موضوعات = توسعه روستایی
تعداد مقالات: 34
1. بررسی اثرات گرد و غبار بر معیشت روستاییان (مطالعه موردی: شهرستان نیمروز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

فهیمه بزی؛ سید مهدی حسینی؛ محمدعلی ترکی هرچگانی


2. تحلیل عوامل موثر بر کاهش بیگانگی اجتماعی جوانان روستایی شهرستان اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مرداد 1400

وکیل حیدری ساربان


3. تاثیر پذیرش تکنولوژی آبیاری تحت فشار بر مدیریت توسعه پایدار روستایی با توجه به متغیر کارآفرینی روستایی (مورد مطالعه استان چهارمحال و بختیاری: شهرستان کیار)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1400

محمد محمدی؛ ابوالفضل باغبانی آرانی؛ ابراهیم همتیان


4. تحلیل علل نا امنی غذایی زنان سرپرست خانوار روستایی شهرستان کرمانشاه و راهبردهای مقابله با آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1400

نیلوفر صوفی؛ امیرحسین علی بیگی؛ علی اصغر میرک زاده


5. مطالعه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی شهرک‌های صنعتی بر نواحی روستایی مورد مطالعه: شهرک‌های صنعتی شهرستان ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1400

توحید علیزاده؛ محمد مظلوم خراسانی؛ علی اکبر مجدی


6. بررسی تشکل‌ سنتی «واره» و تاثیر آن بر توانمندسازی زنان روستایی (مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان رشتخوار)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1400

خدیجه بوزرجمهری؛ خدیجه جوانی؛ حمید شایان؛ مریم قاسمی


7. پیش بینی سطح تحقق پذیری طرح های احداث صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی با استفاده از الگوی پروبیت ترتیبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1400

سید مجتبی مجاوریان؛ رقیه زاهدیان تجنکی؛ مریم اسدپور کردی


8. بررسی جریان انرژی و انتشار گاز‌های گلخانه‌ای مزارع دیم نخود (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1400

مهدی بابائیان؛ ابوالفضل توسلی؛ مهدی جواهری؛ مصطفی جعفریان


9. بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان با هدف تمرکز زدایی در توسعه اقتصادی روستاها مطالعه موردی: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران تربت حیدریه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1400

نجمه جمالی؛ محمدرضا قریب؛ فاطمه سمسار کرمانی؛ سجاد نیک خواه چمن آباد


14. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر عملکرد بازاریابی صنعت شیلات در شرکت‌های تعاونی کشاورزی روستایی در راستای توسعه روستا

دوره 7، شماره 4، زمستان 1399

سعید عبدالمنافی؛ ابوالفضل باغبانی آرانی؛ یاسر مقصودی گنجه؛ منا پورعیسی؛ مسلم مکرمی


15. بررسی تغییرات الگوی مصرف مواد خوراکی خانوارهای روستایی خراسان‌رضوی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 239-252

ملیحه شیبانی؛ علیرضا کرباسی


16. محدودیت‌های زنان تولیدکننده صنایع‌دستی در روستاهای شهرستان ایرانشهر

دوره 7، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 302-322

صادق اصغری لفمجانی؛ مهدی معصومی؛ نسرین نوروزی


18. تحلیل الگوهای مقیاس معادل خانوارهای شهری و روستایی استان خراسان رضوی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 141-156

سید علی دریجانی؛ هنگامه هندی زاده؛ علیرضا کرباسی


19. شناخت عوامل مؤثر بر امنیت غذایی در مناطق روستایی (مطالعه موردی روستاهای منطقه زهک در استان سیستان و بلوچستان)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 199-209

مجتبی اوکاتی؛ محمود احمدپور برازجانی؛ ولی الله سارانی


22. بررسی عملکرد کرم ابریشم در شهرستان تربت حیدریه

دوره 7، شماره 1، بهار 1399، صفحه 75-84

مسعود علی پناه؛ فائزه قراری


23. دهکده‏زیستی پایدار در حوضه آبخیز سیدعلی

دوره 7، شماره 1، بهار 1399، صفحه 85-101

فاطمه گنج بخش؛ مهدی کلاهی