ترویج و آموزش کشاورزی
منابع اطلاعاتی تأثیرگذار بر تصمیم پذیرش نوآوری آزمایش خاک توسط انگورکاران شهرستان خرمدره

سیده شیرین گلباز؛ اسماعیل کرمی دهکردی؛ غلامرضا مجردی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1394، ، صفحه 81-100

https://doi.org/10.22048/rdsj.2015.13412

چکیده
  اجرای آزمایش خاک در باغ‌های انگور به‌منظور تغذیه‌ی صحیح و پایدار باغ‌ها یکی از اقدامات مهمی است که در یک دهه‌ی اخیر به‌عنوان یک نوآوری به انگورکاران کشور معرفی شده‌است. پذیرش و اجرای آن ممکن است به‌واسطه دریافت اطلاعات از منابع مختلف باشد، از این رو هدف این پژوهش بررسی منابع اطلاعاتی تأثیرگذار بر پذیرش نوآوری آزمایش خاک در بین ...  بیشتر