نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

2 استاد اقتصادکشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده

با توجه به نیاز به توسعه روستاها و نیاز روز افزون جامعه به غذا و رشد جمعیت و کاهش منابع غذایی، یکی از مهمترین مسائلی که توجه دولتمردان، اندیشمندان و محققان را به خود معطوف داشته است، لزوم گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی روستایی است. صنایع تبدیلی با به کارگیری محصولات کشاورزی به عنوان مواد اولیه می‌تواند عاملی برای توسعه روستاها و استفاده بهتر از این محصولات تلقی گردد. لذا در این پژوهش با تحلیل عوامل مؤثر بر صادرات این محصولات پس از بررسی مطالعات پیشین و مصاحبه حضوری با شصت نفر از خبرگان این امر در استان خراسان رضوی، عوامل مؤثر بر صادرات محصولات صنایع غذایی در پنج گروه اصلی؛ عوامل کلان اقتصادی، عوامل تجاری و بازار، عوامل فنی و تخصصی، عوامل مالی و اعتباری و عوامل فرآیند مبادله دسته‌بندی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از تکنیک تحلیل مسیر برای بررسی چگونگی اثرگذاری این گروه‌ها استفاده شد. نتایج نشان داد که عوامل کلان اقتصادی، عوامل تجاری و بازار و عوامل مالی و اعتباری به صورت مستقیم و عوامل فنی و تخصصی و عوامل فرایند مبادله بصورت غیرمستقیم، صادرات محصولات صنایع غذایی را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of the Factors Affecting the Export of Food Industry Products: Rural Development Approaches

نویسندگان [English]

  • Azam Nejatianpour 1
  • Abdolkarim Esmaeili 2

1 M.Sc. Agricultural Economics, Shiraz University

2 Professor, Department of Agricultural Economics, Shiraz University

چکیده [English]

Rural development is necessary due to the growth in population and the reduction of food resources. Thus, development of rural agro industries is one of the most important issues for politicians and researchers. The agro industry can play an important role in the use of agricultural products as raw materials and the ensuing development of rural areas. Therefore, this study was carried out aimed at the analysis of factors affecting the export of food industry products in the Khorasan Razavi province. For this purpose, the factors were classified into five main groups based on a review of previous studies and viewpoints of that were obtained after interviewing with  sixty experts in this field, These five groups are: macroeconomic, business and market, technical, financial and credit and the exchange process factors for analysis. Then Path Analysis Models were used for analyzing the impact of these factors. The results showed that macro economic, business and market and financial and credit factors have direct effects on the export of the products of the food industry. Furthermore, technical and exchange process factors have an indirect effect on the export of products of the food industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Food Industry Products
  • Path Analysis Model
  • Khorasan Razavi Province
سازمان صنعت، معدن و تجارت. 1389. قابل دستیابی در: http://www.mimt.gov.ir. آخرین دسترسی: 2/5/1394.
نوری، س. و نیلی پور، ش. ۱۳۸۶. اولویت بندی توسعۀ صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی با استفاده از روش دلفی شهرستان فلاورجان – استان اصفهان. پژوهش های جغرافیایی، (61):۱۶۱-۱۷۷.