توسعه روستایی
بررسی وضعیت دسترسی خانوارهای روستایی به غذا در دهستان شاوور

جاسم گلابی فر؛ علی اکبر براتی؛ خلیل کلانتری

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1402

https://doi.org/10.22048/rdsj.2022.338514.2014

چکیده
  دسترسی به غذا یکی از مهم‌ترین اجزای امنیت غذایی است که نقش مهمی در تحقق امنیت غذایی هر جامعه‌ای دارد. دسترسی به غذا دارای سه مؤلفه اصلی شامل دسترسی فیزیکی، اقتصادی و تداوم دسترسی است. مطالعه حاضر به بررسی وضعیت دسترسی خانوارهای روستایی به غذا در دهستان شاوور پرداخته است. جامعه آماری تحقیق را کلیه خانوارهای روستایی این دهستان تشکیل ...  بیشتر

توسعه روستایی
تحلیل چالش‎های امنیت غذایی در بین خانوارهای روستایی (دهستان هفت آشیان، شهرستان کرمانشاه)

جلال یاوری؛ زهرا اطهری

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1402

https://doi.org/10.22048/rdsj.2023.355281.2044

چکیده
  امنیت غذایی در ایران همواره یکی از اهداف عمده برنامه ‏های توسعه روستایی و کشاورزی بوده است. در این راستا، خانوارهای روستایی که به طور عمده تأمین کننده مواد غذایی کشور هستند می‎ بایست دسترسی مناسبی به مواد غذایی مطلوب داشته باشند، این در حالی است که این موضوع همواره با چالش ‎های بسیاری رو به رو بوده است. لذا، هدف این پژوهش که در ...  بیشتر

توسعه روستایی
شناخت عوامل مؤثر بر امنیت غذایی در مناطق روستایی (مطالعه موردی روستاهای منطقه زهک در استان سیستان و بلوچستان)

مجتبی اوکاتی؛ محمود احمدپور برازجانی؛ ولی الله سارانی

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 199-209

https://doi.org/10.22048/rdsj.2020.243527.1865

چکیده
  استقرار امنیت غذایی خانوارها از جمله اهداف‏ برنامه‏های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر کشوری است. بنابراین، برآورد سطح امنیت غذایی خانوارها اهمیت ویژه‏ای دارد. در تحقیق حاضر، وضعیت امنیت غذایی روستاهای شهرستان زهک با استفاده از شاخص استراتژی مقابله در سال‏ 1395 بررسی شده است. نتایج نشان داد که حدود 80 درصد از خانوارهای مورد ...  بیشتر

اقتصاد کشاورزی
اثر عوامل اقتصادی بر تقاضای کالری خانوار روستایی

حسین عبادی پور؛ محمود احمدپوربرازجانی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 355-364

https://doi.org/10.22048/rdsj.2017.31960.1407

چکیده
    میزان کالری دریافتی خانوارها از جمله مباحث مهم مطرح شده در عرصه‌ی اقتصاد عمومی و توسعه است که همواره مورد توجه دولت‌ها و سیاست‌گذاران در جوامع مختلف بوده است. در مطالعه حاضر، پیامدهای شوک درآمد خانوارها، قیمت و یارانه غذایی بر میزان کالری دریافتی خانوار‌ روستایی ایرانی بررسی شده است. به این منظور از داده‌های سری زمانی سال‌های ...  بیشتر

شناسایی عوامل مؤثر بر نگرش سبزیکاران شهرستان باوی استان خوزستان نسبت به کشاورزی ارگانیک

مرضیه موسوی؛ بهمن خسروی پور؛ علی سرخی

دوره 1، شماره 4 ، دی 1393، ، صفحه 105-118

https://doi.org/10.22048/rdsj.2015.9687

چکیده
  اهمیت کشاورزی ارگانیک و نقش حیاتی آن در توسعه پایدار انکارناپذیر است و تصمیم به پذیرش آن تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد. یکی از مهم‌ترین عوامل،نگرش کشاورزان نسبت به کشاورزی ارگانیک می‌باشد؛ زیرا فعالیت و تصمیم‌گیری افراد نسبت به هر پدیده‌ای تحت تأثیر نگرش آن‌هامی‌باشد. هدف از انجام پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر نگرش سبزی‌کاراننسبت ...  بیشتر