جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
نقش تسهیلات مسکن روستایی در تحولات کالبدی روستاهای شهرستان خوانسار

اصغر نوروزی؛ بهروز قرنی آرانی؛ احمد عظیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1402

https://doi.org/10.22048/rdsj.2023.375303.2064

چکیده
  مسکن از نیازهای اولیه انسان و جزئی از هویت روستا است و در دهه‌های اخیر به دلایل مختلف زمینه‌ساز تحولات کالبدی سکونتگاه‌های روستایی شده است. پژوهش حاضر بر تجزیه و تحلیل پیامدهای کالبدی برخورداری روستاهای شهرستان خوانسار از تسهیلات مسکن روستایی تصریح و تأکید دارد و در تلاش است تا «کیفیت مصالح»، «کیفیت سازه‌ای»، «ساختار ...  بیشتر