مقاله پژوهشی توسعه روستایی
بررسی تغییرات الگوی مصرف مواد خوراکی خانوارهای روستایی خراسان‌رضوی

ملیحه شیبانی؛ علیرضا کرباسی

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 239-252

https://doi.org/10.22048/rdsj.2021.242180.1862

چکیده
  با توجه به تنوع الگوی مصرف خانوارها و اهمیت چگونگی اختصاص درآمد محدود خانوار به کالاها و خدمات مختلف، بررسی رفتار مصرفی خانوارها با استفاده از برآورد کشش مخارج، جایگاه ویژه‌ای در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دارد. لذا در این مطالعه از داده­های خام مرکز آمار ایران در دو سال متوالی 1396 و 1397 جهت تجزیه و تحلیل رفتار مصرف موادغذایی خانوارهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ترویج و آموزش کشاورزی
مدل‌یابی معادله ساختاری پذیرش نهاده‌های زیستی توسط شالیکاران شهرستان ساری

مهدی چرمچیان لنگرودی

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 253-266

https://doi.org/10.22048/rdsj.2021.259059.1891

چکیده
  توسعه کاربرد نهاده­های طبیعی و زیستی در راستای دستیابی به شالیکاری پایدار مهم و ضروری به نظر می­رسد و شالیکاران را بایستی برای پذیرش شالیکاری پایدار و ارگانیک آماده نمود. ایجاد نگرش مثبت در شالیکاران نسبت به نهاده­های زیستی برنجکاری و پذیرش آنها از اولویت و اهمیت زیادی برخوردار است. هدف از این مطالعه، مدل­سازی معادله ساختاری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
تحلیل اثرات صندوق کارآفرینی امید در توسعه اقتصادی سکونتگاه های روستایی(مطالعه موردی: شهرستان خوی)

وحید ریاحی؛ فرهاد جوان؛ امید شیخکانلوی میلان

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 267-285

https://doi.org/10.22048/rdsj.2021.266215.1906

چکیده
  امروزه توسعه اقتصادی سکونتگاه‌های روستایی مهم‌ترین راهکار توسعه روستایی در کشورهای جهان سوم محسوب می‌شود مؤسسات مالی و صندوق‌های قرض‌الحسنه زیادی وجود دارند که می‌توانند از طریق ارائه اعتبارات خرد با بهره کم نقش بسزایی در توسعه اقتصادی روستاها در بخش‌های مختلف، کارآفرینی، اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی داشته باشند از این رو ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جامعه شناسی روستایی
دیدگاه زنان روستایی در مورد تأثیر طرح توان‌افزایی جامعه محلی شهرستان قلع‌گنج بر توانمندسازی زنان (مورد: دهستان سرخ‌قلعه)

نازیلا جشان شهریاری؛ حمید جلالیان؛ احمد حاج علیزاده؛ سعید نصیری زارع

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 287-301

https://doi.org/10.22048/rdsj.2021.242421.1863

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مطالعه تأثیر اجرای طرح توان‎افزایی جامعه محلی شهرستان قلعه‌گنج در استان کرمان بر توانمندسازی زنان در روستاهای دهستان سرخ‌قلعه انجام شد. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، تحلیلی- همبستگی است. جامعه آماری 975 نفر از زنان روستایی تحت پوشش این طرح در دهستان سرخ‎قلعه بود که 138 نمونه براساس فرمول کوکران به دست ...  بیشتر

مقاله پژوهشی توسعه روستایی
محدودیت‌های زنان تولیدکننده صنایع‌دستی در روستاهای شهرستان ایرانشهر

صادق اصغری لفمجانی؛ مهدی معصومی؛ نسرین نوروزی

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 302-322

https://doi.org/10.22048/rdsj.2021.266488.1908

چکیده
  تولیدات صنایع­دستی می­تواند زمینۀ مناسبی را برای کسب درآمد بیشتر در نواحی روستایی ایجاد نماید. با توجه به اهمیت تولیدات صنایع­دستی در معیشت خانوارهای روستایی شهرستان ایرانشهر، هدف پژوهش حاضر بررسی محدودیت­های پیش­روی زنان روستایی در تولید صنایع‌دستی در روستاهای این شهرستان بود. این تحقیق به روش توصیفی و علی – مقایسه‌ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
تحلیل پیشران‌های کلیدی اثرگذاری شاخص‌های روستای خلاق بر پایداری سکونتگاه‌های روستایی با رهیافت آینده‌پژوهی (مطالعه موردی: منطقه سیستان)

حسنعلی جهانتیغ؛ علی اکبر عنابستانی؛ محمود رضا میرلطفی؛ امیدعلی خوارزمی

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 323-345

https://doi.org/10.22048/rdsj.2021.257221.1885

چکیده
  در بازۀ زمانی کنونی، رهیافت روستای خلاق به عنوان دیدگاهی نو در زمینۀ توسعۀ روستایی تلاش دارد تا بستر زندگی با کیفیت و خلاقانه را در مناطق روستایی مهیا سازد. بنابراین هدف مطالعۀ حاضر استخراج شاخص‌های روستای خلاق در سکونتگاه‌های روستایی منطقۀ سیستان و شناسایی پیشران‌های کلیدی مؤثر برای گسترش زمینه‌های خلاقیت روستاییان است. برای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد کشاورزی
توانمندی اقتصادی- اجتماعی زنان روستایی و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه: اعضای صندوق‌های اعتبارات خرد زنان روستایی استان زنجان)

شهرام مقدس فریمانی؛ مهدیه السادات میرترابی؛ سیدسهیل قائم مقامی

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 347-363

https://doi.org/10.22048/rdsj.2021.250336.1877

چکیده
  در دنیای کنونی نیل به اهداف توسعه بدون استفاده از ذخایر نیمی از جمعیت جامعه یعنی زنان امری غیرممکن است. توانمندسازی اقتصادی-اجتماعی زنان یک پیش نیاز برای توسعه پایدار و رشد اقتصادی به شمار می­آید، بنابراین هدف از این پژوهش که در سال 1398 اجرا گردید، شناسایی تبیین‌کننده­های توانمندی اقتصادی-اجتماعی زنان روستایی و عوامل مؤثر بر آن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ترویج و آموزش کشاورزی
تحلیل روابط بین عملکرد زعفران و مدیریت آبیاری کشاورزان زعفرانکار مناطق روستایی تربت‌حیدریه و فاروج

علیجان سالاریان؛ حسن فیضی؛ امیر سالاری

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 365-376

https://doi.org/10.22048/rdsj.2021.258176.1888

چکیده
  به منظور بررسی رابطه بین آبیاری تابستانه با عملکرد زعفران، مطالعه‌ای در روستاهای منطقه تربت‌حیدریه (خراسان‌رضوی) و فاروج (خراسان‌شمالی) صورت پذیرفت. بدین منظور با مصاحبه رودررو با تعدادی از کارشناسان و کشاورزان پیشرو، پرسشنامه‌هائی در سال 1398 تهیه و تکمیل گردید. براین اساس تعداد 91 مزرعه (با مساحت قطعات 5/0 تا 7 هکتاری) زعفران با سنین ...  بیشتر