اقتصاد کشاورزی
تحلیل عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر صنعت شیر روستاهای استان کرمان

مهدیه ساعی؛ پیروز شاکری؛ اصغر صالحی؛ صفت الله رحمانی

دوره 8، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 487-500

https://doi.org/10.22048/rdsj.2021.300318.1972

چکیده
  با توجه به وجود اقلیم‌های متفاوت، مناطقی از استان کرمان قابلیت مناسبی برای پرورش و نگهداری دام به‌ویژه در بخش‌های روستایی و عشایری دارد که سهم بزرگی در تأمین گوشت و فرآورده‌های لبنی مورد نیاز مردم داخل استان داشته و حتی به استان‌های همجوار نیز صادر می‌شده است. در سال‌های اخیر خشکسالی، بحران آب، از بین رفتن مراتع، قاچاق و بالا ...  بیشتر

ترویج و آموزش کشاورزی
تحلیل راهبردی نظام ترویج به عنوان ابزار توسعه روستایی

پریوش مرادی؛ عنایت عباسی؛ مجیدرضا خداوردیان

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 197-215

https://doi.org/10.22048/rdsj.2018.87296.1657

چکیده
  امروزه ترویج متأثر از تغییرات مستمری است که در شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعضای جوامع روستایی یا همان توده­های بهره­بردار از منابع پایه تولید روی­داده و می­دهد؛ از مهم­ترین انتقاداتی که به نظام ترویج کشاورزی وارد شده است، عدم توجه کافی به آینده و آماده‌ نبودن برای مواجهه با این تغییرات است. هدف اصلی این تحقیق تحلیل ...  بیشتر