جامعه شناسی روستایی
بررسی تأثیر راهبرد تبدیل روستا به شهر بر سبک زندگی افراد در روستاهای نشتیفان، سلامی و جنگل در استان خراسان رضوی

علی اصغر مهاجرانی؛ منصور حقیقتیان؛ مهدی یوسف نیا

دوره 3، شماره 4 ، بهمن 1395، ، صفحه 461-479

https://doi.org/10.22048/rdsj.2017.29628.1378

چکیده
  تحت تأثیر تبدیل روستا به شهر، عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی گوناگونی سبک زندگی افراد ساکن در نواحی روستایی را دچار تغییر و دگرگونی می‌کنند. سبک زندگی در نحوه گذران اوقات فراغت، پوشاک، تغذیه، مدیریت بدن، سبک معماری و چیدمان داخلی منازل جلوه‌گر می‌شود. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر راهبرد تبدیل روستا به شهر بر سبک زندگی ساکنان روستاهای ...  بیشتر

ترویج و آموزش کشاورزی
سازه‌های تعیین کننده جذب گردشگران در مناطق روستایی از دیدگاه جامعه میزبان روستای اسفیدان، شهرستان بجنورد

پوریا عطائی؛ نسیم ایزدی؛ احمد یعقوبی فرانی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 2-2

https://doi.org/10.22048/rdsj.2016.13612

چکیده
  گردشگری روستایی را می‌توان کلیه فعالیت‌های تفریحی و گردشگری در مناطق روستایی که بر پایه کشاورزی، دامداری، ماهیگیری، هنرها و صنایع دستی، آداب و رسوم محلی و غیره انجام می‌گیرد، نامید. هدف اصلی این پژوهش بررسی تعیین کننده‌های جذب گردشگران در مناطق روستایی از دیدگاه اهالی روستای اسفیدان بوده است. جمعیت این مطالعه، خانوارهای ساکن ...  بیشتر