نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد کشاورزی، استادیار و عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصادکشاورزی و توسعه روستایی

2 دکتری حسابداری، رییس امور مالی شرکت گاز استان هرمزگان، هرمزگان، ایران

چکیده

در این مطالعه به شناسایی، ارزیابی و اولویت­بندی ریسک­های انتقال و توزیع گاز به مناطق روستایی و ارائه راهکارهای لازم جهت پوشش آن­ها پرداخته شد. برای این منظور جهت گردآوری داده­های مورد نیاز، پرسشنامه طراحی شده میان نمونه تعیین شده (به روش گلوله برفی) از خبرگان صنعت گاز کشور و بویژه استان هرمزگان توزیع شد و از میان آن­ها 17 پرسشنامه تکمیل و دریافت شد. همچنین، جهت تجزیه­وتحلیل داده­ها از تکنیک دلفی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، تکنیک دیمتل (DEMATEL) و فرآیند تحلیل شبکه­ای (ANP) استفاده شد. نتایج نشان داد بطورکلی 31 ریسک در 5 معیار اصلی در انتقال و توزیع گاز به مناطق روستایی وجود دارد که به استثنای ریسک­های: تغییر در قوانین سرمایه­گذاری داخلی، تغییر در مفاد قرارداد و تغییر در فناوری، که در محدوده زرد (احتیاط) می­باشند، تمامی ریسک­های شناسایی شده در محدوده قرمز (خطر) هستند. همچنین، در میان معیارهای اصلی به­ترتیب، ریسک­های: «مدیریتی/سازمانی»، «اقتصادی»، «سیاسی و قانونی»، «زیست­محیطی» و «فنی»، در اولویت می­باشند. علاوه براین، در میان زیرمعیارها: «عدم کفایت نیروهای متخصص»، «کمبود نقدینگی»، «ناکارآمدی سیستم سلامت، امنیت و محیط­زیست (HSE)»، «عدم جذب بودجه»، «عملکرد و تصمیمات نامناسب مدیران»، «نوسانات قیمت­ها»، «تحریم­های اقتصادی»، «زمان­بندی نامناسب»، «حوادث فاجعه­آمیز» و «نوسانات نرخ ارز»، به­ترتیب در اولویت اول تا دهم هستند. در نهایت، راهکارهای پوشش ریسک­های انتقال و توزیع گاز به مناطق روستایی بر اساس اولویت آن­ها ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluating Natural Gas Transfer and Distribution Risks to Rural Regions (Case of Hormozgan Province)

نویسندگان [English]

  • Fahimifard Fahimifard 1
  • Bahman Bazgir 2

1 Assistance Professor of Agricultural Economics, Agricultural Planning, Economic and Rural Development Research Institute (APERDRI) - Tehran- Iran.

2 Ph.D. in Accounting-Head of Financial Affairs of HPGC - Hormozgan-Iran.

چکیده [English]

In this research transfer and distribution risks of natural gas to rural regions were assessed, evaluated and prioritized, then solutions of their hedging were provided for the case study of Hormozgan province gas company (HPGC). In order to collect the data, designed questionnaires were distributed between chosen sample (using snowball sampling) of expert of gas industry especially in Hormozgan province and 17 questionnaires completed and received. Also, in order to data analyzing, the Delphi technique, analytical hierarchy process (AHP), DEMATEL technique and analytical network process (ANP) were applied. The findings reveal a total of 31 risks distributed across five primary criteria in the transfer and distribution of natural gas to rural areas. With the exceptions of "change in domestic investment rules" and "change in technology," which fall under the yellow (precautionary) category, all other evaluated risks are classified as red (high-risk). Notably, the primary risk criteria in natural gas transfer and distribution to rural regions, ranked in descending order, are "Managerial/organizational," "Economic," "Legal and political," "Environmental," and "Technical." In addition, between risk sub-criteria: "non-adequacy of professional employees", "liquidity lack", "HSE inefficiency", "budget absorption", "managers' unsuitable performance and decisions", "price fluctuations", "economic sanctions", "inefficient scheduling", "fatal events" and "exchange rate fluctuations", are prior. Finally solutions of hedging natural gas transfer and distribution to rural regions by HPGC based on their priority were provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk evaluation
  • Natural gas transfer and distribution
  • Rural regions
  • Hormozgan province