مقاله پژوهشی توسعه روستایی
مطالعه و تحلیل اثرات حکمروایی خوب بر بهبود احساس امنیت اجتماعی روستاییان، مطالعه موردی: شهرستان اردبیل

وکیل حیدری ساربان

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1399، صفحه 121-139

https://doi.org/10.22048/rdsj.2020.233282.1853

چکیده
  احساس ناامنی از مهم‌ترین دغدغه‌های جوامع معاصر، در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته است علاوه بر این، به عقیده برخی از صاحب نظران، به لحاظ هستی‌شناختی مقوله احساس امنیت اجتماعی نسبت به مقوله امنیت اجتماعی در جایگاه رفیع‌تری قرار دارد که امروزه رویکرد غالب در تقویت احساس امنیت اجتماعی رویکرد حکمروایی خوب می‌باشد. از این رو، هدف ...  بیشتر

مقاله پژوهشی توسعه روستایی
تحلیل الگوهای مقیاس معادل خانوارهای شهری و روستایی استان خراسان رضوی

سید علی دریجانی؛ هنگامه هندی زاده؛ علیرضا کرباسی

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1399، صفحه 141-156

https://doi.org/10.22048/rdsj.2020.240699.1859

چکیده
  مقیاس معادل شاخصی برای مقایسه رفاه میان خانوارها با تعداد اعضای متفاوت است. مقیاس معادل بیان می‌کند که با افزایش بعد یک خانوار چه میزان مخارج اضافی نیاز است تا آن خانوار به رفاهی برابر یک خانوار مرجع _خانوار با دو بچه_ دست یابد. از آنجا که خط فقر در سال 1397 در خراسان رضوی رو به رشد بوده است و همچنین خط فقر در نقاط مختلف ایران دارای تفاوت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد کشاورزی
شناسایی عوامل مؤثر در تغییر کاربری اراضی کشاورزی روستای بلگور در شهرستان صومعه سرا

زهرا بهره مند پاسکه؛ محمد کاوسی کلاشمی

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1399، صفحه 157-170

https://doi.org/10.22048/rdsj.2020.241518.1861

چکیده
  یکی از معضلات اساسی در کشاورزی استان گیلان، تغییر کاربری اراضی است. تغییر کاربری اراضی کشاورزی در این استان سالیانه بخشی از اراضی حاصلخیز را از چرخه تولید خارج می کند. هدف اصلی این پژوهش شناسایی پیشران های مؤثر بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی در روستای بلگور می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی است و ماهیت توصیفی- تحلیلی دارد. برای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جامعه شناسی روستایی
تحلیل کانونی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در عملیات پس از برداشت محصولات کشاورزی (موردمطالعه: دشت مغان)

میلاد جودی دمیرچی؛ مژده ملکی؛ یوسف حجازی

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1399، صفحه 171-183

https://doi.org/10.22048/rdsj.2020.236168.1856

چکیده
  مشارکت زنان در فعالیت‌های کشاورزی اهمیت بسیاری دارد. تحقیق حاضر با هدف تحلیل کانونی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در عملیات پس از برداشت محصولات کشاورزی در دشت مغان، به انجام رسید. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه باغداران دشت مغان (1303N=) بود که با استفاده از فرمول کوکران 210 نفر از آنان به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد کشاورزی
الگوی مصرف انرژی و بررسی کارایی آن در باغات انار مطالعه موردی: روستای دوغ‌آباد، شهرستان مه‌ولات

فاطمه رستگاری پور؛ تینا مرتضوی نیا

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1399، صفحه 185-198

https://doi.org/10.22048/rdsj.2020.244078.1868

چکیده
  در این پژوهش میزان مصرف انرژی و کارایی آن برای تولید انار در مناطقی از شهرستان مه‌ولات استان خراسان‌رضوی با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها بررسی گردید. اطلاعات موردنیاز مطالعه از طریق تکمیل 80 پرسش‌نامه بین کشاورزان باغات انار در سال 2017 تکمیل گردید. با توجه به داده-های گرد‌آوری شده از مطالعه میدانی در خصوص نحوه انجام عملیات زراعی در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی توسعه روستایی
شناخت عوامل مؤثر بر امنیت غذایی در مناطق روستایی (مطالعه موردی روستاهای منطقه زهک در استان سیستان و بلوچستان)

مجتبی اوکاتی؛ محمود احمدپور برازجانی؛ ولی الله سارانی

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1399، صفحه 199-209

https://doi.org/10.22048/rdsj.2020.243527.1865

چکیده
  استقرار امنیت غذایی خانوارها از جمله اهداف‏ برنامه‏های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر کشوری است. بنابراین، برآورد سطح امنیت غذایی خانوارها اهمیت ویژه‏ای دارد. در تحقیق حاضر، وضعیت امنیت غذایی روستاهای شهرستان زهک با استفاده از شاخص استراتژی مقابله در سال‏ 1395 بررسی شده است. نتایج نشان داد که حدود 80 درصد از خانوارهای مورد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
عوامل موثر در عملکرد خدمات دفاتر ICT در راستای هوشمندسازی روستاها ( مطالعه موردی:روستاهای شهرستان طبس)

فرحناز اکبراقلی؛ مجسن قاسمی

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1399، صفحه 211-220

https://doi.org/10.22048/rdsj.2020.229796.1851

چکیده
  شکل غالب و گام اول در هوشمندسازی مناطق روستائی، ایجاد دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) است. نواحی روستایی به علت بعد مسافت و پراکندگی، از بسیاری امکانات محروم مانده اند و استفاده از فناوری های هوشمند می تواند به شکلی موثر در ارائه خدمات (آموزشی, اداری, بانکی و...) نقش داشته باشد. از ان جا که عملکرد دفاتر در تسریع روند هوشمند سازی روستاها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ترویج و آموزش کشاورزی
بررسی توانایی و نقش تشکل های محلی در ترویج و انتقال یافته های تحقیقاتی پسته در استان کرمان

محمد عبدالهی عزت آبادی

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1399، صفحه 221-234

https://doi.org/10.22048/rdsj.2020.226077.1845

چکیده
  در برنامه‌ریزی توسعه پایدار، رویکرد مبتنی بر نظام محلی ضروری بوده و نقش مشارکتی جامعه محلی برای تسهیل روند تصمیم‌گیری غیر متمرکز، اساسی است. در این پژوهش، نقش پنج تشکل محلی شامل شورای اسلامی روستا، بسیج، تعاونی تولید کشاورزی، هیات امنای مسجد و تشکل مدیریت چاه کشاورزی، در ترویج و انتقال یافته‌های تحقیقاتی در مناطق پسته‌کاری استان ...  بیشتر