نویسنده = مهدی چرمچیان لنگرودی
تعداد مقالات: 3
1. نقش فعالیت‌های ترویج بر پذیرش آبیاری قطره‌ای توسط باغداران شهرستان قائم‌شهر

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 213-227

رستم رکنی؛ مهدی چرمچیان لنگرودی