موضوعات = توسعه روستایی
تعداد مقالات: 39
1. بررسی جریان انرژی و انتشار گاز‌های گلخانه‌ای مزارع دیم نخود (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1400

10.22048/rdsj.2021.298154.1968

مهدی بابائیان؛ ابوالفضل توسلی؛ مهدی جواهری؛ مصطفی جعفریان


2. راهبردهای تحقق مشارکت زنان روستایی در پروژه های توسعه در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1400

10.22048/rdsj.2022.295505.1962

شهره سلطانی؛ مجتبی پالوج


3. تدوین مدل مفهومی زیست‌پذیری با ارزیابی عوامل راهبردی‌

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1400

10.22048/rdsj.2022.293481.1957

چمران موسوی؛ اسماعیل علی اکبری؛ رضا مختاری ملک آبادی


4. مدل سازی و طراحی نقشه سطوح توسعه ی کشاورزی پایدار مناطق روستایی استان‌های همدان و کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1401

10.22048/rdsj.2022.319378.1991

مراد کیخسروی؛ سحر ده یوری؛ سیدمهدی میردامادی


5. شناسایی خوشه‌ روستاهای هدف گردشگری در استان همدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22048/rdsj.2022.251002.1879

رضا موحدی؛ مهرداد پویا


8. بررسی کشت گیاهان دانه روغنی در توسعه پایدار مناطق روستایی حوزه سیستان

دوره 8، شماره 4، دی 1400، صفحه 473-485

10.22048/rdsj.2022.315157.1988

ابوالفضل توسلی؛ سید محمد رضا سید حسینی؛ علیرضا آبده


19. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر عملکرد بازاریابی صنعت شیلات در شرکت‌های تعاونی کشاورزی روستایی در راستای توسعه روستا

دوره 7، شماره 4، اسفند 1399

10.22048/rdsj.2021.260574.1894

سعید عبدالمنافی؛ ابوالفضل باغبانی آرانی؛ یاسر مقصودی گنجه؛ منا پورعیسی؛ مسلم مکرمی


21. محدودیت‌های زنان تولیدکننده صنایع‌دستی در روستاهای شهرستان ایرانشهر

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 302-322

10.22048/rdsj.2021.266488.1908

صادق اصغری لفمجانی؛ مهدی معصومی؛ نسرین نوروزی


23. تحلیل الگوهای مقیاس معادل خانوارهای شهری و روستایی استان خراسان رضوی

دوره 7، شماره 2، تیر 1399، صفحه 141-156

10.22048/rdsj.2020.240699.1859

سید علی دریجانی؛ هنگامه هندی زاده؛ علیرضا کرباسی