جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
آینده‌پژوهی توانمندسازی روان‌شناختی روستاییان در تغییر الگوی معیشت (مطالعه موردی: منطقه سیستان)

محمودرضا میرلطفی؛ محمد ملاشاهی

دوره 5، شماره 4 ، دی 1397، ، صفحه 513-530

https://doi.org/10.22048/rdsj.2019.118074.1709

چکیده
  یکی از رویکردهای رسیدن به توانمندسازی روانشناختی روستاییان توجه به روحیات و انگیزه­های آنها می­باشد که به افراد این امکان را می­دهد تا با نگاه آینده­پژوهی سرشار از رویدادها، روندها، تصویرها و اقدام­ها، خواسته فعلی خود را بر اساس نیازهای آتی سنجیده و در جهت تغییر الگوی معیشت اقدام کنند. در این راستا هدف پژوهش حاضر، آینده­پژوهی ...  بیشتر