فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دانشگاه تربت‌حیدریه، پس از کسب شرایط لازم، در پایگاه Directory of Open Access Journals  نمایه شد. پایگاه نشریات با دسترسی آزاد (DOAJ) در سال 2003 در دانشگاه لند سوئد شروع به کار کرده است و امروزه حدود 9000 نشریه با دسترسی آزاد در تمام زمینه های علم و فناوری، پزشکی، علوم اجتماعی و علوم انسانی را پوشش می دهد و به عنوان یکی از بزرگ ترین و شناخته شده ترین فهرست مجلات پژوهشی با دسترسی کاملاً آزاد و رایگان است .در این پایگاه محققان می توانند به تعداد زیادی از مجلات الکترونیک رایگان در تمامی حوزه ها به زبان انگلیسی و تعدادی از زبان های دیگر به صورت تمام متن دسترسی داشته باشند. تمام مجلات این پایگاه به صورت رایگان و تمام متن و بدون محدودیت دسترس پذیرند. پایگاه مذکور پایگاهی جامع و دارای ساختاری ساده بوده که تمام موضوعات علمی را دربر می گیرد. همه عناوین در پایگاه DOAJ روزآمد هستند و مجلاتی که دیگر منتشر نمی شوند، از این پایگاه حذف می گردند؛ مگر اینکه عناوین دیگری جایگزین آنها شده باشد؛ و این رویکرد، مزیت آشکاری است، زیرا در این صورت می توان از فهرست عناوین موجود در این پایگاه برای پی بردن به وجود مجلات جاری و فعالِ دسترسیِ آزاد استفاده کرد.

یکی از نقاط قوت راهنمای مجلات دسترسی آزاد، تنوع آن است؛ در واقع این پایگاه مجلات را به تمام زبانها در بردارد و اکنون در این پایگاه، زبان انگلیسی رایج ترین زبان است. این عناوین در پایگاه، گستره کاملی از حوزه های دانشگاهی را پوشش می دهند. عضویت در DOAJ درحقیقت بیانی روشن از نیت نشریه بوده و نشان دهنده تعهد تیم نشریه به کیفیت و دسترسی آزاد به مقالات داوری شده است.