مقاله پژوهشی ترویج و آموزش کشاورزی
ارزیابی سطوح توسعه‌یافتگی مناطق روستایی شهرستان کوهرنگ

صالح شاهرخی ساردو؛ موسی محموذی برام؛ علی سینا مولایی؛ ناصر آقا عباسی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1394، صفحه 400-383

https://doi.org/10.22048/rdsj.2016.15053

چکیده
  چکیده درک بهتر پدیده‌های جغرافیایی و شناخت علمی مکان‌های جغرافیایی مستلزم در اختیار داشتن اطلاعاتی جامع از مکان‌های مورد نظر است. همچنین آگاهی از پراکنش فضایی و سطوح توسعه‌یافتگی پیش‌نیاز طرح‌ها و برنامه‌های توسعه روستایی محسوب می‌گردد. از این رو، هدف پژوهش حاضر، ارزیابی سطوح توسعه‌‌یافتگی مناطق روستایی شهرستان کوهرنگ می‌باشد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد کشاورزی
بررسی تاثیر نظام بهره برداری بر بهره وری عوامل تولید مطالعه موردی؛ محصول سیب زمینی استان های کردستان و همدان

نسیبه زارعی؛ حسین مهرابی؛ حمیدرضا میرزائی خلیل آبادی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1394، صفحه 401-414

https://doi.org/10.22048/rdsj.2016.15052

چکیده
  در این پژوهش، تأثیر نظام بهره‌برداری بر بهره‌وری محصول سیب‌زمینی در سال زراعی 90-1391 بررسی شده است. داده‌ها بر اساس روش نمونه‌گیری دو مرحله‌ای خوشه‌ی و 208 پرسشنامه از کشاورزان و صاحبان مزارع در استان‌های کردستان و همدان جمع‌آوری گردید. در این مطالعه برای محاسبه تأثیر نظام‌ بهره‌برداری از متغیرهای موهومی در تابع تولید استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ترویج و آموزش کشاورزی
ارزیابی قابلیت کشت انگور دیم در نواحی روستایی شهرستان مریوان با استفاده از روش SWOT در دهستان سرکل

ریحانه سلطانی مقدس؛ مسعود خوران

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1394، صفحه 415-434

https://doi.org/10.22048/rdsj.2016.15057

چکیده
  چکیده دهستان سرکل به دلیل استقرار در مناطق کوهستانی، با مشکلات توسعه فیزیکی و کشاورزی مواجه است. بنابراین با توجه به شرایط اقلیمی خاص خود، شرایط مناسبی برای کشت انگور دیم فراهم‌ شده است. هدف تحقیق شناخت توانمندی‌ها و پتانسیل‌های محیطی و قابلیت‌ها و مزیت‌های تولیدی محصول انگور دیم جهت برنامه‌ریزی متناسب با امکانات بالقوه و بالفعل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
مکان یابی استقرار تعاونی های فرآوری محصولات کشاورزی

عادل سلیمانی؛ حسن افراخته؛ رفعت سلیمانی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1394، صفحه 435-446

https://doi.org/10.22048/rdsj.2016.15058

چکیده
  تبیین و شناسایی مناطق دارای پتانسیل‌های اقتصادی، به‌ویژه در عرصه تولید و فرآوری محصولات کشاورزی و سرمایه‌گذاری هدفمند در مناطق روستایی، یکی از مباحث مهم برنامه‌ریزی روستایی و منطقه‌ای محسوب می‌شود که نقش ارزنده‌ای در افزایش اشتغال، درآمد، بهره‌وری و بهبود معیشت روستائیان کشور ایفا می‌کند. در این راستا، هدف کلی پژوهش حاضر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد کشاورزی
تجزیه رشد ارزش محصولات کشاورزی استان گلستان

فرشید اشراقی؛ معصومه عالمیان؛ رامتین جولایی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1394، صفحه 447-454

https://doi.org/10.22048/rdsj.2016.15059

چکیده
  بخش کشاورزی در ایران از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار است. برای برنامه‌ریزی دقیق در بخش کشاورزی، باید عوامل مؤثر بر رشد این بخش شناخته شوند. یکی از جنبه‌های رشد بخش کشاورزی، رشد تولیدات در این بخش می‌باشد. در این تحقیق تلاش شده تا با رویکردی مناسب، اجزای تشکیل‌دهنده این رشد برای محصولات منتخب استان گلستان که به‌عنوان یکی از قطب‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد کشاورزی
تعیین برنامه زراعی به منظور تولید محصولات ارگانیک در مناطق منتخب استان کرمان

محمود احمدپور برازجانی؛ هادی نیکویی دستجردی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1394، صفحه 455-476

https://doi.org/10.22048/rdsj.2016.15050

چکیده
  به موازات افزایش روز افزون جمعیت جهانی، یکی از بزرگترین چالش‌های پیش روی جامعه بشری در دهه‌های اخیر مسئله امنیت غذایی و افزایش تولیدات کشاورزی بوده است. این امر سبب استفاده بیش از حد از سموم و کودهای شیمیایی و آثار زیان‌بار آن شده است. در سال‌های اخیر اقداماتی در جهت بازگشت به سمت کشاورزی ارگانیک آغاز شده است. مبنای پژوهش حاضر، برنامه‌ریزی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد کشاورزی
تعیین راهبرد اقتصادی مناسب برای حفاظت از منابع آب زیرزمینی دشت قزوین

ابوذر پرهیزکاری؛ مهدی خدادادی حسینی؛ حسین تقی زاده رنجبری؛ ابوالفضل محمودی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1394، صفحه 477-496

https://doi.org/10.22048/rdsj.2016.15051

چکیده
  دشت قزوین یکی از دشت‌های مستعد کشور برای تولید محصولات کشاورزی است که حفر چاه‌های بیش از حد و استفاده بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی طی دو دهه اخیر سبب افت سطح آبخوان‌ها و منفی شدن بیلان آب زیرزمینی در آن شده است. برای حفاظت از منابع آب زیرزمینی این دشت نیاز است که راه‌کارها و برنامه‌های سیاستی مناسبی در این زمینه به‌کارگرفته شوند. ...  بیشتر