مقاله پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
تحلیلی بر میزان تطبیق‌پذیری اولویت های گردشگران با ادراک عینی آن ها از فرصت های گردشگری(مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری شهرستان طارم)

لیلا مفاخری؛ افشین بهمنی؛ حامد قادرمرزی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 1-19

https://doi.org/10.22048/rdsj.2021.265586.1903

چکیده
  توسعه گردشگری روستایی مستلزم شناخت اولویت های گردشگران و تلاش برای ارتقاء و انطباق جاذبه ها و توانمندی های روستا با نیازهای بازدیدکنندگان می باشد تا از این طریق، اقدام به بازدید مجدد، معرفی و توصیه به بازدید توسط سایر گردشگران صورت پذیرد. هدف تحقیق حاضر، بررسی میزان تناسب اولویت های گردشگران با ادراک عینی آن ها از مقصد گردشگری است. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی توسعه روستایی
ارزیابی میزان تاثیرپذیری جهش تولید از قابلیت های نوین صنایع دستی مناطق روستایی با نقش واسطه توسعه بازارهای هدف در استان لرستان

حجت وحدتی؛ مهرداد ناصرپور

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 21-34

https://doi.org/10.22048/rdsj.2021.253157.1882

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر ارزیابی میزان تاثیرپذیری جهش تولید از قابلیت های نوین صنایع دستی مناطق روستایی با نقش واسطه توسعه بازارهای هدف در استان لرستان می باشد. تحقیق حاضر از روشهای تحقیق توصیفی، تحلیلی استفاده خواهد کرد. همچنین این پژوهش از نظر هدف، کاربردی-توسعه‌ای است. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر کلیه کارشناسان، متخصصان و پژوهشگران حوزه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
نقش ادراکات گردشگران در رضایتمندی و وفاداری به مقصد گردشگری روستایی (مورد مطالعه: روستای جواهرده)

مصطفی محمدی؛ سیّد محمّد میرتقیان رودسری؛ مریم نقوی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 35-53

https://doi.org/10.22048/rdsj.2021.262192.1896

چکیده
  رشد روزافزون مقاصد گردشگری روستایی و نیاز به رقابت و موفقیت، ضرورت ارزیابی مدیران از وفاداری گردشگران را دو چندان کرده است. پژوهش حاضر، با در نظر گرفتن این موارد، به بررسی شکل‌گیری رضایت و وفاداری گردشگران روستایی مبتنی بر ادراکات آنها (کیفیت، تصویر، ارزش و تجربه) در روستای جواهرده رامسر پرداخته است. جامعه آماری پژوهش، گردشگران داخلی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ترویج و آموزش کشاورزی
بررسی عوامل مؤثر بر استفاده از آموزش های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشاورزی شمال خوزستان

رستم فتحی؛ امیر عزیزپناه

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 55-69

https://doi.org/10.22048/rdsj.2021.271002.1914

چکیده
  با توجه به محدودیت‌های مختلف به‌منظور ارائه‌ی آموزش‌های حضوری به کشاورزان، استفاده از روش‌هایی که بتواند با حداقل زمان و هزینه، دستیابی به علوم جدید را ممکن سازد، بیش از پیش اهمیت دارد. یکی از این روش‌ها استفاده از فناوری‌ اطلاعات و ارتباطات است که به‌طور قابل‌توجهی در بخش کشاورزی نیز در حال گسترش می‌باشد. ازاین‌رو شناخت عوامل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
تبین تاثیر مشاغل خانگی بر ساختار اقتصادی از دیدگاه روستاییان با رویکرد مدل سازی معادلات‌ ساختاری (مطالعه موردی: مناطق روستایی استان اصفهان)

احمد حجاریان؛ محمد رضا نیلفروش

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 71-85

https://doi.org/10.22048/rdsj.2021.261373.1895

چکیده
  مشاغل خانگی در مناطق روستایی در راستای ماندگاری آن‌ها و عدم مهاجرت بسیار با اهمیت می‌باشد و بررسی آن می‌تواند در راستای اشتغال پایدار و به تبع آن توسعه پایدار ، با ارزش می ‌باشد. این امر در مناطقی که دارای تعداد زیاد روستا با جمعیت زیاد و اغلب بدون درآمد ثابت می‌باشند، از جمله مناطق روستایی استان اصفهان، از اهمیت بسزایی برخوردار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی توسعه روستایی
واکاوی موانع و محدودیتهای توانمندسازی اقتصادی خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: بخش‏های مرکزی و زبرخان در شهرستان نیشابور)

نسیبه حسینی؛ صادق اصغری لفمجامی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 87-104

https://doi.org/10.22048/rdsj.2021.266368.1907

چکیده
  توانمندسازی خانوارهای روستایی، یکی از مهم‌ترین اهدافی است که در تمام برنامه‌های توسعه روستایی مدنظر قرار می‌گیرد. زیرا دستیابی به توسعه روستایی بدون توانمندسازی اقشار ضعیف جامعه امکان‌پذیر نیست. لذا در این تحقیق تلاش شده است تا موانع و محدودیت‌های مطرح در توانمندسازی اقتصادی خانوارهای روستایی بخش‌های مرکزی و زبرخان شهرستان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
ارزیابی عملکرد پایه ای نقاط شهری در توسعۀ اقتصادی روستاهای پیراشهری(مورد: روستاهای بخش مرکزی شهر نورآباددلفان)

محمدجواد صفایی؛ علی خدادادی؛ هادی نیازی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 105-121

https://doi.org/10.22048/rdsj.2021.237838.1857

چکیده
  نقاط شهری بعنوان مکان‌های سرویس دهنده پیرامون خود، توسعه این فضاها را تحت تأثیر قرار داده‌اند. لذا باید عملکردی مناسب و مؤثری در جهت توسعه سکونتگاه‌های پیرامون خود داشته باشند. بر مبنای این پیش‌فرض، مقالۀ حاضر ضمن تعیین عملکرد شهر نورآباد؛ به تحلیل تأثیر آن بر توسعه اقتصادی نواحی پیرامونی پرداخته است. این پژوهش از منظر هدف؛ کاربردی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
ارزیابی کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی و عوامل تأثیرگذار بر آن (مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان بندرلنگه)

امیر سالاری؛ مریم حیدرزاده؛ نسیم قشقایی زاده

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 123-140

https://doi.org/10.22048/rdsj.2021.258911.1890

چکیده
  پایش مداوم کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی با توجه به وابستگی مفرط اشتغال، درآمد، تولید و توسعه پایدار روستاها به این منابع مخصوصاَ در مناطق خشک و نیمه‌خشک ایران امری ضروری می‌باشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی در محدوده روستاهای بخش مرکزی شهرستان بندرلنگه استان هرمزگان انجام گردید. پس از برآورد کمی بیلان آب ...  بیشتر