مقاله پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
تحلیل نقش سرمایه اجتماعی در زیست‎پذیری روستاهای ادغام شده در شهر میاندوآب

حسن افراخته؛ حمید جلالیان؛ آرزو انوری؛ ایوب منوچهری

دوره 3، شماره 4 ، بهمن 1395، صفحه 415-441

https://doi.org/10.22048/rdsj.2017.29632.1379

چکیده
  سکونت‌گاه‎های روستایی همواره در گذر زمان دچار تغییر و تحولات از ابعاد گوناگون هستند، این تحولات می‎تواند قابلیت‎های زیست‎پذیری و کیفیت زندگی این سکونت‌گاه‎ها را ارتقاء بخشد. در دهه‏های اخیر یکی از تحولاتی که روستاهای پیراشهری با آن روبرو بوده‎اند این است که با گسترش فیزیکی شهرها در شهر ادغام شده‌اند. این ادغام باعث ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد کشاورزی
بررسی نقش تعاونی‌های تولید روستایی در افزایش توانمندی‌ فنی و اقتصادی کشاورزان مناطق روستایی شهرستان نیشابور

مریم هادیزاده بزاز؛ خدیجه بوزرجمهری

دوره 3، شماره 4 ، بهمن 1395، صفحه 443-459

https://doi.org/10.22048/rdsj.2017.13889.1058

چکیده
           هدف اصلی این مقاله بررسی نقش تعاونی‌های تولید در افزایش توانمندی فنی و اقتصادی کشاورزان عضو و توسعه‌کشاورزی در شهرستان نیشابور است. پژوهش حاضر به روش توصیفی– تحلیلی انجام شده است. جامعه‌آماری تحقیق را 4685 نفر از کشاورزان عضو و غیرعضو تعاونی‌های تولید روستایی در 24 روستا در شهرستان نیشابور تشکیل می‌دهند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جامعه شناسی روستایی
بررسی تأثیر راهبرد تبدیل روستا به شهر بر سبک زندگی افراد در روستاهای نشتیفان، سلامی و جنگل در استان خراسان رضوی

علی اصغر مهاجرانی؛ منصور حقیقتیان؛ مهدی یوسف نیا

دوره 3، شماره 4 ، بهمن 1395، صفحه 461-479

https://doi.org/10.22048/rdsj.2017.29628.1378

چکیده
  تحت تأثیر تبدیل روستا به شهر، عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی گوناگونی سبک زندگی افراد ساکن در نواحی روستایی را دچار تغییر و دگرگونی می‌کنند. سبک زندگی در نحوه گذران اوقات فراغت، پوشاک، تغذیه، مدیریت بدن، سبک معماری و چیدمان داخلی منازل جلوه‌گر می‌شود. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر راهبرد تبدیل روستا به شهر بر سبک زندگی ساکنان روستاهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
ظرفیت تحمل توسعه‌ گردشگری روستایی و تدوین برنامه راهبردی روستای قلات (شهرستان شیراز)

سعیدرضا اکبریان رونیزی؛ رعنا شیخ بیگلو

دوره 3، شماره 4 ، بهمن 1395، صفحه 481-495

https://doi.org/10.22048/rdsj.2017.28315.1368

چکیده
  امروزه پایداری به‌عنوان رویکردی غالب برای توسعه گردشگری روستایی، مورد توجه برنامه‌ریزان و محققان این حوزه است. بر همین اساس در پژوهش حاضر سعی گردیده تا با تعیین ظرفیت تحمل بر مبنای نحوه نگرش جامعه میزبان به گردشگری بستر مناسبی برای نیل به توسعه پایدار گردشگری در روستای قلات (شهرستان شیراز)  فراهم گردد. به‌منظور گردآوری داده‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جامعه شناسی روستایی
مطالعه نظام دامداری سنتی متکی به عرصه مرتع در جوامع روستایی در روستاهای هدف منطقه بلده نور، استان مازندران

ایمان حقیان؛ غلام علی حشمتی؛ حسین بارانی؛ جمشید قربانی؛ قدرت اله حیدری

دوره 3، شماره 4 ، بهمن 1395، صفحه 497-508

https://doi.org/10.22048/rdsj.2017.49130.1519

چکیده
      بقای جوامع روستایی و عشایری از دیرباز در ایران وابسته به مراتع بوده است. تنوع اقلیمی، قومی و قبیله‌ای موجب شده تا نظام دامداری سنتی متکی به مراتع در مناطق مختلف ایران دارای تقویم کاری و روش‌های مختلف دامداری باشد. در این مطالعه به بررسی تقویم کاری و بازدهی مالی دامداری سنتی در مراتع منطقه بلده نور (بخشی از مراتع البرز مرکزی) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ترویج و آموزش کشاورزی
بررسی عوامل مؤثر بر نیت پسته‌کاران در مناطق روستایی سیرجان نسبت به مقابله با آفلاتوکسین بر اساس مدل اعتقادات سلامت

مسعود یزدان پناه؛ فاطمه سالاری

دوره 3، شماره 4 ، بهمن 1395، صفحه 509-524

https://doi.org/10.22048/rdsj.2017.48837.1516

چکیده
  پسته از محصولات ارزشمند صادراتی ایران می‌باشد که در چند سال اخیر به علت آلوده بودن به سم آفلاتوکسین صادرات آن با مشکل مواجه شده است. با توجه به نقش مهم و تأثیرگذار پسته‌کاران در زمینه پیشگیری از تولید آفلاتوکسین در پسته، هدف این مقاله شناسایی عوامل مؤثر بر نیت  پسته‌کاران در زمینه پیشگیری از تولید آفلاتوکسین بر اساس مدل اعتقاد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ترویج و آموزش کشاورزی
بررسی عوامل مؤثر بر پایدارسازی شرکت‌های تولیدکننده بذر استان خوزستان با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی

علی پژوهان؛ احمدرضا عمانی؛ نوید حبیبی قهفرخی

دوره 3، شماره 4 ، بهمن 1395، صفحه 525-533

https://doi.org/10.22048/rdsj.2017.13299.1037

چکیده
  هدف اساسی این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر پایداری شرکت‌های تولیدکننده بذر استان خوزستان می‌باشد. روش پژوهش، پیمایشی و از نوع توصیفی- همبستگی و علی- ارتباطی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیۀ اعضای هیأت مدیره شرکت‌های تولیدکننده بذر در استان خوزستان می‌باشد (72=N). با استفاده از روش تمام‌شماری، 72 پرسشنامه توزیع گردید. ابزار مورد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد کشاورزی
بررسی عوامل مؤثر بر سودآوری واحدهای گلخانه‌ای در دشت ورامین

نرگس رجبی تهرانی؛ محمد محمدی؛ سحر دهیوری

دوره 3، شماره 4 ، بهمن 1395، صفحه 537-554

https://doi.org/10.22048/rdsj.2017.50821.1527

چکیده
  هدف این تحقیق، ارزیابی اقتصادی واحدهای گلخانه‌ای و عوامل مؤثر بر سودآوری آن‌ها در دشت ورامین بوده است. این تحقیق از نوع توصیفی‌ـ‌ همبستگی بوده که با استفاده از روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش، شامل بهره‌برداران گلخانه‌های دایر و زیر کشت دشت ورامین بودند. با استفاده از جدول کرجی و مورگان و با توجه به حجم جامعه ...  بیشتر