جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
تحلیل اثرات طرحهای کوچک محلی مهار و انتقال آب بر اقتصاد روستایی (مطالعه موردی: شهرستان نیشابور)

حمید شایان؛ مریم قاسمی؛ حوریه هوایی

دوره 9، شماره 4 ، دی 1401

https://doi.org/10.22048/rdsj.2022.290447.1951

چکیده
  امروزه آب یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های قرن حاضر است و منشأ بسیاری از تحولات جهان محسوب می شود. از آنجایی‌که پراکنش منابع آب و نزولات عموما متناسب نمی‌باشد، ذخیره‌سازی و انتقال در مقیاس خرد و نیز بین حوضه‌ای آب در قالب طرح‌های آبی برای جمع‌آوری، انتقال برای توسعه موزون فعالیت‌های انسانی لازم است. لذا استفاده بهینه و درست از منابع ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
تبین تاثیر مشاغل خانگی بر ساختار اقتصادی از دیدگاه روستاییان با رویکرد مدل سازی معادلات‌ ساختاری (مطالعه موردی: مناطق روستایی استان اصفهان)

احمد حجاریان؛ محمد رضا نیلفروش

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 71-85

https://doi.org/10.22048/rdsj.2021.261373.1895

چکیده
  مشاغل خانگی در مناطق روستایی در راستای ماندگاری آن‌ها و عدم مهاجرت بسیار با اهمیت می‌باشد و بررسی آن می‌تواند در راستای اشتغال پایدار و به تبع آن توسعه پایدار ، با ارزش می ‌باشد. این امر در مناطقی که دارای تعداد زیاد روستا با جمعیت زیاد و اغلب بدون درآمد ثابت می‌باشند، از جمله مناطق روستایی استان اصفهان، از اهمیت بسزایی برخوردار ...  بیشتر

ترویج و آموزش کشاورزی
مکانیابی صنایع فراوری – بسته‌بندی زعفران با هدف توسعه اقتصادی در روستاهای بخش جلگه رخ تربت حیدریه

مهدیه پورجعفرآبادی؛ فاطمه پورابراهیمی؛ حمید حیدری‌مکرر؛ نیما صفرپور

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 7-7

https://doi.org/10.22048/rdsj.2016.15061

چکیده
  صنایع فرآوری بخش کشاورزی در نواحی روستایی می‌تواند سبب استفاده بهینه از محصولات، افزایش اشتغال و کاهش ضایعات کشاورزی گردد. با این وجود موفقیت صنایع فرآوری- بسته‌بندی در راستای توسعه اقتصادی مناطق روستایی، به انتخاب بهترین مکان جهت استقرار این صنایع وابسته است. بنابراین هدف پژوهش حاضر تعیین مکان بهینه صنایع فرآوری– بسته‌بندی ...  بیشتر