نویسنده = همایون فرهادیان
تعداد مقالات: 3
1. واکاوی ساختار عاملی چالش‌ها و راهکارهای توسعه کشت کلزا (مورد مطالعه: استان البرز)

دوره 8، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 133-150

آیدا شهریاری؛ همایون فرهادیان؛ مریم محمودی


3. خوشه‌بندی انگور‌کاران استان زنجان براساس رفتار اطلاع‌یابی آنان

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 213-230

پریسا نجفلو؛ عنایت عباسی؛ همایون فرهادیان