مقاله پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
شناسایی پیشران‌های تأثیرگذار بر گردشگری روستایی با رویکرد آینده‌پژوهی (نمونه موردی: روستاهای شهرستان نیر)

بهرام ایمانی؛ امید حمید ننه کران

دوره 10، شماره 4 ، دی 1402، صفحه 412-427

https://doi.org/10.22048/rdsj.2023.334669.2009

چکیده
  یکی از مهمترین بحث‌ها در خصوص توسعه گردشگری، برنامه‌ریزی برای آینده و در واقع آینده پژوهی است. بنابراین، این پژوهش قصد دارد مهمترین پیشران‌های مؤثر در گردشگری روستاهای نیر را شناسایی نموده و سپس با ارائه راهکارها و استراتژی‌ها توسعه گردشگری این شهر را برای آینده تدوین نماید. این پژوهش در سال 1400 انجام شده و بر اساس هدف کاربردی و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی توسعه روستایی
واکاوی ارتباط شاخص‌های کارآفرینی و توسعه پایدار روستایی با استفاده از تحلیل کانونی، مورد مطالعه: سکونتگاه‌های روستایی غرب دریاچه ارومیه

علیرضا جمشیدی؛ داود جمینی؛ معصومه جمشیدی

دوره 10، شماره 4 ، دی 1402، صفحه 429-446

https://doi.org/10.22048/rdsj.2023.360063.2050

چکیده
  توسعه کارآفرینی روستایی، کلید حل مشکلات مختلف موجود در جوامع روستایی کشور از جمله بیکاری، فقر، ناامنی غذایی، مهاجرت، و دیگر ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی همبستگی کانونی بین شاخص‌های کارآفرینی (متغیر‌های X شامل توفیق‌طلبی، ...) بر توسعه پایدار روستایی (متغیرهای Y شامل پایداری اجتماعی، پایداری اقتصادی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
تحلیل فضایی میزان برخورداری جامعه محلی از شاخص‌های اقتصادی موثر بر تاب‌آوری در برابر مخاطرات محیطی (مطالعه موردی: روستاهای منطقه سیستان)

زهرا کیخا؛ جواد بذرافشان؛ سیروس قنبری؛ عالمه کیخا

دوره 10، شماره 4 ، دی 1402، صفحه 447-461

https://doi.org/10.22048/rdsj.2023.320613.1992

چکیده
  وقوع حوادث طبیعی مانند سیلاب و زلزله در عرصه های جغرافیایی، به ویژه مناطق روستایی تاثیرات مخربی برجای می گذارد. به طوری که این گونه حوادث اغلب با تخریب منابع اقتصادی و امکانات رفاهی و زیستی، سلامت ساکنان را به خطر می اندازند و همیشه خطر جدی برای توسعه مناطق روستایی به شمار می‌روند. در این راستا هدف پژوهش حاضر تحلیل فضایی میزان برخورداری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد کشاورزی
بررسی عوامل مؤثر بر درآمد خانوارهای روستایی حوضه دریاچه ارومیه

مینا صالح نیا؛ محسن رفعتی

دوره 10، شماره 4 ، دی 1402، صفحه 463-478

https://doi.org/10.22048/rdsj.2023.350924.2037

چکیده
  یکی از اقداماتی که در زمینه مدیریت بحران دریاچه ارومیه قابل انجام است، سنجش آثار خشکی دریاچه بر درآمد روستاییان حوضه می‌باشد. سنجش آثار در ابعاد محلی، به دلیل شناسایی میزان توانایی نواحی درگیر با بحران‌های محیطزیستی برای مقابله با آنها، دارای اهمیت است. همچنین، استفاده از نتایج سنجش این عامل مهم، می‌تواند سبب اتخاذ سیاست‌های معیشتی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ترویج و آموزش کشاورزی
تحلیل سازوکارهای ارتباط اثربخش بین تحقیقات و ترویج در نظام نوین ترویج کشاورزی ایران

جواد قاسمی؛ حسن علی پور؛ ندا علیزاده

دوره 10، شماره 4 ، دی 1402، صفحه 479-497

https://doi.org/10.22048/rdsj.2023.362657.2053

چکیده
  ارتباط بین تحقیقات و ترویج، همواره به‌عنوان یکی از موضوعات مهم و چالش‌برانگیز در نظام‌های نوآوری کشاورزی به‌شمار می‌رود. با اجرای طرح نظام نوین ترویج کشاورزی، ارتباط بین این دو بخش به‌عنوان یک مؤلفه مهم مورد توجه قرار گرفت. هدف کلی تحقیق پیمایشی حاضر که در سال‌های 1400 تا 1401 انجام شد، تحلیل سازوکارهای ارتباط اثربخش بین تحقیقات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ترویج و آموزش کشاورزی
بررسی نحوه ارائه و مصرف گیاهان دارویی و نگرش مردم به ‏آن در عطاری‌های شهرستان تربت‌حیدریه

ابراهیم مرادنژادی؛ جلیل فرزدامهر؛ حامد سنگونی؛ حسن فیضی

دوره 10، شماره 4 ، دی 1402، صفحه 499-512

https://doi.org/10.22048/rdsj.2024.383992.2082

چکیده
  افزایش مصرف گیاهان دارویی فواید زیادی ازجمله ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای تولید کنندگان به ویژه جامعه روستایی که معیشت آنها وابسته به بهره برداری از طبیعت است دارد. از این رو لازم است عوامل موثر بر میزان مصرف گیاهان دارویی و وضعیت عرضه آن در بازار مورد بررسی قرار گیرد تا با شناخت مهم‌ترین عوامل موثر برآن زمینه توسعه این نوع بهره‌برداری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ترویج و آموزش کشاورزی
تحلیل موانع توسعه بازار تعاونی‌های صنایع دستی روستایی استان سیستان و بلوچستان

مرتضی یعقوبی؛ علی سردار شهرکی؛ علیرضا کرباسی

دوره 10، شماره 4 ، دی 1402، صفحه 513-540

https://doi.org/10.22048/rdsj.2023.359418.2046

چکیده
  استان سیستان و بلوچستان، یکی از استان‌هایی است که نسبت به سایر استان‌های کشور حرفه بخش قابل توجهی از افراد به ‌صنایع‌دستی ‏اختصاص دارد، هرچند انتظارات شاغلین این صنعت برآورده نشده است. رکود تقاضا در بازار ‌صنایع‌دستی نه تنها انگیزه ورود به این صنعت را ‏از بین برده بلکه موجب بیکار شدن برخی شاغلین در این حوزه شده و اثرات جانبی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی توسعه روستایی
شناسایی، تحلیل و رتبه‌بندی مؤلفه‌های تهدیدکننده تالاب بین‌المللی امیرکلایه به روش دلفی فازی با تاکید بر جامعه محلی حاشیه تالاب

مکرم روان بخش؛ طوبی عابدی

دوره 10، شماره 4 ، دی 1402، صفحه 541-560

https://doi.org/10.22048/rdsj.2023.350148.2034

چکیده
  ارزیابی تهدیدها‌ی مؤثر بر اکوسیستم‌ها به‌منظور توسعه راهبردهای مناسب مدیریت محیط‌زیستی، پایش و ارزیابی آن‌ها امری ضروری است. پناهگاه حیات‌وحش و تالاب بین‌المللی امیرکلایه با مساحت 1230 هکتار در دهستان شیرجوپشت، بخش رودبنه، شهرستان لاهیجان در استان گیلان واقع‌شده است. در این تحقیق ابتدا جهت تدوین معیارهای و زیر‌معیارهای پژوهش، ...  بیشتر