نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

2 دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده

گیاهان دارویی در طول زندگی بشر از اهمیت خاصی برخوردار بوده‌اند. از آنجا که در ایران تنوع گیاهان دارویی بسیار زیاد است، صادرات این نوع گیاهان می تواند ارزآوری زیادی برای ایران داشته باشد. در این مطالعه با توجه به داده های سال های 1997 تا 2020 در فائو چهار نوع از گیاهان دارویی با نام های رازیانه، بادیان، انیسون و گشنیز برای خوشه بندی بازارهای هدف صادراتی (20 کشور برتر) استفاده شدند. این 20 کشور بر اساس شاخص های سهم بازار، اندازه بازار، رشد بازار، استمرار صادرات، ساختار بازار، مزیت رقابتی و قیمت صادراتی انتخاب شده و سپس با استفاده از تکنیک خوشه بندی k-means و توسط نرم افزار SPSS، خوشه بندی شدند. نتایج نشان داد بازارهای هدف صادراتی ایران بر اساس اولویت قیمت صادراتی باید به چهار خوشه تقسیم بندی شوند. پاکستان، امارات و اوکراین در یک خوشه (خوشه اول)، پرو، هند، چین، بنگلادش، بحرین، ترکیه، قطر و کویت در یک خوشه (خوشه دوم)، ژاپن و کره در خوشه سوم و کشورهای سنگاپور، انگلستان، کلمبیا، مالزی، اسپانیا، بلژیک، آلمان و روسیه در خوشه چهارم قرار می گیرند. بنابراین، پیشنهاد می شود صادرات به کشورهایی که در خوشه اول قرار دارند، افزایش یابد. از طرفی می توان با قیمت کمتر، صادرات بیشتری به کشورهای اطراف ایران داشت. از آنجا که کشورهای خوشه چهارم بازارهای نویی برای گیاهان دارویی ایران هستند و با صادرات به این کشورها می توان ارز بیشتری به دست آورد. همچنین پیشنهاد می شود، دولت به صادرات گیاهان دارویی که دارای کشش تقاضای جهانی بالایی هستند، توجه بیشتر داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Clustering the target markets of Iranian medicinal plants export

نویسندگان [English]

  • Mashaallah salarpoor 1
  • Mojtaba Okati 2

1 Assistant Professor of Agricultural Economics, Department of Agricultural Economic, Faculty of Agriculture, University of Zabol

2 PhD student in Agricultural Economic, University of Zabol

چکیده [English]

Medicinal plants have been great importance throughout human life. Because the variety of medicinal plants in Iran is huge, exporting these types of plants can be a great deal for Iran. In this study, according to data from 1997 to 2020 in FAO, four types of herbs, fennel, anise, badian, and coriander were used to cluster the target export markets (the top 20 countries). These 20 countries were selected based on market share indicators, market size, market growth, export continuity, market structure, competitive advantage and export price, then clustered using k-means clustering technique and SPSS software. The results showed that Iran's export target markets should be divided into four clusters based on export price priority. Pakistan, UAE and Ukraine in one cluster (first cluster), Peru, India, China, Bangladesh, Bahrain, Turkey, Qatar and Kuwait in one cluster (second cluster), Japan and Korea in third cluster and Singapore, UK, Colombia, Malaysia, Spain, Belgium, Germany and Russia are in the fourth cluster. Therefore, it is suggested to increase exports to the countries in the first cluster. On the other hand, it is possible to export more to countries around Iran at a lower price. Because the countries of the fourth cluster are new markets for Iranian medicinal plants, more currency can be earned by exporting to these countries. It is also suggested that the government pay more attention to the export of medicinal plants that have a high global demand.

کلیدواژه‌ها [English]

  • K-Means technique
  • market size
  • export price
  • export continuity
  • Medicinal Plants