موضوعات = جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
تعداد مقالات: 7
6. اثرات توسعه گردشگری در روستاهای بخش مرکزی شهرستان بویر احمد

دوره 5، شماره 4، دی 1397، صفحه 427-440

10.22048/rdsj.2019.134843.1739

مهدی نوری پور؛ الهام درخشان؛ زینب شریفی