مقاله پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
تحلیل شبکه‌ای جریان‌های فضایی حاکم بین شهر و سکونتگاه‌های روستایی دهستان زبرخان (شهرستان نیشابور)

نسیبه حسینی؛ وحید ریاحی

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 115-133

https://doi.org/10.22048/rdsj.2020.163570.1766

چکیده
  روابط و تعاملات گوناگون و پیوسته‌ای میان شهر و روستا وجود دارد. از این‌رو نمی‌توان مناطق روستایی و شهری را در مطالعات و برنامه‌ریزی‌ها به صورت جداگانه و منفک مورد بررسی قرار داد. بر این اساس، هدف اصلی تحقیق شناسایی جریانات فضایی درونی و بیرونی سکونتگاه‌های روستایی و شناسایی نقش و اثرگذاری جریانات فضایی بر شکل‌گیری و تحول سازمان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی توسعه روستایی
بررسی میزان توانمندی‌های اقتصادی، اجتماعی، روان شناختی و خانوادگی زنان روستایی عضو صندوق‌های اعتبارات خرد منطقه سیستان

عباس نوروزی؛ همایون فرهادیان؛ مینا حسینیان

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 135-144

https://doi.org/10.22048/rdsj.2020.169642.1777

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان توانمندهای اقتصادی، اجتماعی، روان شناختی و خانوادگی زنان روستایی عضو صندوق‌های اعتبارات خرد منطقه سیستان در سال 1396 انجام شد. ابزار اصلی تحقیق، پرسشنامه‌ای محقق ساخته بود که روایی و اعتبار آن مورد تأیید قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق، زنان روستایی عضو صندوق‌های اعتبارات خرد بخش سیستان با تعداد 318 نفر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
بررسی پیامدهای مکانی و فضایی خشکسالی اقلیمی در مناطق روستایی شهرستان کازرون

غریب فاضل نیا؛ حسنعلی جهانتیغ

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 145-157

https://doi.org/10.22048/rdsj.2020.171481.1779

چکیده
  خشکسالی به عنوان پدیده‌ای اجتناب ناپذیر از دیرباز گریبان‌گیر مناطق روستایی کازرون بوده و خسارات زیادی را برای روستائیان در پی داشته است. بدود تردید، نخستین گام برای مقابله با آثار زیان‌بار خشکسالی، شناخت و درک عمیق اثرات آن می‌باشد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر برای مطالعه و تحلیل پیامدهای مکانی و فضایی خشکسالی در مناطق روستایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی توسعه روستایی
بررسی و تحلیل چالش‌های پیش روی تحقق اقتصاد مقاومتی در مناطق روستایی شهرستان رودبار جنوب

حمداله سجاسی قیداری؛ سیدرضا حسینی کهنوج؛ فاطمه نارویی امیری

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 159-179

https://doi.org/10.22048/rdsj.2020.202560.1819

چکیده
  روستاها به واسطه در برگرفتن بخش عظیمی از منابع کشور، می‌توانند نقش کلیدی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی داشته باشند که این امر نیازمند برطرف‌سازی چالش‌های پیش رو است. این مطالعه با هدف شناسایی و تحلیل چالش‌های پیش‌روی تحقق اقتصاد مقاومتی در مناطق روستایی شهرستان رودبارجنوب و به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. نوع نمونه‌گیری در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی توسعه روستایی
نقش سیستم های خاکورزی حفاظتی در توسعه پایدار کشاورزی و روستایی

علی بهرامی

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 181-188

https://doi.org/10.22048/rdsj.2020.187385.1799

چکیده
  مصرف بی‌رویه سموم و کودهای شیمیایی در کشاورزی بر روی محیط‌زیست و به‌و‌یژه سلامت انسان‌ها اثر گذاشته و آلودگی منابع آب، خاک و غذا را به دنبال دارد. این مسئله موجب شده است تا صاحب‌نظران توسعه پایدار، مصرف انرژی در کشاورزی را به‌عنوان یکی از چالش‌های مهم تهدید کننده محیط‌زیست مورد توجه قرار دهند. مصرف انرژی در تولید محصولات زراعی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
بررسی تأثیرات اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی گردشگری روستایی در روستاهای مجاور روستای هدف گردشگری (موردمطالعه: روستاهای هم‌جوار روستای روئین اسفراین)

هادی نیازی؛ محمدجواد صفایی؛ رضا خسروبیگی بزچلویی؛ جلال طاهری قاسم آبادی

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 189-199

https://doi.org/10.22048/rdsj.2020.189669.1806

چکیده
  طرح روستاهای هدف گردشگری علاوه بر تأثیراتی که بر اقتصاد و اجتماع و فرهنگ روستای محل اجرا می‌گذارد تأثیرات قابل ارزیابی بر محیط اطراف، روستاهای هم‌جوار و حتی منطقه جغرافیایی خود دارد. بررسی در این اثرات می‌تواند در حل مشکلات نهادینه‌سازی گردشگری در روستاهای هدف کمک شایانی کند و همچنین در مدیریت اثرات چالش‌ها و فرصت‌های این هم‌جواری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزش‌گذاری اقتصادی خدمات تفریحی منابع محیط‌زیست (مطالعه موردی: روستای رودمعجن تربت حیدریه؛ استان خراسان‌رضوی)

ملیحه شیبانی؛ فاطمه رستگاری پور

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 201-212

https://doi.org/10.22048/rdsj.2019.177914.1790

چکیده
  ارزش‌گذاری کارکرد‌ها و خدمات غیر بازاری محیط‌زیست به دلایل زیادی ازجمله شناخت و فهم منافع زیست‌محیطی و اکولوژیکی توسط انسان‌ها، ارائه مسائل محیطی کشور به تصمیم‌گیرندگان و برنامه‌ریزان، فراهم آوردن ارتباط میان سیاست‌های اقتصادی و درآمد‌های طبیعی، جلوگیری از تخریب و بهره‌برداری بی‌رویه منابع‌طبیعی مهم می‌باشد. هدف از این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش فعالیت‌های ترویج بر پذیرش آبیاری قطره‌ای توسط باغداران شهرستان قائم‌شهر

رستم رکنی؛ مهدی چرمچیان لنگرودی

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1398، صفحه 213-227

https://doi.org/10.22048/rdsj.2019.185342.1796

چکیده
  نقش ترویج کشاورزی و مروجان در بالا بردن قابلیت باغداران بویژه نحوه مدیریت آب و استفاده از روشهای نوین آبیاری، بیشتر از پیش احساس می شود. در همین راستا، تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش فعالیت‌های ترویج بر پذیرش آبیاری قطره‌ای توسط باغداران شهرستان قائم‌شهراستان مازندران انجام گرفته است. 20299 نفر از باغداران به عنوان جامعۀ آماری تحقیق ...  بیشتر