مقاله پژوهشی ترویج و آموزش کشاورزی
تعیین کارکرد سازمان‌ها در نظام ترویج تکثرگرا در راستای توسعه روستایی ایران

نسیم ایزدی؛ احمد یعقوبی فرانی

دوره 4، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، صفحه 3-20

https://doi.org/10.22048/rdsj.2017.51518.1531

چکیده
  در چند دهه اخیر ضعف کارآمدی فعالیت­های بخش دولتی و حضور کارگزاران جدید در عرصه ترویج کشاورزی و توسعه روستایی منجر شد به اینکه نظام­های ترویج کشاورزی به تنوع کارکردی و تکثرگرایی ساختاری جهت تسهیل مشارکت بخش­های مختلف، اعم از دولتی، خصوصی و غیردولتی (مردم­­نهاد) روی کنند. هدف این مطالعه، تعیین کارکرد سازمان­ها در نظام ترویج ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جامعه شناسی روستایی
بررسی موانع فردی و خانوادگی مشارکت زنان در امور سیاسی و اجتماعی روستا (مورد مطالعه: شهرستان هرسین- دهستان شیرز)

حسین آگهی؛ اکرم بینائیان؛ صابر فتاحی

دوره 4، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، صفحه 21-39

https://doi.org/10.22048/rdsj.2017.68147.1611

چکیده
  امروزه زنان در بسیاری کشورهای جهان، به ویژه در برخی موارد، از دخالت در سیاست و نقش‌های اجتماعی محروم شده‌اند به طوری که هنوز زنان از جایگاه لازم در مشارکت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برخوردار نیستند. هدف مطالعه حاضر، بررسی موانع فردی و خانوادگی مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان در دهستان شیرز شهرستان هرسین بوده است. به لحاظ روش‌شناسی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ترویج و آموزش کشاورزی
تحلیل اثرات تغییر الگوی کشت ناشی از خشک‌سالی در مناطق روستایی به محصول زعفران در روستاهای دهستان زبرخان

حمداله سجاسی قیداری؛ زهرا بهروز

دوره 4، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، صفحه 40-59

https://doi.org/10.22048/rdsj.2017.37086.1463

چکیده
  انتخاب هر الگوی کشت، به دلیل چند بعدی بودن کشاورزی می­تواند پیامدهای مهمی در زندگی کشاورز و جامعه روستایی داشته باشد. اما در برخی از شرایط، کشاورزان به جهت تغییر در شرایط محیطی، تغییر در تقاضا و مصرف وغیره. گرایش به تغییر الگوی کشت پیدا می­کنند. یکی از مهم­ترین عوامل تأثیرگذار در چند سال اخیر در تغییر الگوی کشت بین کشاورزان ایرانی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
تبیین پیامدهای فضایی استقرار صنایع بر توسعه روستاهای پیرامونی در مجتمع صنعتی باریج اسانس کاشان

محسن شاطریان؛ صدیقه کیانی سلمی؛ محمود گنجی پور

دوره 4، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، صفحه 60-75

https://doi.org/10.22048/rdsj.2017.51044.1526

چکیده
  استقرار صنایع روستایی به عنوان یک بخش مولد اقتصادی یکی از موضوعات مهم و گامی اساسی در تعدیل اختلاف درآمد بین مناطق شهری و روستایی است و از این واقعیت نشأت می­گیرد که صنایع روستایی قادرند فرصت­های شغلی و درآمدی بیشتری ایجاد نمایند و از این رو بستر مناسبی برای توسعه روستایی فراهم سازند. هدف اصلی تحقیق حاضر تبیین پیامدهای فضایی استقرار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ترویج و آموزش کشاورزی
بررسی عوامل مؤثر بر سازگاری ادراک شده‌ کاربرد کودهای زیستی توسط کشاورزان در شهرستان زنجان

حسام الدین غلامی؛ رسول لوایی آدریانی؛ مهدی تفویضی

دوره 4، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، صفحه 76-90

https://doi.org/10.22048/rdsj.2017.63452.1590

چکیده
  اهمیت کودهای زیستی به دلیل پیامدهای منفی کودهای شیمیایی بیش از پیش افزایش یافته است. بنابراین تحقیق حاضر با هدف کلی بررسی عوامل مؤثر بر سازگاری ادراک­شده کودهای زیستی توسط کشاورزان در شهرستان زنجان به انجام رسید. در این راستا، به­منظور بررسی اثر دو دسته عوامل فردی (دانش و نگرش کشاورزان در خصوص کودهای زیستی) و عوامل محیطی (دسترسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ترویج و آموزش کشاورزی
شناسایی و تحلیل موانع و مشکلات تولید شیر ارگانیک در استان اردبیل

مهناز محمدزاده؛ حسین شعبانعلی فمی؛ ناصر مطیعی؛ محمدرضا سنجابی

دوره 4، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، صفحه 91-107

https://doi.org/10.22048/rdsj.2017.51323.1529

چکیده
  طی سال‌های اخیر تولیدات دامی ارگانیک با افزایش توجه و استقبال تولیدکنندگان، سیاست‌گذاران و مصرف‌کنندگان سراسر دنیا همراه بوده است. تحقیق حاضر باهدف شناسایی و تحلیل موانع تولید شیر ارگانیک در استان اردبیل و به روش توصیفی-همبستگی انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش کارشناسان امور دام سازمان جهاد کشاورزی و شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
تحلیلی بر وضعیت موجود و مطلوب ارائه خدمات دولت الکترونیک در مناطق روستایی استان همدان

موسی اعظمی؛ پریسا سفاهن

دوره 4، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، صفحه 108-121

https://doi.org/10.22048/rdsj.2017.59517.1571

چکیده
  محور توسعه روستا­ها در آغاز هزاره سوم میلادی بر مبنای جامعه اطلاعاتی است و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستا­ها از جمله اهدافی بوده که در اجلاس سران کشور­ها مورد توجه قرار گرفته است. دفاتر خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) زمینه­ساز توسعه دولت الکترونیک بوده و شناخت لازم از وضعیت این دفاتر یک ضرورت مسلم برای توسعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد کشاورزی
برآورد ارزش‌ حفاظتی مواهب طبیعی پارک ملی خَبر از دیدگاه روستاییان درون پارک و گردشگران با استفاده از روش تمایل به پرداخت

شجاع موسی پور؛ محمود احمدپور؛ احمد علی کیخا؛ محمدرضا ساسولی؛ ولی‌الله سارانی

دوره 4، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، صفحه 122-135

https://doi.org/10.22048/rdsj.2017.46671.1504

چکیده
          پارک ملی خَبر مهم­ترین پارک ملی جنوب شرق کشور است که از تنوع زیستی جانوری و گیاهی و تنوع آب و هوایی روستایی بالایی جهت تفریح برخوردار می‏باشد. بنابراین، مطالعه ارزش‏گذاری پارک ملی خَبر می­تواند ارزش واقعی پارک را برای افراد روستایی درون پارک و گردشگران بیان کند و همچنین، می­تواند برای تصمیم­گیری ...  بیشتر