کلیدواژه‌ها = کشاورزی
شناسایی نقش زنان‌روستایی در پدافند‌ غیرعامل کشاورزی با تأکید بر محیط-زیست در شهرستان باوی

دوره 3، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 4-4

10.22048/rdsj.2016.15056

زینب مهمدی کربلایی؛ مسعود برادران؛ بهمن خسروی پور؛ منصور غنیان