اقتصاد کشاورزی
تجزیه رشد ارزش محصولات کشاورزی استان گلستان

فرشید اشراقی؛ معصومه عالمیان؛ رامتین جولایی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1394، ، صفحه 447-454

https://doi.org/10.22048/rdsj.2016.15059

چکیده
  بخش کشاورزی در ایران از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار است. برای برنامه‌ریزی دقیق در بخش کشاورزی، باید عوامل مؤثر بر رشد این بخش شناخته شوند. یکی از جنبه‌های رشد بخش کشاورزی، رشد تولیدات در این بخش می‌باشد. در این تحقیق تلاش شده تا با رویکردی مناسب، اجزای تشکیل‌دهنده این رشد برای محصولات منتخب استان گلستان که به‌عنوان یکی از قطب‌های ...  بیشتر