کلیدواژه‌ها = روستا
تحلیل عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر صنعت شیر روستاهای استان کرمان

دوره 8، شماره 4، دی 1400، صفحه 487-500

10.22048/rdsj.2021.300318.1972

مهدیه ساعی؛ پیروز شاکری؛ اصغر صالحی؛ صفت الله رحمانی


محدودیت‌های زنان تولیدکننده صنایع‌دستی در روستاهای شهرستان ایرانشهر

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 302-322

10.22048/rdsj.2021.266488.1908

صادق اصغری لفمجانی؛ مهدی معصومی؛ نسرین نوروزی