اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 933
تعداد پذیرش 229
تعداد عدم پذیرش 391

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 28
تعداد مقالات 237
تعداد مشاهده مقاله 191627
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 130277
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
درصد پذیرش 25 %