نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربت حیدریه

چکیده

صنعت ابریشم با توجه به پتانسیل­ها و امکانات موجود خود می­تواند از طرق مختلف در محور توسعه قرار گیرد و نقشی راهبردی در توسعه روستایی ارائه نماید. در مطالعه حاضر، سعی شده راهبردهایی برای توسعه صنعت ابریشم در کشور ارائه شود تا از این طریق بتوان امکان توسعه به‌ویژه در بخش روستایی را فراهم آورد. برای این منظور نخست با استفاده از ادبیات موضوعی و مصاحبه با خبرگان این حوزه، 12 نقطه بیرونی و 11 نقطه درونی مشخص و اولویت‌بندی شد. در ادامه بر پایه یک مدل راهبردی (TOWS) استراتژی‌های توسعه این صنعت تعیین گردید. جامعه آماری این تحقیق متخصیص و خبرگان آشنا به عملیات و محیط داخلی و خارجی این صنعت در سال 1397 بوده و تمامی اطلاعات جمع‌آوری‌شده از طریق اجماع قضاوت‌های 36 نفر از این متخصصان حاصل‌شده است. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد، استراتژی بازسازی و تقویت ادغام نوغانداری در زنجیره ارزش ابریشم به‌عنوان بهترین راهبرد انتخاب می باشد. براین اساس، انجام اصلاحاتی ساختاری برای بهبود زنجیره ارزش این صنعت براساس بهبود کارایی، بهبود ارزش فرآورده های ابریشمی، ایجاد ارزش با توسعه محصولات جدید و مشارکت در توسعه پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A strategic model (TOWS) for the development of the silk industry with emphasis on its role in rural development

نویسنده [English]

  • Toktam Mohtashami

Assistant Professor, Department of Agricultural Economic, University of Torbat Heydarieh

چکیده [English]

Due to its potentials and facilities, the silk industry can be developed in various ways and play a strategic role in rural development. This study aims to provide strategies for the development of the silk industry in the country in order to enable development, especially in the rural sector. To this end, first, using literature and interviewing experts in this field, 12 external points and 11 internal points were identified and prioritized. Then, based on a strategic model (TOWS), the development strategies of this industry were determined. The statistical population of this research is 36 specialists and experts familiar with the internal and external operations and environment of this industry and all the collected information has been obtained through the consensus of expert judgments. The results showed that the strategy of reconstruction and strengthening the integration of weaving in the silk value chain is selected as the best strategy. Based on these findings, suggestions are made that can provide a roadmap for policy makers to develop the silk industry and strengthen its competitiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • TOWS model
  • Strategic Planning
  • Silk value chain
اشرفی، م.، مهربانیان، ا..، پور­حسین، م. و حبیبی، ن. 1388، بررسی تولید و بازار پیله و ابریشم در ایران و جهان، تهران: مؤسسه پژوهش­های برنامه­ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی. تهران.
بی­نام. 1373، امکانات توسعه نوغانداری و صنعت ابریشم کشور، تهران: وزارت جهاد کشاورزی.
پسرکلو، م.، سلیمانگلی، ر.، پسرکلو، ا. و  پسر­کلو، ر. 1392. تحلیل جایگاه و نقش صنعت نوغانداری در توسعه روستایی مطالعه موردی (دهستان چهل چای)، تهران: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار.
چرمچیان لنگرودی، م. و چیذری، م. 1385. بررسی رابطه بین نیاز­های آموزشی و ویژگی‌های نوغانداران در استان گیلان، مجله علمی- پژوهشی علوم کشاورزی، 12(4): 755-765.
حسینی، س. و دریجانی، ع. 1382. تدوین الگوی نظری ارزیابی رفتار اقتصادی صنعت پیله ابریشم ایران در چارچوب بازارهای مرتبط. تهران: چهارمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران.
حق شناس کاشانی، ف.، سعیدی، ن. و حسن پور پازواری، م. 1389. برنامه ریزی استراتژیک برای صنعت فرش کشور در آستانه عضویت درWTO ،  بررسی های بازرگانی، 43 (3).
راهی ماسوله، م.ر. 1390. بررسی تأثیر سیاست­های حمایتی دولت بر فعالیت نوغانداری در استان گیلان. پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان.
عابدی پریجائی، ع. و کاوسی کلاشمی، م. 1393. تحلیل امکان‌سنجی اقتصادی مزرعه پیشرفته پرورش کرم ابریشم در استان گیلان، جیرفت: اولین همایش ملی کشاورزی، محیط‌زیست و امنیت غذایی، 3-4 اسفند
عابدی پریجائی، ع.، کریم معتمد، م.، شعبانعلی فمی، ح. و کاوسی کلاشمی، م. 1395. برآورد ارزش اقتصادی نهاده های پرورش کرم ابریشم در استان مازندران. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی، 47 (4): 886-879.
فرجی، م. و دباغ منش، م. 1386. بررسی علل اثر­گذاری بر قالب­پذیری زنجیره تأمین صنعت تولید و فرآوری ابریشم، به‌منظور مساله­یابی و ارائه راهکار­های مناسب. فصلنامه علمی پژوهشی انجمن علمی فرش ایران، 67: 79-105.
قنبرپور، س.، کاووسی، م. و کریم معتمد، م. 1393. ارزیابی طرح توجیهی توسعه نوغانداری شهرستان شفت. اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، جیرفت.
مولایی هشجین، ن و قماش پسند، م. 1396. تحلیلی پیرامون نابودی صنعت کرم ابریشم و اثرات و پیامدهای آن بر تغییر کاربری اراضی روستاهای بخش مرکزی شهرستان لاهیجان در دهه اخیر. فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی، 9 (4)
Baharat, D. 2016. Sericulture Industry in India-A Source of Employment Generation. International Journal of Advanced Engineering Research and Science, 3 (10).
Jian-chuan, L. 2007. SWOT Analysis of Silk Industry in China, Viewpoints from Sericultural Farmer. Advanced Materials Research, 7
Lorchirachoonkul, V., Atthirawong, W. and Leerojanaprapa, K. 2019. SWOT and TOWS Matrix Analysis for Strategic Development to Increase Thai-Laos Silk Supply Chain Efficiency. WMS Journal of Management, 7 (3).
Myint, T. 2019. Spatial Analysis on Silk Weaving Industry of Sagaing. Yadanabon University Research Journal, 10 (11).
Popescu, A. 2013. Trends in World Silk Cocoons and Silk Production and Trade, 2007-2010. Animal Science and Biotechnologies, 46 (2): 418-423.
Saaty, R.W. 1987. The analytic hierarchy process and SWOT analysis what it is and how it is used. Mathematical Model,  9: 161-178.
Siewsamdangdet, P. 2010. Sustainable Development of Silk Industry in Northeast Thailand. A PhD Thesis of Charles Darwin University
Weihrich, H. 1982. The TOWS matrix: a tool for a situational analysis. Journal of Long Range Planning, 15(2).