مقاله پژوهشی توسعه روستایی
مطالعه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی شهرک‌های صنعتی بر نواحی روستایی مورد مطالعه: شهرک‌های صنعتی شهرستان ارومیه

توحید علیزاده؛ محمد مظلوم خراسانی؛ علی اکبر مجدی

دوره 8، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 399-418

https://doi.org/10.22048/rdsj.2021.286636.1945

چکیده
  صنعتی شدن نقش عمده‌ای در توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع روستایی دارد. در فرایند توسعه صنعتی، استقرار پدیده شهرک صنعتی به عنوان یکی از راهبردهای توسعه روستایی شناخته می‌شود. مطالعه حاضر با هدف شناسایی و بررسی میزان اثر ابعاد اجتماعی و اقتصادی استقرار شهرک صنعتی فاز یک و دو، در نواحی روستایی شهرستان ارومیه صورت گرفته است. روش پژوهش، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی توسعه روستایی
ارزیابی سطح تحقق‌پذیری طرح‌های احداث صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی استان مازندران با استفاده از الگوی پروبیت ترتیبی

سید مجتبی مجاوریان؛ رقیه زاهدیان تجنکی؛ مریم اسدپور کردی

دوره 8، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 419-429

https://doi.org/10.22048/rdsj.2021.284169.1938

چکیده
  مطالعه رفتار سرمایه­گذاران کمک شایانی در توسعه بخش­های مختلف اقتصادی دارد. یکی از موارد مهم در ارزیابی میزان موفقیت سرمایه­گذاران، رسیدن آن‌ها به اهداف پیش­بینی شده است. در این مطالعه به بررسی سطح تحقق پروژه­های ساخت صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی استان مازندران پرداخته شده است. سطح تحقق اهداف در این مطالعه از نسبت ظرفیت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد کشاورزی
بررسی کارآیی بازاریابی محصولات زراعی منتخب مزارع خانوادگی خرد روستایی مطالعه‌ی موردی (شهرستان باشت)

محمدصادق قلی پور؛ احمد عابدی سروستانی؛ رامتین جولایی

دوره 8، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 431-445

https://doi.org/10.22048/rdsj.2021.292208.1955

چکیده
  اهمیت بازار برای محصولات کشاورزی به اندازه تولید محصول مهم می­‌باشد. این در حالی است که بازاریابی همواره یکی از مشکلات مهم کشاورزان خرده‌پا و خانوادگی بوده است. پژوهش توصیفی-پیمایشی حاضر به بررسی کارآیی بازاریابی محصولات کشاورزی مزارع خانوادگی خرد روستایی پرداخته است. جمعیت مورد مطالعه شامل 2000 کشاورز خانوادگی شهرستان باشت در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد کشاورزی
بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر مصرف خانوارهای روستایی و شهری

فاطمه رستگاری پور؛ فاطمه مساحی؛ عزیزالله اربابی

دوره 8، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 447-459

https://doi.org/10.22048/rdsj.2021.244091.1869

چکیده
   تغییر هزینه مصرفی خانوار در ایران یکی از مهم­ترین موضوعاتی است که از تغییرات اجتماعی و اقتصادی تأثیر پذیرفته است. توجه به مسئله تخصیص منابع محدود کشور و مدیریت جمعیتی الگوی مصرف خانوارهای کشور سبب شده تا بررسی تغییرات مصرف و عوامل مؤثر بر آن از اهمیت بالایی برخوردار باشد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر پویایی جمعیت و میزان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد کشاورزی
مدل راهبردی (TOWS) توسعه صنعت ابریشم با تأکید بر نقش آن در توسعه روستایی

تکتم محتشمی

دوره 8، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 461-471

https://doi.org/10.22048/rdsj.2022.295202.1961

چکیده
  صنعت ابریشم با توجه به پتانسیل­ها و امکانات موجود خود می­تواند از طرق مختلف در محور توسعه قرار گیرد و نقشی راهبردی در توسعه روستایی ارائه نماید. در مطالعه حاضر، سعی شده راهبردهایی برای توسعه صنعت ابریشم در کشور ارائه شود تا از این طریق بتوان امکان توسعه به‌ویژه در بخش روستایی را فراهم آورد. برای این منظور نخست با استفاده از ادبیات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی توسعه روستایی
بررسی کشت گیاهان دانه روغنی در توسعه پایدار مناطق روستایی حوزه سیستان

ابوالفضل توسلی؛ سید محمد رضا سید حسینی؛ علیرضا آبده

دوره 8، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 473-485

https://doi.org/10.22048/rdsj.2022.315157.1988

چکیده
  تولید دانه­های روغنی، نقش بسزایی در صرفه­جویی ارزی، تسریع روند توسعه اقتصادی، امنیت و استقلال غذایی کشور ایفا می­کند. همچنین همواره از روستاها به عنوان یکی از مولفه‌ها و اهرم‌های قدرتمند و اثرگذار در تسهیل و تسریع روند توسعه اقتصادی کشور یاد می‌شود. از این رو پژوهش حاضر با هدف ارائه برنامه راهبردی پتانسیل کشت و کار گیاهان دانه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد کشاورزی
تحلیل عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر صنعت شیر روستاهای استان کرمان

مهدیه ساعی؛ پیروز شاکری؛ اصغر صالحی؛ صفت الله رحمانی

دوره 8، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 487-500

https://doi.org/10.22048/rdsj.2021.300318.1972

چکیده
  با توجه به وجود اقلیم‌های متفاوت، مناطقی از استان کرمان قابلیت مناسبی برای پرورش و نگهداری دام به‌ویژه در بخش‌های روستایی و عشایری دارد که سهم بزرگی در تأمین گوشت و فرآورده‌های لبنی مورد نیاز مردم داخل استان داشته و حتی به استان‌های همجوار نیز صادر می‌شده است. در سال‌های اخیر خشکسالی، بحران آب، از بین رفتن مراتع، قاچاق و بالا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی توسعه روستایی
تاثیر پذیرش تکنولوژی آبیاری تحت فشار بر مدیریت توسعه پایدار روستایی با توجه به متغیر کارآفرینی روستایی (مورد مطالعه استان چهارمحال و بختیاری: شهرستان کیار)

مهدی محمدی؛ ابوالفضل باغبانی آرانی؛ ابراهیم همتیان

دوره 8، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 501-515

https://doi.org/10.22048/rdsj.2021.297597.1967

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر پذیرش تکنولوژی آبیاری تحت فشار بر مدیریت توسعه پایدار روستایی با توجه به متغیر کارآفرینی روستایی در استان چهارمحال و بختیاری (شهرستان کیار) صورت گرفته‌است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش آن توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کشاورزان و مدیران مزرعه روستاهای شهرستان کیار به تعداد 100 نفر ...  بیشتر