مقاله پژوهشی ترویج و آموزش کشاورزی
تاثیر روش‏های آموزشی نظام ترویج و آموزش کشاورزی بر رفتار زیست ‏محیطی کشاورزان

یحیی صافی سیس؛ میلاد جودی دمیرچی؛ مژده ملکی

دوره 7، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 381-396

https://doi.org/10.22048/rdsj.2020.242509.1864

چکیده
  در حال حاضر، اگرچه بهره‏وری و پایداری بسیاری از فناوری‏های حفاظت از محیط‏زیست به طور گسترده‏ای در مراکز تحقیقات کشاورزی به اثبات رسیده است، ولی هنوز شمار زیادی از کشاورزان اطلاع و دانش کافی را از این فناوری‏ها ندارند و دلیل این امر، آن است که این گونه فناوری‏ها مستلزم جایگزینی مهارت‏های مدیریتی، دانش و نیروی انسانی محلی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد کشاورزی
راهبردهای مطلوب بازاریابی تنباکو با استفاده از ابزارهای برنامه ریزی استراتژیک (مطالعه موردی: مناطق روستایی دهستان بقمچ، شهرستان چناران)

مریم قاسمی؛ مهدی معصومی

دوره 7، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 397-413

https://doi.org/10.22048/rdsj.2021.270497.1913

چکیده
  مهمترین کار بعد از تولید هر محصول، رساندن آن محصول به دست مصرف کننده است، دهستان بقمچ در شهرستان چناران به دلایل مختلف تاریخی، محیطی، اجتماعی و اقتصادی در زمینه کشت تنباکو، قطب تولید تنباکو در استان خراسان رضوی محسوب می شود؛ اما در زمینه بازاریابی محصولات (چوب و برگ تنباکو) با مشکلات متعددی دست به گریبان است. از این رو مطالعه حاضر در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
جایگاه مدیریت نوین روستایی در تحولات اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی (مورد مطالعه: بخش کهریزک)

سیاوش عطایی؛ حسن افراخته؛ حسین توکلی کجانی

دوره 7، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 415-431

https://doi.org/10.22048/rdsj.2021.264673.1902

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه مدیریت نوین روستایی (عملکرد شورا‌ها و دهیاران)، در تحولات اقتصادی و اجتماعی سکونتگاه‌های روستایی کهریزک است. روش تحقیق تحلیلی، مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای، اسنادی و میدانی است. جامعه آماری تحقیق، ساکنان روستا-های بخش کهریزک که جمعیت بالا دارند و از شورا و دهیار برخوردار هستند، می‌باشد. کل جمعیت افراد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
شناسایی موانع و محدودیت‌های استفاده از اعتبارات خرد دولتی در توسعه فعالیت‌های کارآفرینی روستایی (مطالعه موردی: دهستان رادکان)

شادی خوب؛ حمداله سجاسی قیداری؛ علی اکبر عنابستانی

دوره 7، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 433-451

https://doi.org/10.22048/rdsj.2021.249621.1876

چکیده
  امروزه اکثر مردم به ویژه در مناطق روستایی از دسترسی به خدمات مالی مانند اعتبارات خرد چه در قالب تسهیلات و یا پس‌انداز محروم هستند. این در صورتی است که اعتبارات خرد می‌تواند انگیزه کارآفرینی را در میان افرادی که به فکر راه‌اندازی کسب وکار در مناطق روستایی با پتانسیل مانند دهستان رادکان هستند را تقویت کند. از این رو هدف تحقیق حاضر، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی توسعه روستایی
بررسی اثر عوامل مؤثر بر ایجاد انگیزه جهت خصوصی‌سازی شرکت‌های تعاونی روستایی در شهرستان تربت‌حیدریه

فاطمه رستگاری پور؛ محدثه توکلی

دوره 7، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 453-469

https://doi.org/10.22048/rdsj.2021.264671.1901

چکیده
  فرآیند خصوصی‌سازی به عنوان رویکردی برای دستیابی تدریجی به مکانیسم بازار است که طی آن، کشورهایی با دولت‌های مداخله‌گر، بخشی از مالکیت‌های دولتی و عمومی را به افراد و بخش خصوصی انتقال می‌دهند. در این مطالعه عوامل مؤثر بر انگیزه افراد به خصوصی‌سازی شرکت‌های تعاونی روستایی و تفسیر زیر عوامل آن‌ها با کاربرد الگوی لاجیت بررسی شد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
اثرات حکمروایی خوب بر بهبود شاخص‌های رفاه اجتماعی مناطق روستایی، مطالعه موردی: شهرستان فریدن

وکیل حیدری ساربان؛ احمد مومنی

دوره 7، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 471-487

https://doi.org/10.22048/rdsj.2021.243593.1866

چکیده
  کشور ما سالهاست به دنبال تعامل مسئولین با مردم و بلعکس بوده است. ایجاد مدیریت محلی از میان خود مردم محلی، نیز تداعی بخش همین موضوع است. در این میان حکمروایی خوب از طریق مؤلفه‌هایی مانند مشارکت، پاسخ‌گویی، ...می‌تواند اتصال‌دهنده همین موضوع باشد. در این پژوهش سعی بر این است که به مطالعه و تحلیل اثرات حکمروایی خوب بر بهبود شاخص‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ترویج و آموزش کشاورزی
بررسی اثرگذاری ارتباطات مشارکتی کشاورزان بر استفاده از فناوری های نوین تولید در خراسان رضوی

هادی زارعی؛ لیلا نیرومند؛ سمیه تاجیک اسماعیلی

دوره 7، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 489-506

https://doi.org/10.22048/rdsj.2021.269787.1911

چکیده
  تولید محصولات کشاورزی به عنوان بخشی اثرگذار در توسعه کشور در ابعاد مختلف دارای اهمیت فراوانی است؛ اما با توجه به ضایعات تولید این محصولات در کشور که بنا به آمار بیش از30 درصد تولید کل محصولات است ضروری به نظر می‌رسد تا نسبت به تغییر شیوه‌های تولید از طریق همسو ساختن کشاورزان و روستاییان جهت استفاده از فناوری‌های نوین تولید توسط آنان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی توسعه روستایی
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر عملکرد بازاریابی صنعت شیلات در شرکت‌های تعاونی کشاورزی روستایی در راستای توسعه روستا

سعید عبدالمنافی؛ ابوالفضل باغبانی آرانی؛ یاسر مقصودی گنجه؛ منا پورعیسی؛ مسلم مکرمی

دوره 7، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 489-506

https://doi.org/10.22048/rdsj.2021.260574.1894

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر عملکرد بازاریابی صنعت شیلات در شرکت‌های تعاونی کشاورزی روستایی در ایران و بر مبنای مطالعات کیفی صورت گرفته‌است. بر این اساس نخست با اجرای مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان و مدیران ارشد بازاریابی و فروش شرکت‌های تعاونی شیلات در 10 استان ایران، عوامل مؤثر بر عملکرد بازاریابی ...  بیشتر