آموزش کشاورزی
بررسی سنجش وضعیت ناامنی غذایی خانوارهای شهرستان باوی

بهمن خسروی پور؛ منا درانی؛ امید مهراب قوچانی

دوره 4، شماره 2 ، مرداد 1396، صفحه 231-246

https://doi.org/10.22048/rdsj.2017.58203.1566

چکیده
  ناامنی­­غذایی از مقوله­هایی است که تأثیر جدی بر وضعیت تغذیه افراد جامعه به­جای می­گذارد. ناامنی غذایی و گرسنگی، تبعات جسمی، روانی، اجتماعی و اقتصادی بسیاری به همراه دارد. تأمین امنیت­غذایی جامعه یکی از اهداف کلان برنامه­ریزی‌های توسعه اقتصادی اجتماعی است. هدف اصلی مطالعه حاضر سنجش میزان سطوح ناامنی غذایی در شهرستان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ترویج و آموزش کشاورزی
دیدگاه جوامع روستایی در رابطه با عوامل بازدارنده و پیش‌برنده کشاورزی ارگانیک در روستاهای بخش مرکزی شهرستان اردبیل

بهرام ایمانی؛ سهیلا باختر؛ سعید جعفری

دوره 4، شماره 2 ، مرداد 1396، صفحه 247-264

https://doi.org/10.22048/rdsj.2017.80778.1643

چکیده
  کشاورزی ارگانیک یک سامانه مدیریت تولیدی جامع­نگر است که موجب بهبود سلامت کشت­بوم از طریق حفظ و تقویت تنوع زیستی، چرخه­های زیستی و فعالیت زیستی خاک می­شود، اما بر سر راه این سامانه موانع و مشکلات فراوانی قرار دارد. از این­رو شناسایی عوامل بازدارنده و پیش­برنده از دیدگاه روستاییان امری ضروری است. بنابراین هدف تحقیق حاضر ارزیابی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جامعه شناسی روستایی
ماندگاری جوانان، کارآفرینی و اشتغال پایدار در مناطق روستایی شهرستان اهر

علی قاسمی اردهایی؛ رضا نوبخت؛ نیره رستمی

دوره 4، شماره 2 ، مرداد 1396، صفحه 265-279

https://doi.org/10.22048/rdsj.2017.62695.1583

چکیده
  توسعه پایدار روستایی از محورهای مورد توجه برنامه­ریزان روستایی است که یکی از ملزومات آن، وجود جوانان در مناطق روستایی است. بر این اساس، هدف اصلی مقاله شناخت عوامل فردی (شغل و مهارت­های شغلی) و زیرساختی (امکانات و زیرساخت‌ها) مؤثر در نگهداشت جوانان در مناطق روستایی است. با استفاده از روش پیمایش از 549 جوان 15 الی 30 ساله ساکن در 27 روستای ...  بیشتر