مقاله پژوهشی ترویج و آموزش کشاورزی
نقش جوامع روستایی در حفاظت از مراتع در شهرستان ماهنشان

کبری کریمی؛ اسماعیل کرمی دهکردی؛ محمد بادسار

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 1-21

https://doi.org/10.22048/rdsj.2016.15060

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اقدامات دامداران روستایی وابسته به مراتع در حفاظت از مراتع و تحلیل عوامل مؤثر بر آن، با استفاده از یک روش‌شناسی ترکیبی پیمایش و مطالعه موردی است. داده‌ها از طریق بررسی طرح‌های مرتع‌داری، گروه‌های متمرکز، پرسشنامه با نمونه‌ای تصادفی متشکل از 204 بهره‌بردار روستایی در شهرستان ماهنشان گردآوری گردیدند. داده‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ترویج و آموزش کشاورزی
اولویت‌بندی روستاهای دارای جاذبه گردشگری در استان آذربایجان-شرقی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی

فاطمه کاظمیه؛ حسن صدیقی؛ محمد چیذری

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 3-3

https://doi.org/10.22048/rdsj.2016.13607

چکیده
  مقوله اقتصاد روستایی غیر زراعی اکنون به‌شدت مورد توجه کشورهای توسعه ‌یافته برای استفاده از تمامی ظرفیت‌های اقتصادی نواحی روستایی قرارگرفته است. در این راستا گردشگری روستایی که جزئی از صنعت گردشگری به‌حساب می‌آید می‌تواند با شناسایی پتانسیل‌ها و برنامه‌ریزی اصولی و مناسب، نقش مؤثری در توسعه مناطق روستایی و در نتیجه توسعه ملی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ترویج و آموزش کشاورزی
شناسایی نقش زنان‌روستایی در پدافند‌ غیرعامل کشاورزی با تأکید بر محیط-زیست در شهرستان باوی

زینب مهمدی کربلایی؛ مسعود برادران؛ بهمن خسروی پور؛ منصور غنیان

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 4-4

https://doi.org/10.22048/rdsj.2016.15056

چکیده
  بهبود وضعیت کشاورزی و محیط ‌زیست و حتی سایر بخش‌ها نیازمند اصول پدافند غیرعامل است که می‌تواند کمکی مؤثر، جهت تکمیل زنجیره‌ی دفاعی در بخش کشاورزی باشد. جامعه آماری این پژوهش متشکل از زنان روستایی در دو روستای صلیعه و تلبومه در بخش مرکزی شهرستان باوی استان خوزستان بود. حجم جامعه برابر 736 نفر  بود که  با استفاده از جدول کرجسی و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ترویج و آموزش کشاورزی
تحلیل سازه‌های مؤثر بر مشارکت روستاییان در مدیریت و بهره‌برداری شبکه‌ی آبیاری و زهکشی دشت لیشتر

مهدی نوری پور؛ مرتضی نوری؛ آیت اله کرمی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 6-6

https://doi.org/10.22048/rdsj.2016.13608

چکیده
  اهمیت آب به‌عنوان مایه‌ی حیات و شرط لازم در شکل‌گیری و بقای اجتماعات روستایی در شرایط اقلیمی و جغرافیایی ایران و نیز به‌عنوان محرک اصلی و محور توسعه‌ی کشاورزی، لزوم مدیریت مصرف شایسته و کارآمد آن را ضروری‌تر می‌سازد. از این‌رو، حضور مسئولانه و فعال بهره‌برداران در مدیریت سامانه‌های آبیاری بر مبنای اصول و مبانی رهیافت مدیریت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ترویج و آموزش کشاورزی
تحلیل و تبیین مسائل و مشکلات مدیریت پسماندهای روستایی شهرستان قزوین

پروانه صفری الموتی؛ علی شمس

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 6-6

https://doi.org/10.22048/rdsj.2016.13610

چکیده
  تحقیق توصیفی- همبستگی حاضر با هدف بررسی مسائل و مشکلات مدیریت پسماندهای روستایی در روستاهای شهرستان قزوین صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق، کلیه خانوارهای روستایی شهرستان قزوین بودند (31338N= ) که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه‌ای برابر با 464 نفر محاسبه و از طریق روش نمونه‌گیری چند مرحله‏ای تصادفی انتخاب و مطالعه شدند. روایی ابزار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ترویج و آموزش کشاورزی
مکانیابی صنایع فراوری – بسته‌بندی زعفران با هدف توسعه اقتصادی در روستاهای بخش جلگه رخ تربت حیدریه

مهدیه پورجعفرآبادی؛ فاطمه پورابراهیمی؛ حمید حیدری‌مکرر؛ نیما صفرپور

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 7-7

https://doi.org/10.22048/rdsj.2016.15061

چکیده
  صنایع فرآوری بخش کشاورزی در نواحی روستایی می‌تواند سبب استفاده بهینه از محصولات، افزایش اشتغال و کاهش ضایعات کشاورزی گردد. با این وجود موفقیت صنایع فرآوری- بسته‌بندی در راستای توسعه اقتصادی مناطق روستایی، به انتخاب بهترین مکان جهت استقرار این صنایع وابسته است. بنابراین هدف پژوهش حاضر تعیین مکان بهینه صنایع فرآوری– بسته‌بندی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ترویج و آموزش کشاورزی
سازه‌های تعیین کننده جذب گردشگران در مناطق روستایی از دیدگاه جامعه میزبان روستای اسفیدان، شهرستان بجنورد

پوریا عطائی؛ نسیم ایزدی؛ احمد یعقوبی فرانی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 2-2

https://doi.org/10.22048/rdsj.2016.13612

چکیده
  گردشگری روستایی را می‌توان کلیه فعالیت‌های تفریحی و گردشگری در مناطق روستایی که بر پایه کشاورزی، دامداری، ماهیگیری، هنرها و صنایع دستی، آداب و رسوم محلی و غیره انجام می‌گیرد، نامید. هدف اصلی این پژوهش بررسی تعیین کننده‌های جذب گردشگران در مناطق روستایی از دیدگاه اهالی روستای اسفیدان بوده است. جمعیت این مطالعه، خانوارهای ساکن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ترویج و آموزش کشاورزی
بررسی عوامل موثر بر رضایت سهامداران از عملکرد شرکت های سهامی زراعی

محمدرضا بخشی؛ مجید رعنایی؛ اسدالله زمانی پور؛ محمود فال سلیمان

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 8-8

https://doi.org/10.22048/rdsj.2016.15055

چکیده
  در حال حاضر شرکت‌های سهامی زراعی از روندی رو به احیا برخودار هستند و گسترش این نوع نظام بهره برداری در دستور کار دولت می باشد. در این مقاله رضایتمندی سهامداران از عملکرد شرکت‌های سهامی زراعی با استفاده از فن پیمایش وکاربرد تحلیل همبستگی و رگرسیون ارزیابی شد. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی میباشد و برای رسیدن به اهداف از روشهای اسنادی ...  بیشتر