تحلیل عامل‌های پیش‏برنده و بازدارندۀ گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) در روستاهای بخش مرکزی شهرستان نجف‌آباد

فاطمه سورانی؛ خلیل کلانتری؛ علی اسدی؛ فرحناز رستمی؛ آرزو باباجانی؛ محمدصادق ابراهیمی

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1393، ، صفحه 125-140

https://doi.org/10.22048/rdsj.2014.8591

چکیده
  علی‏رغم ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) به بسیاری از روستاهای ایران، هنوز خیلی از قابلیت‏های این فناوری در  بخش روستایی به دلیل نبود شناخت کافی دربارة عامل‌های پیش‏برنده و بازدارنده، توجه چندانی به آن نشده و همچنین از آن  به‌صورت شایسته بهره‏برداری نشده است. در واقع، بدون شناخت عامل‌های مزبور، هرگونه اقدامی منجر ...  بیشتر