مقاله پژوهشی توسعه روستایی
بررسی رابطه گردشگری با سلامت اجتماعی روستاییان شهرستان اردبیل، مطالعه موردی: دهستان سردابه

وکیل حیدری ساربان؛ ارسطو یای حصار

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 17-3

https://doi.org/10.22048/rdsj.2020.215339.1831

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی رابطه گردشگری با سلامت اجتماعی ساکنان روستایی دهستان سردابه از توابع روستایی شهرستان اردبیل می‌باشد. این تحقیق از لحاظ هدف، توسعه‌‌ای، و از لحاظ ماهیت، نیز از نوع علی-مقایسه‌ای است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه روستاییان بالای 15 سال ساکن در دهستان «سردابه» می‌باشد. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد کشاورزی
تحلیل ابعاد اقتصادی کشت محصولات فناوری زیستی نوین در مناطق روستایی ایران

یحیی صافی سیس؛ میلاد جودی دمیرچی؛ مژده ملکی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 19-36

https://doi.org/10.22048/rdsj.2020.229757.1850

چکیده
  هزینه‏ های پیش‏بینی اثرات اقتصادی محصولات فناوری زیستی نوین، بسیار بالا می‏باشد و پژوهش‏ های اقتصادی در خصوص اثرات کشت این محصولات در مناطق روستایی، می‏تواند نقشی مهم در طراحی مکانیسم‏های نظارتی کارآمد و سیستم های نوآوری کشاورزی ایفا کند. در همین راستا، پژوهش حاضر بر مبنای پارادایم کیفی و با استفاده از تحلیل محتوای کیفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد کشاورزی
سرمایه گذاری خارجی و رشد تجارت و تاثیر آن بر توسعه روستایی (مورد: خراسان رضوی)

علی رسولیان؛ حسین حکیم پور

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 37-47

https://doi.org/10.22048/rdsj.2020.228970.1847

چکیده
  یکی از مشکلات اساسی کشورهای در حال توسعه، اتکای بیش از حد درآمد آنها به صدور یک یا تعداد محدودی از کالاهاست. به منظور کاهش وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت خام جهت گیری سیاست‌های صادراتی باید به سمت صدور کالاهای غیرنفتی تغییر یابد. چنین امری تحقق پیدا نمی کند مگر اینکه فرصت های موجود در صادرات بخش های مختلف شناسایی و از طریق رشد سرمایه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی توسعه روستایی
نقش فناوری اطلاعات در توسعه انسانی و کارایی شغلی در بین دهیاران و شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان نطنز

ساجده کریمی کندزی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 49-61

https://doi.org/10.22048/rdsj.2020.222146.1838

چکیده
  روستاها برای اینکه بتوانند به کارایی متناسب خود دست یابند به خصوص در زمینه کارایی شغلی و توسعه انسانی در بین دهیاران و شوراهای روستایی باید به نقش فناوری اطلاعات توجه بیشتری داشته باشند. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی چگونگی توسعه انسانی و کارایی شغلی بر اساس فناوری اطلاعات در بین دهیاران و شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان نطنز می ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ترویج و آموزش کشاورزی
عوامل مؤثر در تمایل کشاورزان بر تداوم کشت توتون در استان مازندران

عبدالحلیم کر؛ حمید بلالی؛ محمدشریف شریفزاده

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 63-74

https://doi.org/10.22048/rdsj.2020.225538.1844

چکیده
  استان مازندران از جمله قطب‌های مهم تولید توتون در کشور می‌باشد. بررسی وضعیت کشت توتون به عنوان یک نظام تولید کالای تخصصی در این استان طی دوره 28 ساله بر مبنای مستندات موجود نشان‌گر کاهش کشت این محصول است. این مطالعه با هدف شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر تمایل کشاورزان بر ادامه کشت توتون در استان مازندران انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی توسعه روستایی
بررسی عملکرد کرم ابریشم در شهرستان تربت حیدریه

مسعود علی پناه؛ فائزه قراری

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 75-84

https://doi.org/10.22048/rdsj.2020.207485.1825

چکیده
  لاروهای کرم ابریشم در شرایط اقلیمی متفاوت، واکنش‌های متفاوتی از خود بروز می‌دهند که باعث اقتصادی بودن پرورش برخی نژادهای آنها در شرایط اقلیمی خاص نسبت به سایر نژادها می‌گردد. با استفاده از رویهGLM نرم‌افزارSAS 9.2 تجزیه و تحلیل و مقایسه میانگین صفات به منظور، بررسی اثرات شرایط آب و هوایی روستاهای نوغان‌دار منطقه تربت حیدریه، جنس و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی توسعه روستایی
دهکده‏زیستی پایدار در حوضه آبخیز سیدعلی

فاطمه گنج بخش؛ مهدی کلاهی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 85-101

https://doi.org/10.22048/rdsj.2020.222967.1840

چکیده
  علیرغم مالکیت انحصاری و همچنین پتانسیل بالای طبیعت حوضه آبخیز سیدعلی بخش رضویه شهرستان مشهد، ولی بعلت محرومیت ساکنان آن و فقر شدید امکانات، پایداری زیستی اهالی حوضه، بسیار مورد تهدید است. هدف این پژوهش بررسی جنبه‏های مختلف دهکده‏زیستی پایدار و نیز واکاوی برخورداری از مواهب طبیعی جهت رسیدن به استقلال نسبی در بعد معیشت است. جامعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ترویج و آموزش کشاورزی
بررسی ارتباط بین سطح کشت و عملکرد کلزا (Brassica napus L.) در دهستان‌های بخش کدکن تربت‌ حیدریه

عباس عباسیان؛ محبوبه ناصری؛ محمد رضا عباسپور

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 103-118

https://doi.org/10.22048/rdsj.2020.219469.1836

چکیده
  در سال‌های اخیر توسعه کشت کلزا به دلیل خصوصیات مطلوب و نیاز به خودکفایی روغن مورد توجه سیاست‌گزاران بخش کشاورزی قرار گرفته است. تحقیق حاضر به منظور ارزیابی و تحلیل کشت و عملکرد کلزا در بخش کدکن تربت‌حیدریه انجام شد. بدین منظور داده‌های سطوح برداشت، تعداد بهره‌برداران و عملکرد‌های کلزا طی چهار سال از سال زراعی 1395-1394 تا 1398-1397 مورد ...  بیشتر