کلیدواژه‌ها = صادرات
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل ابعاد اقتصادی کشت محصولات فناوری زیستی نوین در مناطق روستایی ایران

دوره 7، شماره 1، بهار 1399، صفحه 19-36

یحیی صافی سیس؛ میلاد جودی دمیرچی؛ مژده ملکی


2. بررسی تأثیر صادرات بر اشتغال در زیر‌بخش‌های کشاورزی ایران

دوره 1، شماره 1، بهار 1393، صفحه 15-28

فرحناز شهریاران؛ صدیقه نبی‌ئیان؛ حسین مهرابی بشر آبادی