ترویج و آموزش کشاورزی
بررسی عوامل مؤثر بر پایداری رفتار زیست‏محیطی گندمکاران شهرستان بوکان

یادگار مؤمن پور؛ حسن صدیقی؛ شهلا چوبچیان

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 15-32

https://doi.org/10.22048/rdsj.2018.64361.1598

چکیده
      امروزه با ورود نهاده‌های شیمیایی در بخش کشاورزی و استفاده بیش ­از حد از این نهاده‌ها از سوی کشاورزان، صدمات جبران‌ناپذیری به محیط‌زیست وارد شده است. پایداری زیست‌محیطی اقدامات همسو با محیط‌زیست در یک بازه زمانی بلندمدت را شامل می‌شود که بهره‌گیری از آن­ها در بلندمدت از سوی اکثر کشاورزان سبب پایداری زیست‌محیطی ...  بیشتر