توسعه روستایی
بررسی تشکل‌ سنتی «واره» و تاثیر آن بر توانمندسازی زنان روستایی (مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان رشتخوار)

خدیجه بوزرجمهری؛ خدیجه جوانی؛ حمید شایان؛ مریم قاسمی

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 267-284

https://doi.org/10.22048/rdsj.2021.276876.1923

چکیده
  «واره» سمن خود جوش دیرینه‌ای است که به عنوان نمود مشارکت زنان روستایی، در توانمند‌سازی آنان از دیرباز نقش بسزایی داشته است. هدف تحقیق حاضر، بررسی وضعیت این سمن، نقاط قوت و ضعف و تاثیر آن بر توانمندسازی زنان روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشتخوار است. اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبۀ نیمه‌ساختارمند با نمونه‌ای برگزیده از سرگروه‌ها ...  بیشتر

ترویج و آموزش کشاورزی
بررسی موانع و مشکلات توسعه فن آوری ورمی کمپوست (مورد مطالعه: سایت‌های فعال ورمی کمپوست استان کرمانشاه)

ماریه صحرایی؛ کیومرث زرافشانی

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1394، ، صفحه 319-336

https://doi.org/10.22048/rdsj.2015.15043

چکیده
  یکی از راه‌های کسب درآمد در مناطق روستایی که می‌تواند وضع اقتصادی و معیشتی روستاها را بهبود بخشد، تولید ورمی کمپوست با استفاده از فضولات دامی و پسماندهای کشاورزی می‌باشد. این فناوری از ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی حائز اهمیت است، اما با مشکلات و موانع زیادی جهت توسعه مواجه است. توسعه این فناوری در استان کرمانشاه ...  بیشتر