نویسنده = رفعت سلیمانی
تعداد مقالات: 1
1. مکان یابی استقرار تعاونی های فرآوری محصولات کشاورزی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 435-446

عادل سلیمانی؛ حسن افراخته؛ رفعت سلیمانی