دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 8، زمستان 1394 

علمی پژوهشی

1. ارزیابی سطوح توسعه‌یافتگی مناطق روستایی شهرستان کوهرنگ

صفحه 400-383

صالح شاهرخی ساردو؛ موسی محموذی برام؛ علی سینا مولایی؛ ناصر آقا عباسی


4. مکان یابی استقرار تعاونی های فرآوری محصولات کشاورزی

صفحه 435-446

عادل سلیمانی؛ حسن افراخته؛ رفعت سلیمانی


5. تجزیه رشد ارزش محصولات کشاورزی استان گلستان

صفحه 447-454

فرشید اشراقی؛ معصومه عالمیان؛ رامتین جولایی


7. تعیین راهبرد اقتصادی مناسب برای حفاظت از منابع آب زیرزمینی دشت قزوین

صفحه 477-496

ابوذر پرهیزکاری؛ مهدی خدادادی حسینی؛ حسین تقی زاده رنجبری؛ ابوالفضل محمودی