مقاله پژوهشی اقتصاد کشاورزی
بررسی مسیرهای بازاررسانی ماهی در روستاهای شهرستان اهواز

محمدرضا ارسلان بد؛ آذر شهبازی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1397، صفحه 139-153

https://doi.org/10.22048/rdsj.2018.116908.1706

چکیده
  با گذار از کشاورزی سنتی به مرحله نوین و با فاصله گرفتن مراکز مصرف از نواحی تولید که اکثر قریب به اتفاق آن در مناطق حاشیه‌ای و روستایی قرار گرفته است، موضوع بازاریابی محصولات کشاورزی اهمیت فزاینده‌ای یافته‌ است. با توجه به اهمیت اقتصادی ماهی در اقتصاد کشور و با عنایت به رقابت‌های جهانی در زمینه محصولات کشاورزی و ظرفیت بالای تولید ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد کشاورزی
مقایسه تطبیقی- تحلیلی کارایی تولید و عملکرد محصولات کشاورزی در نظام‌های بهره‌برداری خرده‌مالکی و تعاونی‌تولید روستایی

بهناز نجاتی؛ مفید شاطری؛ محمدرضا بخشی؛ علی اشرفی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1397، صفحه 155-172

https://doi.org/10.22048/rdsj.2018.116326.1705

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی کارایی تولید محصولات زراعی دو نظام بهره‌برداری خرده‌مالکی و تعاونی‌ تولید روستایی در تولید محصولات زراعی می­باشد. جامعه آماری تحقیق بهره­برداران بخش کشاورزی شهرستان خوسف واقع در استان خراسان‌جنوبی می‌باشد. این تحقیق از نظر ماهیت از نوع تحقیقات کمی و با توجه به هدف تحقیق، از نوع تحقیقات کاربردی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
بررسی عوامل مؤثر بر تحولات ساختاری- کارکردی سکونت‌گاه‌های روستایی (مورد مطالعه: بخش کردیان- شهرستان جهرم)

وحید ریاحی؛ صدیقه کرمی نسب؛ مقصود بیات

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1397، صفحه 173-196

https://doi.org/10.22048/rdsj.2018.80666.1642

چکیده
       سکونت­گاه­های انسانی تحت تأثیر عوامل و نیروهای فضاساز، همواره با تأثیرپذیری از فرآیندهای درونی و بیرونی مختلف در حال تغییر و تحول بوده­اند. در این میان سکونت­گاه­های روستایی، به­عنوان جزئی از نظام­های جغرافیایی، که خود متشکل از اجزای مرتبط به یک دیگرند، متأثر از موقعیت و جایگاه مکانی– فضایی، نحوه تعامل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ترویج و آموزش کشاورزی
تحلیل راهبردی نظام ترویج به عنوان ابزار توسعه روستایی

پریوش مرادی؛ عنایت عباسی؛ مجیدرضا خداوردیان

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1397، صفحه 197-215

https://doi.org/10.22048/rdsj.2018.87296.1657

چکیده
  امروزه ترویج متأثر از تغییرات مستمری است که در شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعضای جوامع روستایی یا همان توده­های بهره­بردار از منابع پایه تولید روی­داده و می­دهد؛ از مهم­ترین انتقاداتی که به نظام ترویج کشاورزی وارد شده است، عدم توجه کافی به آینده و آماده‌ نبودن برای مواجهه با این تغییرات است. هدف اصلی این تحقیق تحلیل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
ارزیابی و اولویت‌بندی معیارها و شاخص‌های معیشت پایدار روستایی ایران با استفاده از روش دلفی

فاطمه اسحاقی میلاسی؛ بیت الله محمودی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1397، صفحه 217-232

https://doi.org/10.22048/rdsj.2018.98567.1677

چکیده
  در دستیابی به معیشت پایدار روستایی شناخت دقیق و کامل عوامل مؤثر بر فرآیند شکل­گیری و توسعه مناطق روستایی ضرورت دارد. در این راستا شناسایی و ارزیابی معیارها و شاخص­های پایداری معیشت روستایی می­تواند راهگشا باشد. در این مطالعه سعی بر آن شد از طریق بررسی منابع کتابخانه­ای و سوابق مطالعاتی موجود معیارها و شاخص­های معیشت پایدار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
امکان‌سنجی احداث نیروگاه بادی در شهرستان تربت‌حیدریه جهت توسعه روستایی

احسان تقی زاده طوسی؛ محمد راستی؛ علی غلام ولوجردی؛ مالک امیدی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1397، صفحه 223-265

https://doi.org/10.22048/rdsj.2018.102204.1682

چکیده
  در این تحقیق پتانسیل احداث نیروگاه بادی در شهرستان تربت­حیدریه و روستاهای اطراف آن و ضرورت ایجاد بادشکن در مناطق روستایی این شهرستان مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به وجود نیروگاه بادی در شهرستان نیشابور، با مقایسه سرعت وزش باد در دو شهرستان تربت­حیدریه و نیشابور، پتانسیل امکان احداث نیروگاه بادی در شهرستان تربت­حیدریه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ترویج و آموزش کشاورزی
بررسی عوامل مؤثر بر میزان تمایل به دریافت و تمایل به کم‌کاشت کشاورزان حوضه غرب تالاب جازموریان به منظور احیای تالاب

حسین نوروزی؛ حامد اسکندری دامنه؛ رسول لوایی؛ محسن عادلی ساردویی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1397، صفحه 251-265

https://doi.org/10.22048/rdsj.2018.105212.1685

چکیده
  آب به عنوان یکی از مهترین عوامل زندگی در سطح زمین، علاوه بر نیاز شرب، جهت سایر مصارف مرتبط‌ با انسان و طبیعت اهمیت بسزایی دارد، به‌طوری‌که در اکثر کشورهای جهان مسئله کمبود آب به یک بحران جدی تبدیل شده‌ است. از این‌رو مدیریت منابع آب و حفاظت این منابع اهمیت فراوانی در این راستا پیدا کرده ‌است. ایران جزء مناطق خشک و نیمه‌خشک جهان محسوب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
تحلیل عدم تعادل فضایی توزیع خدمات اقتصادی، اجتماعی دهستان های استان قزوین

فرشته حاجی فتحعلی؛ مرضیه باقرعطاران

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1397، صفحه 267-285

https://doi.org/10.22048/rdsj.2018.97416.1675

چکیده
  چگونگی توزیع امکانات در روستاها بیانگر سطح توسعه­یافتگی مناطق بوده و تعادل در توزیع فضایی امکانات نیز میزان دسترسی جمعیت روستایی را در برخورداری از امکانات بیان می­نماید. با توجه به اینکه در کشورهای توسعه نیافته به طور طبیعی قسمت عمده­ی جمعیت در مناطق روستائی زندگی می­کنند، شناخت ویژگی­های ساختاری سطوح توسعه­یافتگی و ...  بیشتر