نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه گیلان

2 استادیار گروه مدیریت کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت

3 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت

چکیده

مطالعه حاضر با هدف شناسایی انواع خدمات کشاورزی در مراکز جهاد کشاورزی گیلان و به روش توصیفی- همبستگی تلاش دارد تقاضای خدمات روستاییان را اولویت‌بندی، میزان نقش عوامل موثر در خدمت‌رسانی مراکز را با تحلیل تمایزی تعیین و همبستگی بین تقاضای خدمات کشاورزی با خدمات آموزشی مراکز را با ضریب اسپیرمن محاسبه نماید. نتایج نشان داد پنج تقاضای خدمات روستایی که در الویت قرار داشتند، مربوط به تسهیلات ماشین‌آلات کشاورزی، حواله‌نویسی کود، تسهیلات واحدهای دام و طیور، سهمیه سوخت ادوات و زراعت برنج بودند. همچنین تشکیل کلاس‌های آموزشی با توجه به نیاز آموزشی روستاییان صورت پذیرفته بود و عامل ستادی نقش بیشتری نسبت به عوامل نیروی‌انسانی و هماهنگی‌روستایی در ارائه خدمات به خود اختصاص داد. با توجه به این که الویت‌های تقاضای خدمات از مراکز مستلزم تامین اعتبار می‌باشند، مشارکت روستاییان در تاسیس صندوق‌های محلی جهت تامین تسهیلات ماشین‌آلات کشاورزی که اولین تقاضایشان محسوب می‌شود و توافق به مالکیت مشاع ادوات، گزینه مناسبی است تا همچنین صندوق بتواند در تامین دیگر نهاده‌ها و اعتبارات نیز موثر باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prioritizing Agricultural Services and Identifying Effective Factors on Serving in Guilan Agricultural Jihad Centers

نویسندگان [English]

  • Mohammad Karim Motamd 1
  • Mohammad Sadegh Allahyari 2
  • Seyed Jaber Alavion 3

1 Department of Rural Development, University of Guilan

2 Department of Agricultural Management, Rasht Branch, Islamic Azad University

3 Young Researchers and Elite Club, Rasht Branch, Islamic Azad University

چکیده [English]

In order to identify different agricultural services, by correlation-descriptive method, the present study attempts to prioritize demands of villagers for agricultural services, determine the role of effective factors on serving villagers through discriminant analysis and compute correlation between demands of agricultural services with education services through Spearman's Coefficient in Guilan Agricultural Jihad centers. The results showed that the five demands of services which had the priority were related to applicants of agricultural machines, draft discussion for fertilizer, facilities for livestock and poultry units, quota of fuel for agricultural machines and agricultural units and demands related to rice agronomy. In addition,educational services had a positive correlation with educational needs of villagers and staff factor enjoyed more important role in compare with human resource factor, equipment and rural coordination to offer services. Regarding that priorities in service demands from the centers requires providing credits, cooperation to establish local funds to provide agricultural machines which is the first demands of villagers and agreeing with collective ownership of these agricultural instruments are proper options so that the fund could be effective to provide other inputs and credits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Demands of Villagers for Agricultural Services
  • Education services
  • Factors for serving