مقاله پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
اثرات توسعه گردشگری در روستاهای بخش مرکزی شهرستان بویر احمد

مهدی نوری پور؛ الهام درخشان؛ زینب شریفی

دوره 5، شماره 4 ، دی 1397، صفحه 427-440

https://doi.org/10.22048/rdsj.2019.134843.1739

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات توسعه گردشگری در روستاهای بخش مرکزی شهرستان بویر احمد انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل 1180 خانوار روستایی از دو گروه روستاهای غیرگردشگرپذیر و گردشگرپذیر بوده است که با توجه به جدول نمونه­گیری کرجسی و مورگان 298 خانوار روستایی به عنوان نمونه تعیین شد. نمونه­ها با روش نمونه­گیری تصادفی طبقه‌ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ترویج و آموزش کشاورزی
تاثیر نوآوری بر توسعه روستایی با تاکید بر نقش میانجی کارآفرینی روستایی (مطالعه موردی خراسان شمالی)

رقیه یزدانی؛ مسعود خیراندیش؛ محسن محمدی خیاره؛ هادی امینی

دوره 5، شماره 4 ، دی 1397، صفحه 441-453

https://doi.org/10.22048/rdsj.2019.128807.1729

چکیده
  توسعه روستایی از مهم‌ترین بحث‌هایی است که در هر جامعه‌ای به ویژه در جوامع در حال توسعه مطرح بوده است. با توجه به اهمیت توسعه روستایی و رابطه آن با کارآفرینی روستایی، پژوهش حاضر به بررسی شاخص نوآوری و تأثیر آن بر توسعه روستایی با تاکید بر نقش میانجی کارآفرینی روستایی در استان خراسان شمالی پرداخته است. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ترویج و آموزش کشاورزی
شناسایی موانع و مشکلات واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در روستاهای شهرستان ساری

حسن خدایی استیار؛ حسین راحلی؛ حسین کوهستانی؛ حبیب شجاعی مزدی

دوره 5، شماره 4 ، دی 1397، صفحه 455-467

https://doi.org/10.22048/rdsj.2019.121688.1719

چکیده
  صنایع تبدیلی و تکمیلی به صنایعی گفته می‌شود که به فرآوری و عمل آوری محصولات مختلف کشاورزی می‌پردازد. هدف اصلی این مطالعه بررسی موانع و مشکلات واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی فعال در شهرستان ساری از دیدگاه مدیران می‌باشد که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل192 نفر از مدیران واحدهای صنایع تبدیلی وتکمیلی فعال در شهرستان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جامعه شناسی روستایی
تأثیر مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی بر رفاه اجتماعی مناطق روستایی: مورد مطالعه دهستان بالادربند کرمانشاه

موسی اعظمی؛ سعید هدایتی نیا

دوره 5، شماره 4 ، دی 1397، صفحه 469-489

https://doi.org/10.22048/rdsj.2019.140439.1746

چکیده
  امروزه پل ارتباطی میان دو مفهوم سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی مشهود است تا جائی که می توان اذعان داشت با ذخیره سازی سرمایه اجتماعی بیش‌تر می توان شرایطی را فراهم ساخت که به سطح بالایی از رفاه اجتماعی دست یافت. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی بر رفاه اجتماعی در مناطق روستایی دهستان بالادربند از توابع بخش مرکزی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
بررسی اثر بازارچه‌های مرزی در کیفیت زندگی مناطق روستایی مطالعه موردی: بازارچه مرزی تمرچین پیرانشهر

یعقوب اسفرم؛ حسن استحکام؛ مریم شامانیان؛ رضا اسدی

دوره 5، شماره 4 ، دی 1397، صفحه 491-511

https://doi.org/10.22048/rdsj.2019.136303.1741

چکیده
  در چند دهه اخیر، مفهوم کیفیت زندگی به عنوان یکی از اساسی­ترین مفاهیم توسعه که به بررسی و ارزیابی رفاه فردی و جامعه می­پردازد مورد توجّه محققان، برنامه­ریزان و دولت­ها قرار گرفته است. لذا هدف این پژوهش تحلیل و بررسی اثرات بازارچه مرزی تمرچین روی مؤلفه‌های کیفیت زندگی دهستان پیران می­باشد. روش این پژوهش توصیفی– تحلیلی مبتنی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
آینده‌پژوهی توانمندسازی روان‌شناختی روستاییان در تغییر الگوی معیشت (مطالعه موردی: منطقه سیستان)

محمودرضا میرلطفی؛ محمد ملاشاهی

دوره 5، شماره 4 ، دی 1397، صفحه 513-530

https://doi.org/10.22048/rdsj.2019.118074.1709

چکیده
  یکی از رویکردهای رسیدن به توانمندسازی روانشناختی روستاییان توجه به روحیات و انگیزه­های آنها می­باشد که به افراد این امکان را می­دهد تا با نگاه آینده­پژوهی سرشار از رویدادها، روندها، تصویرها و اقدام­ها، خواسته فعلی خود را بر اساس نیازهای آتی سنجیده و در جهت تغییر الگوی معیشت اقدام کنند. در این راستا هدف پژوهش حاضر، آینده­پژوهی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد کشاورزی
بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط زعفران‌کاران (مطالعه موردی: روستاهای منطقه تربت‌حیدریه)

امیر سالاری؛ علی ماروسی

دوره 5، شماره 4 ، دی 1397، صفحه 531-546

https://doi.org/10.22048/rdsj.2019.152680.1750

چکیده
  هرچند فناوری اطلاعات توجه همگانی زیادی را به خود جلب کرده است، اما تحقیقات کمی برای سنجش میزان پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط کشاورزان صورت گرفته است. هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط زعفران‌کاران روستاهای منطقه تربت‌حیدریه (قطب تولید زعفران جهان) بود. تعداد روستاهای شهرستان تربت حیدریه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ترویج و آموزش کشاورزی
شناسایی و اولویت بندی مهارت های کارآفرینی روستایی: کاربرد تکنیک شبکه عصبی مصنوعی

حمید رستگاری؛ ذکریا محمدی تمری؛ مریم شریف زاده

دوره 5، شماره 4 ، دی 1397، صفحه 547-565

https://doi.org/10.22048/rdsj.2019.117563.1707

چکیده
  امروزه، گسترش فرهنگ کارآفرینی و فراهم ساختن بستر اخلاقی مناسب کسب و کار که یکی از فاکتورهای مؤثر برای توسعه اقتصادی کشورها قلمداد می­شود، در گرو پرورش مهارت­ها، توانمندی­ها و قابلیت­های کارآفرینانه در جوامع است. در این راستا، شناخت ویژگی­ها، مهارت‌ها و توانمندی­های کارآفرینانه، بالاخص صلاحیت­های کارآفرینی روستایی ...  بیشتر