فراخوان مقالات دومین همایش بین المللی توسعه روستایی

فراخوان مقالات دومین همایش بین المللی توسعه روستایی

 انجمن توسعه روستایی ایران و دانشگاه تربت حیدریه در نظر دارند با مشارکت نهادهای علمی، ادارات دولتی و سازمانهای خصوصی کشور دومین کنفرانس بین المللی توسعه روستایی را با محوریت راهبردهای توسعه روستایی برگزار کنند. 

 بدینوسیله از همه اساتید، دانشجویان، متخصصین و پژوهشگران و علاقه مندان رشته های مختلف علمی مرتبط دعوت می شود با ارسال مقاله و شرکت در همایش ما را در برگزاری موفق آن یاری رسانند.

  تاریخ های مهم:

آخرین مهلت دریافت چکیده مقالات: 1/10/1393

اعلام نتایج داوری: 15/10/93

آخرین مهلت دریافت اصل مقالات: 1/11/93

داوری نهایی: 25/11/93

زمان برگزاری همایش: 29 و 30 بهمن ۱۳۹۳


همایش


ایمیل ارسال مقالات همایش    irda1393@gmail.com

وب سایت همایش   http://www.cthu.ir


تشکیلات همایش:

رئیس همایش و شورای سیاست گذاری: دکتر محمد حسین کریم
دبیر همایش و شورای سیاست گذاری: دکتر علیرضا کرباسی
رییس شورای علمی همایش: دکتر رکن الدین افتخاری
دبیر شورای علمی همایش: دکتر سید مهدی میردامادی
رئیس شورای اجرایی: دکتر علیرضا کرباسی
دبیر شورای اجرایی: دکتر فاطمه رستگاری پور
دبیر همکاری های بین المللی: دکتر مصیب پهلوانی